Satakunnan sairaanhoitopiiri

Satasairaalan palliatiivisen hoidon yksikkö ohjaa alueen palliatiivista hoitoa Satakunnassa. Satakunnan sairaanhoitopiiri koostuu 17 jäsenkunnasta, joissa elää noin 220 000 asukasta.

Satasairaalan palliatiivisen hoidon yksikkö ohjaa alueen palliatiivista hoitoa Satakunnassa. Palliatiivinen hoito ja saattohoito toteutetaan alueellisen saattohoitosuunnitelman mukaisesti. Suurin osa saattohoitoa toteutetaan alueen perusterveydenhuollon kotisairaaloiden sekä vuodeosastojen toimesta yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa.

Satakunnan sairaanhoitopiiriin kuuluvat

 • Eura
 • Eurajoki
 • Harjavalt
 • Honkajoki
 • Huittinen
 • Jämijärvi
 • Kankaanpää
 • Karvia
 • Kokemäki
 • Merikarvia
 • Nakkila
 • Pomarkku
 • Pori
 • Rauma
 • Siikainen
 • Säkylä
 • Ulvila

Satasairaala, Palliatiivisen hoidon yksikkö

Satasairaalassa toimii virka-aikana Palliatiivinen yksikkö, jossa työskentelee 2 lääkäriä sekä 1 sairaanhoitaja.

Lähetepoliklinikka tarjoaa erityistason polikliinisiä palveluita koko sairaanhoitopiirin alueelle. Lisäksi yksikkö toimii konsultaatiotukena tarjoten palliatiivisen konsultaatiotiimin käyntejä Satasairaalan eri osastoilla ja erityistapauksissa perusterveydenhuollon yksiköissä sekä puhelinkonsultaatioita niin erikoissairaanhoitoon kuin perusterveydenhuoltoon.

Palliatiivinen yksikkö kouluttaa yhteistyökumppaneita palliatiivisen ja saattohoidon aiheissa Satakunnan alueella.

Omia osastopaikkoja palliatiivisen hoidon yksiköllä ei ole. Potilaiden osastohoito pyritään toteuttamaan oman terveyskeskus-sairaalan osastoilla, jotka toimivat ns. tukiosastoina siinä vaiheessa, kun palliatiivinen hoitolinjaus on tehty ja hoitoyhteys omaan kuntaan on luotu. Jos potilaan hoito vaatii Satasairaalan vuodeosastopaikkaa, se järjestetään mahdollisuuksien mukaan potilaan entiseltä erikoisalan osastolta.

Eura

Kotisairaala tarjoaa terveyskeskussairaalatasoista hoitoa potilaan kotona, myös palvelukodissa asuvalle, vaihtoehtona osastohoidolle. Kotisairaalan toiminta on osa Euran terveyskeskussairaalan toimintaa.

Huittinen

Kotisairaalassa annetaan terveyskeskussairaalatasoista hoitoa potilaan kotona tai muussa siihen rinnastettavassa paikassa kuten palvelutalossa.

Keski-Satakunta

Keski-Satakunnan kunnat

 • Harjavalta
 • Kokemäki
 • Eurajoki
 • Nakkila

Kotisairaala tarjoaa sairaalan vuodeosastohoitoa korvaavaa hoitoa potilaan kotona. Harjavallassa toimii osa-aikaisesti palliatiivinen poliklinikka, joka tekee yhteistyötä kotisairaalan kanssa.

Pohjois-Satakunta

Pohjois-Satakunnan kunnat

 • Kankaanpää
 • Honjajoki
 • Jämijärvi
 • Karvia
 • Pomarkku
 • Siikainen

Kotisairaala tarjoaa sairaalan vuodeosastohoitoa korvaavaa hoitoa potilaan kotona. Kankaanpäässä kotisairaalan yhteydessä toimii osa-aikainen palliatiivinen poliklinikka.

Porin yhteistoiminta-alue

Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat

 • Pori
 • Ulvila
 • Merikarvia

Kotisairaala tarjoaa sairaalan vuodeosastohoitoa korvaavaa hoitoa potilaan kotona potilaan kotona tai muussa asuinpaikassa, kuten tehostetussa palveluasumisessa.

Porissa kotisairaalan yhteydessä toimii myös osa-aikainen palliatiivinen vastaanotto.

Rauma

Kotisairaala tarjoaa sairaalan vuodeosastohoitoa korvaavaa hoitoa potilaan kotona. Raumalla kotisairaalan yhteydessä toimii osa-aikainen palliatiivinen poliklinikka

Säkylä

Kotisairaala toteuttaa perusterveydenhuollon tasoista sairaalahoitoa potilaan kotona tai muussa asuinpaikassa, kuten tehostetussa palveluasumisessa.

Muut yhteistyökumppanit

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon toteutuksessa tehdään yhteistyötä myös kolmannen sektorin kanssa, kuten Satakunnan Syöpäyhdistyksen kanssa.

 

Kyllä

Päivitetty  21.5.2021