Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri vastaa erikoisairaanhoidon palvelujen järjestämisestä maakunnan alueella. Sairaanhoitopiirin muodostavat maakunnan 11 kuntaa.

Kanta-Hämeen keskussairaala ohjaa alueen palliatiivista hoitoa. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä palliatiivinen hoito ja saattohoito toteutetaan alueellisen saattohoitosuunnitelman mukaisesti.

Suurin osa saattohoidosta toteutetaan alueen perusterveydenhuollon kotisairaanhoidon tai kotisairaaloiden sekä vuodeosastojen toimesta yhteistyössä keskussairaalan kanssa.

Lue lisää:

Koivikko-koti on Kanta-Hämeessä toimiva erityistason saattohoitoyksikkö, joka toteuttaa alueen vaativaa saattohoitoa. Saattohoitokodin potilaaksi siirtyminen tapahtuu lääkärin arvion ja lähetteen perusteella. Muilta kuin sopimuskuntien asukkailta tarvitaan lisäksi kunnan maksusitoumus.

Lue lisää:

 

Kyllä

Päivitetty  23.9.2020