Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin muodostavat 7 kuntayhtymää (18 kuntaa), joiden väestö koostuu noin 197 000 asukkaasta.

Etelä-Pohjanmaan keskussairaalassa toimii Palliatiivinen keskus, joka ohjaa sairaanhoitopiirin palliatiivisen ja saattohoidon toteutumista sosiaali- ja terveysministeriön (STM) laatukriteereiden mukaisesti. Palliatiivinen keskus toimii virka-aikana ja työskentely tapahtuu pääsääntöisesti konsultaatiotiimin (lääkäri-hoitajatyöpari) toimesta. Palliatiivinen keskus on koko sairaanhoitopiirin palliatiivisen hoidon konsultoitava taho, joka vastaa alueen palliati​ivisen ja saattohoidon koulutuksesta ja hoitoketjun ylläpidosta.


Saattohoito pyritään toteuttamaan mahdollisimman lähellä potilaan kotia. Saattohoitoa toteutetaan alueen perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yksiköiden hoidon ja hoivan toi​mesta. Kotisaattohoito pyritään potilaan ja läheisten toiveesta mahdollistamaan perusterveydenhuollon kotisairaanhoidon ja/tai kotisairaaloiden avulla.


Lue lisää:


 

Päivitetty  31.12.2019