Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon palvelut Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin muodostavat 7 kuntayhtymää (18 kuntaa), joiden väestö koostuu noin 197 000 asukkaasta.

Sivun tiedoissa saattaa olla puutteita tai virheitä johtuen hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymisestä 1.1.2023. Tarkista ajankohtaiset tiedot oman hyvinvointialueesi palveluntuottajalta. Sivuston sisältöä päivitetään vuoden 2023 aikana.

Etelä-Pohjanmaan keskussairaalassa toimii Palliatiivinen keskus, joka ohjaa sairaanhoitopiirin palliatiivisen ja saattohoidon toteutumista sosiaali- ja terveysministeriön (STM) laatukriteereiden mukaisesti. Palliatiivinen keskus toimii virka-aikana ja työskentely tapahtuu pääsääntöisesti konsultaatiotiimin (lääkäri-hoitajatyöpari) toimesta. Palliatiivinen keskus on koko sairaanhoitopiirin palliatiivisen hoidon konsultoitava taho, joka vastaa alueen palliatiivisen ja saattohoidon koulutuksesta ja hoitoketjun ylläpidosta.

Saattohoito pyritään toteuttamaan mahdollisimman lähellä potilaan kotia. Saattohoitoa toteutetaan alueen perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yksiköiden hoidon ja hoivan toimesta. Kotisaattohoito pyritään potilaan ja läheisten toiveesta mahdollistamaan perusterveydenhuollon kotisairaanhoidon ja/tai kotisairaaloiden avulla.

 

Kyllä

Päivitetty  31.12.2019