Palliatiivinen hoito Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

​​Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri kuuluu Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueeseen.

​Jäsenkuntia sairanhoitopiirin alueella on 29 (Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Hailuoto, Ii, Kalajoki, Kempele, Kuusamo, Kärsämäki, Liminka, Lumijoki, Merijärvi, Muhos, Nivala, Oulainen, Oulu, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Sievi, Siikajoki, Siikalatva, Taivalkoski, Tyrnävä, Utajärvi, Vaala ja Ylivieska). Asukkaita aluueella on n. 400 000.

Sairaanhoitopiirissä on kaksi sairaalaa, Oulun yliopistollinen sairaala (OYS) ja Oulaskankaan sairaala. OYS:n Palliatiivisen hoidon yksikkö vastaa palliatiivisesta hoidosta ja saattohoidosta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä ja erityistason kysymyksissä koko OYS:n erityisvastuualueella.

Haitarin otsikkotaso2
Palliatiivinen yksikkö

OYS:ssa toimii Palliatiivisen hoidon yksikkö Syöpätautien ja sädehoidon vastuualueella. Toimintaan kuuluu poliklinikkavastaanotto Syöpätautien poliklinikalla (PALHO- poliklinikka) sekä neljä vuodeosastopaikkaa yleisonkologisella osastolla 44B (paikkoja viikonloppuisin kaksi).

Yksikkö vastaa palliatiivisen hoidon ja saattohoidon konsultaatioihin sekä OYS:ssa että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Konsultaatioapua annetaan erityistason kysymyksissä myös OYS:n erityisvastuualueella.

Terveyskeskuksista Palliatiivisen hoidon yksikköä voidaan konsultoida sekä puhelimitse että sähköisellä lähetteellä. Konsultaatiotukea ja vastaanottoja on mahdollista järjestää myös etätoimintana käyttäen videoyhteyttä OYS:n ja terveyskeskusten välillä.

Poliklinikka vastaanotot

Palliatiivisen hoidon poliklinikkavastaanottoja järjestetään viikoittain Syöpätautien ja hematologian poliklinikalla. Tälle vastaanotolle ohjataan potilaita, joilla syöpään kohdistuvat hoidot ovat päättyneet, mutta potilaat tarvitsevat oirehoidon arviota ja jatkohoitoon ohjaamista.

Poliklinikan toimintaa ollaan jatkossa kehittämässä siten, että konsultaatiopoliklinikka voisi tukea myös muiden erikoisalojen potilaita, jos hoitolinja on ensisijaisesti oireiden lievitys. Lääkärin vastaanoton jälkeen poliklinikan hoitaja on yhteydessä potilaan oman kunnan toimijoihin kuten syöpäsairaanhoitajaan tai kotisairaanhoitoon, jotta voidaan varmistaa jatkohoidon toteutuminen.

Vuodeosastohoito

Vuodeosastohoito on tarkoitettu niille vaikeaoireisille syöpäpotilaille, joiden hoidon suunnittelu ja hoito eivät onnistu poliklinikkakäynnillä.

Yksikön tavoitteena on moniammatillinen arvio potilaan tilanteesta sekä jatkohoidon suunnittelu ja ohjeistus siten, että jatkohoito voidaan toteuttaa perusterveydenhuollossa. Syöpälääkärin, anestesialääkärin ja sairaanhoitajien lisäksi hoitotiimiin kuuluu potilaan tarpeiden mukaan myös fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä ja sairaalapastori ja myös muita erityisalojen toimijoita kuten psykiatri, psykiatrinen sairaanhoitaja, ravitsemusterapeutti tai puheterapeutti. Hoitojaksoon voi liittyä myös oireita lievittävä sädehoito.

Suurin osa potilaista pystyy hoitojakson jälkeen siirtymään jatkohoitoon joko kotiin tai oman kunnan vuodeosastolle.

Vaikean syöpäkivun hoito

Vaikean syöpäkivun hoito on OYS:ssa keskitetty Palliatiivisen hoidon yksikköön. Tarvittaessa myös kivunhoidon erikoistekniikat ovat järjestettävissä jouhevasti.

Yksikössä toimii virka-aikana sekä palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyden suorittanut syöpätautien erikoislääkäri että kivun hoitoon perehtynyt anestesialääkäri. Lisäksi yksikössä on konsultoiva palliatiivisen hoidon sairaanhoitaja kaikkina päivinä klo 7.00-21.00 ja konsultoiva kipusairaanhoitaja virka-aikana. Päivystysaikana kivunhoidon konsultaatiot ohjataan anestesiapäivystäjälle.

Palliatiivisen hoidon sairaanhoitajaa voivat terveydenhuollon työntekijät konsultoida erityisesti lääkeannostelijoihin (”kipupumppu”) liittyvissä kysymyksissä klo 7.00-21.00.

Saattohoito

Saattohoito järjestetään pääsääntöisesti potilaan oman kunnan perusterveydenhuollossa potilaan diagnoosista riippumatta. Mikäli saattohoito onnistuu kotona, hoidosta vastaa yleensä kotisairaanhoito, esim. kotisairaala tai tehostettu kotihoito.

Vuodeosastohoito järjestetään terveyskeskuksen vuodeosastolla, Oulussa Kaupunginsairaalan osastolla A2 tai Raahessa Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä. Kaikissa kunnissa ei ole omaa vuodeosastoa, ja tuolloin vuodeosastohoito on keskitetty kuntayhtymän yhteiselle vuodeosastolle tai vuodeosastohoidosta on sopimukset naapurikuntien kanssa.

Raahen kotisairaalan keskus on Raahen Gellman-tiimin Kotisairaala ja tukiosastot Kalajoella, Kalliossa ja Selänteessä. Raahen Gellman tiimi tarjoaa palliatiivisen hoidon konsultaatiopalveluja ja tarvittaessa vuodeosastohoitoa sairaanhoitopiirin eteläisen alueen kunnille.

Pysyvästi laitoshoidossa tai hoivakodissa asuvat pyritään hoitamaan tutussa hoitopaikassa elämänsä loppuun asti kotisairaalan tai tehostetun kotihoidon tuella.

 

Kyllä

Päivitetty  21.10.2021