Palliatiivinen hoito Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä

​​​​Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri kuuluu Oulun yliopistollisen sairaalan eritysvastuualueeseen.

Sairaanhoitopiiriin kuuluvat Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio ja Ylitornio. Yhteisyrityksen palveluiden piirissä on asukkaita yli 60 000. Ylitornion pohjoisen alueen, ns. järvikylien alueen asukkaat käyttävät myös Lapin sairaanhoitopiirin palveluita.

Palliatiivisen hoidon erityistason kysymyksissä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriä palvelee Oulun yliopistollisen sairaalan Palliatiivisen hoidon yksikkö.

Haitarin otsikkotaso2
Palliatiivinen yksikkö

Palliatiivinen yksikkö toimii Länsi-Pohjan keskussairaalassa hematologian poliklinikan yhteydessä ja palvelee koko sairaanhoitopiiriä. Tällä hetkellä yksikössä työskentelee yksi lääkäri ja sairaanhoitaja.

Poliklinikkatoiminnan lisäksi yksikkö tarjoaa konsultaatiopalvelua sekä keskussairaalassa että alueen terveyskeskuksille ja muille perustason yksiköille.

Potilaat tulevat palliatiiviselle poliklinikalle lääkärin lähetteellä Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n muista yksiköistä, terveyskeskuksista tai alueen muista hoitolaitoksista. Poliklinikka ottaa hoitovastuun potilaista, joilla on hankalia oireita, runsas psykososiaalisen tuen tarve tai joiden oireet etenevät nopeasti.

Jatkossa poliklinikan toiminnan on tarkoitus laajentua ja sen yhteyteen on tarkoitus avata ympärivuorokautinen hoitoyksikkö. Yksikön toimintaan kuuluu lisäksi alueellisen hoitoketjun päivitys ja henkilökunnan koulutus.

Saattohoito

Saattohoito järjestetään potilaan kotona tai pysyvässä hoitopaikassa, mikäli se on potilaan ja hänen omaistensa toive. Kotisaattohoito toteutetaan perusterveydenhuollon, kotisairaanhoidon/kotisairaalan ja erikoissairaanhoidon yhteistyönä.

Alueen kunnista Kemissä ja Torniossa toimii kotisairaala, joka pystyy järjestämään saattohoidon potilaan kotiin. Muissa kunnissa kotisaattohoito järjestetään kotisairaanhoidon toimesta, mikäli mahdollista mm. etäisyydet huomioiden.

Palliatiivisen yksikön oman ympärivuorokautisen osaston vielä puuttuessa potilaiden vuodeosastohoito järjestetään omissa terveyskeskuksissa.


 

Kyllä

Päivitetty  21.10.2021