Palliatiivinen hoito Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

​​Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite) kuuluu Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueeseen.

Kuntayhtymään kuuluu 9 kuntaa: Kokkola, Kannus, Toholampi, Lestijärvi, Perho, Halsua, Veteli, Kaustinen ja Kruunupyy. Alueella on asukkaita n. 78 000. Pohjois-Pohjanmaan alueelta myös Reisjärvi kuuluu erikoissairaanhoidon osalta Soiten alueeseen.

Soite jakautuu toiminnallisesti kolmeen alueeseen: Kokkola ja Kruunupyy, Lestijokilaakso (Kannus, Toholampi, Lestijärvi) sekä Perhonjokilaakso (Perho, Halsua, Veteli, Kaustinen).

Palliatiivisen hoidon erityistason kysymyksissä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriä palvelee Oulun yliopistollisen sairaalan Palliatiivisen hoidon yksikkö.

Haitarin otsikkotaso2
Palliatiivinen poliklinikka

Palliatiivinen poliklinikka toimii Kokkolassa. Poliklinikka on perusterveydenhuollon alaista toimintaa, joten muiden yhteistyökuntien asukkaat tarvitsevat maksusitoumuksen poliklinikalle. Virka-aikana poliklinikka toimii lähetepoliklinikkana sekä konsultoitavana yksikkönä koko sairaanhoitopiirille. Virka-ajan ulkopuolella on mahdollisuus konsultoida hoitajaa puhelimitse. Kotikäyntejä järjestetään tarvittaessa, lisäksi hyödynnetään virtuaalista etävastaanottoa.

Poliklinikalla työskentelee palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyden suorittanut lääkäri sekä kaksi palliatiivista hoitajaa. Potilaan hoito järjestetään moniammatillisena yhteistyönä, tarvittaessa hyödynnetään muiden ammattiryhmien osaamista (fysioterapeutti, ravitsemusterapeutti, sosiaalityöntekijä, psykiatrian ammattihenkilöt, sairaalateologi).

Kotisairaala

Kotisairaalat vastaavat palliatiivisten ja saattohoitopotilaiden kotona tapahtuvasta hoidosta, tai tukevat kotisairaanhoidon ja palveluasumisen yksiköissä tapahtuvaa hoitoa. Toiminta ulottuu koko Soiten alueelle.

Kotisairaalan toimipisteet ovat Kokkolassa sekä molemmissa Jokilaaksoissa (Kannuksen ja Tunkkarin terveyskeskukset). Kokkolassa toiminta on ympärivuorokautista, Jokilaaksoissa on mahdollisuus konsultoida puhelimitse hoitajaa.

Tukiosastot

Palliatiivisten potilaiden tukiosastot sijaitsevat Kokkolassa sekä molemmissa Jokilaaksoissa, Lestijokilaakson alueella Kannuksessa ja Perhonjokilaakson alueella Tunkkarissa. Kokkolassa järjestetään erityistason hoitoa.

Pohjanmaan syöpäyhdistys ja OLKA

Pohjanmaan Syöpäyhdistys ja OLKA vastaavat vapaaehtois- ja tukihenkilötoiminnasta palliatiivisten ja saattohoitopotilaiden hoidossa. Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen palliatiivisen sairaanhoitajan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä potilaiden ja läheisten tukemiseksi, myös hoidolliset käynnit ovat mahdollisia.

 

Kyllä

Päivitetty  21.10.2021