OYS erityisvastuualue

OYS erityisvastuualueeseen kuuluu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Kainuun sairaanhoitopiiri, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri ja Lapin sairaanhoitopiiri.

​​OYS:n Palliatiivisen hoidon yksikkö  vastaa palliatiivisesta hoidosta ja saattohoidosta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä ja erityistason kysymyksissä OYS:n erityisvastuualueella. Saattohoito järjestetään pääsääntöisesti perusterveydenhuollossa.

Palliatiivinen yksikkö

OYS:ssa toimii Palliatiivisen hoidon yksikkö Syöpätautien ja sädehoidon vastuualueella. Toimintaan kuuluu poliklinikkavastaanotto Syöpätautien poliklinikalla (PALHO-poliklinikka) sekä neljä vuodeosastopaikkaa yleisonkologisella osastolla 44B. Yksikkö vastaa palliatiivisen hoidon ja saattohoidon ammattilaisten konsultaatioihin OYS:ssa, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä ja erityistason kysymyksissä myös OYS:n erityisvastuualueella. Konsultaatiotukea ja vastaanottoja on mahdollista järjestää myös etätoimintana käyttäen suojattua videoyhteyttä OYS:n ja terveyskeskusten välillä.

Palliatiivisen hoidon poliklinikkavastaanottoja järjestetään viikoittain Syöpätautien ja hematologian poliklinikalla. Tälle vastaanotolle ohjataan potilaita, joilla syöpään kohdistuvat hoidot ovat päättyneet, mutta potilaat tarvitsevat oirehoidon arviota ja jatkohoitoon ohjaamista. Osa potilaista tulee OYS:n muiden erikoisalojen lähettämänä hoitoarvioon, jos hoitolinja on ensisijaisesti oireiden lievitys. Lääkärin vastaanoton jälkeen poliklinikan hoitaja on yhteydessä potilaan oman kunnan toimijoihin, kuten syöpäsairaanhoitajaan tai kotisairaanhoitoon, jotta voidaan varmistaa jatkohoidon toteutuminen. Yksikkö on koonnut kaikkien Pohjois-Suomen kuntien kotisairaanhoidon ja sosiaalitoimen yhteystiedot, jotta jatkohoito voitaisiin sujuvasti järjestää potilaan omalla kotipaikkakunnalla.

Vuodeosastohoito on tarkoitettu niille vaikeaoireisille syöpäpotilaille, joiden hoidon suunnittelu ja hoito eivät onnistu poliklinikkakäynnillä.

Yksikön tavoitteena on moniammatillinen arvio potilaan tilanteesta sekä jatkohoidon suunnittelu ja ohjeistus siten, että jatkohoito voidaan toteuttaa perusterveydenhuollossa. Syöpälääkärin, anestesialääkärin ja sairaanhoitajien lisäksi hoitotiimiin kuuluvat potilaan tarpeiden mukaan myös fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä ja sairaalapastori ja myös muita erityisalojen toimijoita, kuten psykiatri, psykiatrinen sairaanhoitaja, ravitsemusterapeutti tai puheterapeutti. Hoitojaksoon voi liittyä myös oireita lievittävä sädehoito. Suurin osa potilaista pystyy hoitojakson jälkeen siirtymään jatkohoitoon joko kotiin tai oman kunnan vuodeosastolle.

Erityisesti kivunhoidon osalta yksikkö toimii tehokkaasti. Vaikean syöpäkivun hoito on OYS:ssa keskitetty kokonaan palliatiivisen hoidon yksikköön. Tarvittaessa myös kivunhoidon erikoistekniikat on järjestettävissä jouhevasti.

Yksikössä toimii virka-aikana sekä palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyden suorittanut syöpätautien erikoislääkäri että kivun hoitoon perehtynyt anestesialääkäri. Lisäksi yksikössä on ammattilaisia varten konsultoiva palliatiivisen hoidon sairaanhoitaja kaikkina päivinä klo 7.00–21.00 ja konsultoiva kipusairaanhoitaja virka-aikana. Päivystysaikana kivunhoidon konsultaatiot ohjataan tietylle anestesiapäivystäjälle.

Saattohoito

Saattohoito järjestetään pääsääntöisesti perusterveydenhuollossa potilaan diagnoosista riippumatta.

Mikäli saattohoito onnistuu kotona, hoidosta vastaa yleensä kotisairaanhoito, esimerkiksi kotisairaala tai saattohoitorinki.

Vuodeosastohoito järjestetään terveyskeskuksen vuodeosastolla tai Oulussa Kaupunginsairaalan osastolla A2.

Pysyvästi laitoshoidossa, hoivakodissa tai vastaavassa asuvat pyritään hoitamaan tutussa hoitopaikassa elämänsä loppuun asti. 

Päivitetty  15.8.2018