Mikä on Palliatiivinen talo?

Palliatiivisen talon tarkoituksena on tukea potilasta, hänen läheisiä ja ammattilaisia aikuisten palliatiivisen hoidon kokonaisvaltaisessa toteuttamisessa ja lisätä mahdollisuuksia tasavertaiseen palliatiiviseen hoitoon asuinpaikasta riippumatta.

Palliatiiviseen taloon on tuotettu kattava sisältö aikuisten palliatiivisesta hoidosta ja siihen liittyvistä teemoista. Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan parantumattomasti sairaan potilaan ja hänen läheistensä aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa. Sisällössä on otettu huomioon potilaiden ja läheisten tiedon ja tuen tarpeet moniammatillisella lähestymistavalla. Verkkopalvelu palvelee käyttäjiä kansallisesti.

Palliatiivista taloa on ollut rakentamassa palliatiivisen hoidon ja saatto​hoidon asiantuntijat ympäri Suomen. Sisällön tuotossa on tehty yhteistyötä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sekä kolmannen sektorin kanssa. Sisällön kehittäjinä ja tuottajina on ollut palliatiivisen hoidon ja saattohoidon asiantuntijalääkäreitä ja - hoitajia, erikoisalojen asiantuntijoita, tutkijoita, pappeja, sosiaalityöntekijöitä ja Virtuaalisairaala2.0 hankkeen työntekijöitä. Palvelun kehittämisessä ja verkkosivuston tuottamisessa on ollut mukana palliatiivisia potilaita, läheisiä, vertaistukijoita ja vapaaehtoisia.

Tavoitteena on jatkokehittää verkkopalvelua saadun palaututeen mukaan vastaamaan potilaiden, läheisten ja ammattilaist​en tarpeita. Jo k​evä​än 2018 aikana Palliatiivisen taloon on tulossa lisää sisältöjä muun muassa neurologista sairauksista ja sydänsairauksista, vertaisvideoita ja työkalu elämän rajallisuuden puheeksi ottamiseen. Tulevaisuudessa palveluun tuotetaan terveydenhuoltoalan ammattilaisille työkaluja ja menetelmiä potilaiden ja läheisten hoitoon ja tukemiseen sekä palliatiivisen hoidon osaamisen lisäämiseen.


Etusivulle

 

Kyllä

Päivitetty  28.2.2018