Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri

Siun sote tuottaa Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin sosiaali- ja terveyspalvelut. Alueella on noin 170 000 asukasta.​​​​ Pohjois-Karjalan alueelle on laadittu maakunnallinen saattohoitosuunnitelma​.

Siun soten Palliatiivinen keskus

Uudessa Siun soten Siilaisen kuntoutussairaalassa toimii koko maakuntaa palveleva Siun soten Palliatiivinen keskus, johon kuuluvat

  • palliatiivisen hoidon poliklinikka
  • 16 paikkainen palliatiivinen erityistason vuodeosasto
  • Joensuun kotisairaala (toimintasäde noin 20 kilometriä).

Palliatiivisessa keskuksessa tarjotaan vaativan erityistason palliatiivista hoitoa Siun soten alueen potilaille. Potilaat tulevat yksikön hoitoon lääkärin lähetteellä mutta konsultaatioapua annetaan tarpeen mukaan kaikille Siun soten alueen ammattilaisille.

Toiminnasta palliatiivisessa keskuksessa vastaavat kaksi (pian kolme) erityispätevyyskoulutettua lääkäriä ja palliatiivisen hoidon lisäkoulutuksen omaavat sairaanhoitajat. Lääkäreitä on 3,5 lääkärin työpanos, näistä yksi on koulutuslääkäri (erityispätevyyskoulutus).

Palliatiivisen hoidon keskus tarjoaa myös konsultaatiotukea Pohjois-Karjalan keskussairaalan vuodeosastoille ja maakunnan sote-yksiköihin ja järjestää säännöllistä täydennyskoulutusta alueella.

Ympäristökunnat

Siun soten alueen ympäristökunnissa perustason (A-taso) palliatiivisesta hoidosta ja saattohoidosta vastaa kunkin kunnan perusterveydenhuolto, kotihoito ja terveyskeskussairaalat, tarvittaessa palliatiivista keskusta konsultoiden.

Erityistä huomioita on kiinnitetty kotisaattohoidon mahdollistumiseen koko maakunnan alueella. Kotisaattopotilaiden hoidossa yhteistyö ensihoidon kanssa on tiivistä (kotisaattopotilaiden ensihoidon protokolla) ja terveydenhuollon ammattilainen on tavoitettavissa ympäri vuorokauden.

 

Päivitetty  15.8.2018