Itä-Savon sairaanhoitopiiri

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä eli Sosteri tarjoaa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluja alueensa kunnille. Sosterin väestömäärä on noin 45 500.

​​​​​​Sosteriin kuuluvat​​ Savonlinna ja Enonkoski sekä erikoissairaanhoidon osalta Sulkava ja Rantasalmi ja ympäristöterveydenhuollon osalta Juva ja Puumala.

Aikuispotilaitten saattohoito toteutetaan Sosterissa pääosin perusterve​​ydenhuollossa.

Savonlinnan pääterveysasema​

Savonlinnan pääterveysa​​seman vuodeosastostoista kuntoutusosasto 2:n tiloissa on varsinaisesti saattohoitoon keskittynyt moduuli, jossa on mahdollisuus vaativienkin saattohoitojen toteuttamiseen. 

Rantasalmi ja Sulkava

Rantasalmen ja Sulkavan osastot pyrkivät hoitamaan omien kuntiensa saattohoitopotilaat saaden konsultaatioapua esim. kipupumppuhoitoon erikoissairaanhoidon kipupoliklinikalta. 

Kotisaattohoito​​

Mahdollisuutta kotisaattohoitoon tarjotaan Sosterissa aktiivisesti. Tällöin hoidosta vastaa ​Tehostettu kotisairaanhoito, Tehosa, yhdessä kotihoidon kanssa. Kuntoutusosasto 2:n saattohoitomoduuli toimii taustaosastona kotona hoidettaville potilaille. 

Palvelutalot ja vanhainkodit​

Alueen palvelutaloilla ja vanhainkodeilla on valmiudet hoitaa myös asukkaittensa saattohoitovaihe.

Erikoissairaanhoito​​

Erikoissairaanhoidossa ei ole erillistä saattohoitoyksikköä, mutta eri erikoisalojen osastoilla on tarvittaessa valmius hoitaa omien alojensa saattohoitopotilaita, mikäli siirtoa saattohoitoyksikköön perusterveydenhuoltoon ei katsota enää tarkoituksenmukaiseksi. 

Yhtenä Sosterin vuoden 2018 strategisena tavoitteena on palliatiivisen hoidon kehittäminen käsittäen mm. palliatiivisen poliklinikkatoiminnan käynnistämisen.


 

Päivitetty  13.3.2018