Terhokoti

Terhokoti vastaa HUS sairaanhoitopiirin vaativan erityistason saattohoidosta.

Sivun tiedoissa saattaa olla puutteita tai virheitä johtuen hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymisestä 1.1.2023. Tarkista ajankohtaiset tiedot oman hyvinvointialueesi palveluntuottajalta. Sivuston sisältöä päivitetään vuoden 2023 aikana.

Terhokoti on 17-paikkainen saattohoitokoti, joka sijaitsee Helsingin Lassilassa. Palveluihin kuuluu myös kotisairaanhoito ja päiväsairaala. Hoitopalvelu on tarkoitettu pitkälle edenneestä sairaudesta kärsiville potilaille heidän elämänsä loppuvaiheessa.

Terhokotia ylläpitää voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen TERHO-säätiö. Toiminnan tarkoituksena on edistää parantumattomasti sairaiden potilaiden elämänlaatua ja turvallisuutta. Säätiö myös harjoittaa saattohoidon koulutusta ja saattohoitopotilaiden hoidon tutkimusta.

Terhokodissa hoidetaan sekä syövästä että muista vaikeista sairauksista kärsiviä potilaat. Terhokodissa työskentelee hoitohenkilökunnan lisäksi moniammatillinen tiimi potilaan ja perheen tukena (terveyssosiaalityötä tekevä hoitaja, perhetyöntekijä, lymfaterapeutti, fysioterapeutti, logoterapeutti, sairaalamuusikko, hemmotteluhoitajat, vapaaehtoiset ja Helsingin seurakunnan sairaalapastori).

Terhokodin palveluihin tullaan lääkärin lähetteellä. Lähetteen lisäksi tarvitaan maksusitoumus. Maksusitoumuksia myöntävät HUS Palliatiivinen keskus ja kunnat. Terhokotiin voi hakeutua myös itsemaksavana.

 

Kyllä

Päivitetty  31.8.2021