Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon palvelut Porvoon sairaanhoitoalueella

Porvoon sairaanhoitoalueen jäsenkunnat ovat Askola, Lapinjärvi, Pornainen, Porvoo ja Sipoo.  Porvoon sairaala tarjoaa alueensa asukkaille heidän tarvitsemansa erikoissairaanhoidon palvelut. ​Väkiluku sairaanhoitoalueella on noin 98 000 asukasta.

Porvoon sairaalan Palliatiivinen keskus

Porvoon sairaalassa toimii palliatiivinen keskus, johon kuuluu Itä-Uudenmaan alueellinen kotisairaala, palliatiivinen poliklinikka ja sairaalan konsultaatiotiimi. Palliatiivisen erityistason sairaansijatoiminta käynnistyy vuonna 2021 Porvoon kaupungin Näsin kuntoutuskeskuksen osastolla 3.

Palliatiivisen keskuksen eri yksiköihin tullaan aina lääkärin lähetteellä. Palliatiivisessa keskuksessa toimii lääkäreitä, sairaanhoitajia ja erityistyöntekijöitä (esim. sosiaalityöntekijä, sairaalapastorit ja psykososiaalisen tuen asiantuntija).

Palliatiivisen keskuksen kautta koordinoidaan potilaan hoidon kokonaisuutta ja sovitetaan yhteen eri toimijoiden palvelut, kuten kuntien kotihoito tai muu avopalvelu.

Vaativan erityistason kriteerit täyttävät potilaat ohjataan heidän niin halutessaan Terhokotiin osastohoitoon kunnan myöntämällä maksusitoumuksella.

 

Kyllä

Päivitetty  31.8.2021