Porvoon sairaanhoitoalue

Porvoon sairaanhoitoalueen jäsenkunnat ovat Askola, Lapinjärvi, Pornainen, Porvoo ja Sipoo.  Porvoon sairaala tarjoaa alueensa asukkaille heidän tarvitsemansa erikoissairaanhoidon palvelut.

Väkiluku sairaanhoitoalueella on noin 98 000 asukasta.

Porvoon sairaalan Palliatiivinen keskus

Porvoon sairaalassa toimii palliatiivinen keskus, johon kuuluu Itä-Uudenmaan alueellinen kotisairaala, palliatiivinen poliklinikka ja sairaalan konsultaatiotiimi. Palliatiivisen erityistason sairaansijatoiminta käynnistyy vuonna 2021 Porvoon kaupungin Näsin kuntoutuskeskuksen osastolla 3.

Palliatiivisen keskuksen eri yksiköihin tullaan aina lääkärin lähetteellä. Palliatiivisessa keskuksessa toimii lääkäreitä, sairaanhoitajia ja erityistyöntekijöitä (esim. sosiaalityöntekijä, sairaalapastorit ja psykososiaalisen tuen asiantuntija).

Palliatiivisen keskuksen kautta koordinoidaan potilaan hoidon kokonaisuutta ja sovitetaan yhteen eri toimijoiden palvelut, kuten kuntien kotihoito tai muu avopalvelu.

Vaativan erityistason kriteerit täyttävät potilaat ohjataan heidän niin halutessaan Terhokotiin osastohoitoon kunnan myöntämällä maksusitoumuksella.

Haitarin otsikkotaso3
Palliatiivinen poliklinikka ja konsultaatiotoiminta

Palliatiivinen poliklinikka toimii Porvoon sairaalan tiloissa arkisin virka-aikaan. Poliklinikalle tullaan lääkärin lähetteellä, pääsääntöisesti HYKSin sairaaloista, etenkin Syöpäkeskuksesta, mutta myös Porvoon sairaalan eri poliklinikoilta.

Poliklinikalla käydään silloin, kun potilaan kunto sallii vielä sairaalassa asioinnin. Poliklinikalla suunnitellaan oirehoidon kokonaisuus ja seuranta. Poliklinikan hoito annetaan vastaanotoilla ja hoitopuheluin. Kunnon heiketessä seuranta ja hoito siirtyvät yleensä poliklinikalta kotisairaalaan.

Palliatiivisen poliklinikan asiantuntijat tarjoavat myös oirehoitoon liittyvää konsultaatioapua sairaalan, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon eri yksiköille.

Itä-Uudenmaan alueellinen kotisairaala

Itä-Uudenmaan alueellinen kotisairaala tarjoaa alueensa asukkaille sairaalatasoista hoitoa kotona tai asumispalveluyksikössä ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä. Kotisairaala tarjoaa potilaille ammattitaitoisen oirehoidon koteihin, käsittäen hyvin monipuolisesti erilaiset oirehoidon menetelmät. Kotisaattohoito on hyvin inhimillinen vaihtoehto elämän loppuvaiheessa. Kotisairaalan potilailla on tarpeen vaatiessa myös mahdollista siirtyä osastohoitoon ympäri vuorokauden ilman erillistä päivystyskäyntiä.

Kotisairaalan henkilökuntaan kuuluvat lääkärit ja sairaanhoitajia. Sairaanhoitajat ovat tavoitettavissa vuorokauden ympäri.

Palliatiivinen vuodeosastohoito

Vuoden 2021 aikana Palliatiivisen keskuksen toimintana on käynnistymässä palliatiivisen erityistason sairaansijatoiminta. Sairaansijatoiminnan tuottaa Porvoon kaupunki.

Sairaansijat sijoittuvat Porvoon kaupungin Näsin kuntoutuskeskuksen osastolle 3. Näsin kuntoutuskeskuksessa tarjotaan palliatiivisen erityistason vuodeosastohoitoa kaikille sairaanhoitoalueen asukkaille.

Kotisairaalan palliatiivisten potilaiden tukiosastoina toimivat Näsin osaston lisäksi kuntien terveyskeskusten vuodeosastot.

 

Kyllä

Päivitetty  31.8.2021