HUS Palliatiivinen keskus

HUS Palliatiivinen keskus vastaa alueen vaativan erityistason palliatiivisesta hoidosta.

HUS Palliatiivinen keskus

HUS Palliatiivinen keskus tarjoaa hoitoa ja tukea sekä sairauden varhaisessa vaiheessa, kuten esimerkiksi syövän tai ALS sairauden hoitojen rinnalla (varhainen palliatiivinen hoito) että sairauden edetessä siirryttäessä palliatiiviseen hoitoon (palliatiivinen hoitolinja).

HUS Palliatiivinen keskus myös tekee tutkimusta, opettaa, kouluttaa ja kehittää palliatiivista hoitoa alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Haitarin otsikkotaso3
Poliklinikka

HUS Palliatiivisessa keskuksessa on kokopäiväinen lähetepoliklinikka, joka toimii arkipäivisin. Vuosittain vastaanotolla käy noin 2500 potilasta. Potilaita voi lähettää poliklinikalle koko HUS sairaanhoitopiirin alueelta.

Potilaan hoidosta vastaa moniammatillinen tiimi. Tiimissä on palliatiivisesta hoidosta vastaava lääkäri ja sairaanhoitaja sekä erityistyöntekijöitä, kuten sosiaalityön, psykososiaalisen ja henkisen sekä hengellisen tuen, ravitsemuksen ja kuntoutuksen ammattilaisia potilaan ja perheen tarpeiden mukaisesti. Polikliininen hoito soveltuu potilaille, joiden vointi sallii vastaanotolla käynnit.

Hoito pitää sisällään

  • potilaan ja perheen yksilöllinen tuen tarpeen arvioinnin
  • yksilöllisen, tarpeenmukaisen palliatiivisen hoitosuunnitelman tekemisen yhdessä potilaan kanssa
  • hoitosuunnitelman toteutuksen suunnittelun ja koordinoinnin
  • oireita lievittävän hoidon toteutuksen ja sen seuranta
  • toimintakyvyn sekä elämänlaadun ylläpidon tuen ja ohjauksen
  • psykososiaalisen keskustelutuen
  • palliatiivisen jatkohoidon suunnittelun yhdessä oman alueen hoidosta vastaavan tahon kanssa (ks. oman alueen palvelut)

HUS Palliatiivisen keskuksen käytettävissä on kaikki HUS – erikoissairaanhoidon palvelut. Palliatiivinen keskus toimii kiinteässä yhteistyössä HUS Syöpäkeskuksen kanssa onkologisen oirehoidon toteutuksessa (mm. palliatiivisen sädehoidon tai punktioiden järjestäminen). Meilahden kipuklinikan lääkäri pitää viikoittain vastaanottoa Palliatiivisen keskuksen poliklinikalla ja Meilahden kipuklinikan kanssa tehdään yhteistyötä vaativassa kivunhoidossa, kuten epiduraalisessa kivunhoidossa. Potilaan yksilöllisen tarpeen mukaan potilasta hoitava hoitotiimi koordinoi tarvittavia palliatiivisia toimenpiteitä eri er​ikoisalojen kanssa (esimerkiksi dreenien ja stenttien asettaminen sekä kirurgiset palliatiiviset toimenpiteet).

Palliatiivinen konsultaatiotiimi

Meilahden klinikoita palvelee konsultoiva lääkäri ja sairaanhoitaja, jotka antavat vuodeosastoille tukea palliatiivisen hoidon ja saattohoidon toteutukseen. Lääkäri ja sairaanhoitaja tapaavat potilaita ja läheisiä osastohoidon aikana. Tarvittaessa hoitokontakti jatkuu palliatiivisella poliklinikalla.

Psykososiaalisen tuen yksikkö

Palliatiiviseen keskukseen kuuluu Psykososiaalisen tuen yksikkö, jossa työskentelee keskustelutukea tarjoavia psykososiaalisen tuen ammattilaisia. Psykososiaalisen tuen tarkoituksen on tukea potilasta sekä perhettä ja helpottaa sairauden aiheuttamaa psyykkistä kuormitusta.

HUS Syöpäkeskuksen ja Palliatiivisen keskuksen hoidossa oleville perheille, joissa on lapsia, järjestetään Psykososialisen tuen yksikön kontakti. Tarkoituksena on tukea vanhempia heidän vanhemmuudessaan ja järjestää tarvittavat tukikontaktit perheelle.

Osastohoito

Vuonna 2023 uuteen Syöpäsairaalaan on suunnitteilla palliatiivinen vuodeosasto.

 

Kyllä

Päivitetty  31.8.2021