Helsinki

Helsingissä asuu noin 660 000 asukasta. Helsinki tarjoaa monipuolisia palliatiivisen hoidon ja saattohoidon palveluita kuntalaisille.

Helsingin Palliatiivinen keskus

Helsingin palliatiivinen keskuksessa hoidetaan erityistason palliatiivista tai saattohoitoa tarvitsevia potilaita joko polikliinisesti, kotona tai osastohoidossa palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon erikoistuneissa yksiköissä.

Palliatiivisella keskuksella on moniammatillinen erityiskoulutettu henkilökunta. Palliatiivisen keskuksen hoitotiimin kuuluvat lääkäreiden ja sairaanhoitajien lisäksi sairaalapastori, psykologeja, fysioterapeutit, toimintaterapeutit, sosiaalityöntekijä ja vapaaehtoistyöntekijöitä.

Potilaat tulevat Helsingin Palliatiiviseen keskukseen lääkärin lähetteellä. Palliatiivinen keskus ottaa kokonaisvastuun potilaan hoidosta siinä vaiheessa, kun on tehty päätös oireenmukaiseen eli palliatiiviseen hoitoon siirtymisestä. Keskuksessa hoidetaan niin syöpä- kuin muitakin kroonisia sairauksia sairastavia potilaita. Hoitopaikka valitaan potilaan toiveiden ja tarpeiden mukaan ja tilanteen mukaan siirtyminen Palliatiivisen keskuksen sisällä kodista sairaalaan ja sairaalasta kotiin tapahtuu joustavasti, ilman päivystyskäyntejä.

Helsinkiläisten potilaiden vaativan erityistason saattohoito tapahtuu Terhokodissa. Maksusitoumuksen myöntää HUS Palliatiivinen keskus.

Haitarin otsikkotaso3
Poliklinikka

Palliatiivinen poliklinikka toimii Suursuon sairaalassa. Se on auki arkisin virka-aikana, mutta tarvittaessa virka-ajan ulkopuolella poliklinikkapotilaat voivat ottaa yhteyttä Helsingin kotisairaalaan 24/7. Potilaan hoito ja seuranta tapahtuu poliklinikalla niin kauan, kun potilaan vointi salli ja hän jaksaa käydä vastaanotoilla. Voinnin heiketessä hoitovastuu siirtyy joko kotisairaalaan, jos hoito jatkuu kotona, tai palliatiiviselle tai saatto-osastolle.

Kotisairaala

Kotisairaala järjestää sairaalatasoista hoitoa potilaan kotiin kaikkina vuorokaudenaikoina ja viikonpäivinä. Kotisairaalan sairaanhoitajat ovat tavoitettavissa puhelimitse ja kotikäynnein 24/7, lääkärin kotikäynnit tapahtuvat arkisin virka-aikaan. Helsingin kotisairaalalla on kolme aluetta: Pohjoinen, Etelän ja Idän kotisairaalat.

Helsingin kotisairaalat tarjoavat palliatiivista hoitoa kotiin ja myös kotisaattohoitoa. Kotisairaalan turvin potilas voi olla kotona elämänsä loppuun saakka tai niin pitkään kuin itse haluaa. Tilanteen vaatiessa potilas voi siirtyä osastohoitoon Suursuon sairaalana palliatiiviselle tai saatto-osastolle, joka toimii tukiosastona kotisairaalan potilaille. Kotisairaala auttaa myös hoivakoteja ja ympärivuorokautisen hoivan yksiköitä saattohoidossa.

Palliatiivisen toiminnan lisäksi kotisairaalassa toteutetaan myös muiden kuin palliatiivisessa hoidossa olevien potilaiden lyhytaikaista hoitoa kuten suonensisäisiä antibiootti- ja nestehoitoaja.

Osastohoito

Suursuon sairaalassa toimii 18 paikkainen palliatiivinen osasto (osasto 21) ja 25 paikkainen saatto-osasto (osasto 11), missä hoidetaan vaativuustasoltaan erityistason hoitoa tarvitsevia potilaita. Osastot ovat erikoistuneet palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon. Hoitava henkilökunta on kokenutta ja palliatiiviseen hoitoon perehtynyttä. Hoitotyössä korostuu potilaslähtöinen ja kokonaisvaltainen palliatiivinen hoito. Läheisiä tuetaan hoidon aikana ja myös potilaan kuoleman jälkeen. Palliatiivisella osastolla ja saatto-osastolla läheisillä on myös yöpymismahdollisuus, mitä varten on erilliset tilat.

Vaativuustasoltaan perustason saattohoitoa toteutetaan myös muilla kaupungin sairaaloiden osastoilla.

 

Kyllä

Päivitetty  31.8.2021