Espoo, Kirkkonummi ja Kauniainen

Espoossa asuu n. 290 000 asukasta ja kaupunki tarjoaa palliatiivisen ja saattohoidon palveluita naapurikunnille Kirkkonummelle ja Kauniaisiin.  Kirkkonummella on oma kotisairaala.

Espoon sairaalan Palliatiivinen keskus

Espoon sairaalan Palliatiivisessa keskuksessa hoidetaan vaikeasti sairaita sekä lähellä kuolemaa olevia aikuisia, joko polikliinisesti, kotona tai osastohoidossa Villa Glimsissä.

Espoon Palliatiivisella keskuksella on yhteinen moniammatillinen erityiskoulutettu henkilökunta. Palliatiivisen keskuksen hoitotiimin kuuluvat lääkäreiden ja sairaanhoitajien lisäksi sairaalapastori, psykiatriset sairaanhoitajat, fysioterapeutit, toimintaterapeutit, sosiaalityöntekijä. Osastolla toimivat koulutetut OLKA vapaaehtoistyöntekijät.

Riippumatta taudista Palliatiivinen keskus ottaa kokonaisvastuun potilaan hoidosta siinä vaiheessa, kun on tehty päätös oireenmukaisesta eli palliatiivisesta hoitolinjasta. Potilaat tulevat Palliatiiviseen keskukseen lääkärin lähetteellä. Potilas siirtyy Palliatiivisen keskuksen sisällä kodista sairaalaan ja sairaalasta kotiin joustavasti, ilman päivystyskäyntejä.

Espoon Palliatiivisen keskuksen potilaiden laboratorio- ja kuvantamistutkimukset toteutetaan samalla sairaala-alueella sijaitsevassa HYKS Jorvin sairaalassa, josta Palliatiivinen keskus saa konsultaatioapua erityiskysymyksissä.

Vaativan erityistason saattohoito tapahtuu Terhokodissa. Maksusitoumuksen myöntää HUS Palliatiivinen keskus.

Haitarin otsikkotaso3
Poliklinikka

Palliatiivisen poliklinikan toimintamuotoja ovat arkisin virka-aikana lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotot sekä soitot potilaille ja omaisille. Poliklinikalta annetaan puhelinkonsultaatioapua sekä tehdään konsultaatiokäyntejä muihin Espoon ja HYKS Jorvin sairaalan hoitoyksiköihin palliatiivisista ja saattohoidon erityiskysymyksistä.

Kotisairaalat

Kotisairaala järjestää sairaalatasoista hoitoa potilaan kotiin kaikkina vuorokaudenaikoina ja viikonpäivinä. Kotisairaalan henkilökunta on tavoitettavissa puhelimitse ja kotikäynnein. Hoitajan kotikäyntejä tehdään 24/7, lääkärin kotikäynnit tapahtuvat arkisin virka-aikaan. Tilanteen vaatiessa potilas voi siirtyä osastohoitoon Villa Glimsiin, joka toimii tukiosastona kotisairaalan potilaille. Kotisairaala vie saattohoidon tuen ja erityishoidot Espoon hoivakoteihin ja palvelutaloihin.

Espoon kotisairaalan yhteydessä toimii Liikkuva sairaala (LiiSa), päivystyksellisiin tilanteisiin erikoistunut diagnostiikka ja hoitoyksikkö, joka palvelee hoivakodeissa ja kotihoidossa olevia potilaita.

Palliatiivisen toiminnan lisäksi kotisairaala hoitaa muita potilaita esimerkiksi suonensisäistä antibiootti- ja nestehoitoa toteuttamalla.

Kirkkonummella on oma kotisairaala, joka vastaa kirkkonummelaisten kotiin vietävistä palliatiivisen hoidon ja saattohoidon palveluista. Tukiosastona toimii Villa Glims.

Osastohoito

Villa Glims on 15-paikkainen palliatiivisen ja saattohoidon osasto, jossa hoidetaan vaativuudeltaan erityistason hoitoa tarvitsevia potilaita. Muita potilaita, joiden hoito ei edellytä erityistason hoitoa, hoidetaan Espoon sairaalan muilla osastolla, hoivakodeissa sekä palvelutaloissa. Tarvittaessa Espoon Palliatiivinen keskus tukee muita yksiköitä palliatiivisen hoidon ja saattohoidon toteutuksessa.

Villa Glimsissa on jokaisella potilaalla oma nimetty hoitaja ja oma huone, jossa myös omaisella on yöpymismahdollisuus. Koko hoitotiimi tukee potilasta ja hänen omaisiaan potilaan hoidon aikana ja omaisia myös potilaan kuoleman jälkeen.

 

Kyllä

Päivitetty  31.8.2021