HUS sairaanhoitopiiri

HUS sairaanhoitopiirin asukasluku on 1,6 miljoonaa ja se koostuu 24 kunnasta ja 5 sairaanhoitoalueesta (HYKS, Hyvinkää, Porvoo, Lohja ja Länsi-Uusimaa).

HUS-sairaanhoitopiirissä on väestöön suhteutettu tarvelähtöinen palliatiivisen hoidon ja saattohoidon suunnitelma (2015) ja erikseen HYKS, Hyvinkään ja Porvoon sairaanhoitoalueilla omat alueelliset suunnitelmat.

Vaativan erityistason palliatiivisesta hoidosta (C-taso) vastaa HYKS Palliatiivinen keskus ja saattohoidosta Terhokoti yhteistyössä palliatiivisen keskuksen kanssa. Erityistason palliatiivinen hoito ja saattohoito (B-taso) on järjestetty kunnittain, poliklinikka vastaanottoja, kotona tapahtuvaa hoito kotisairaaloissa ja vuodeosastohoitoa joko saattohoito-osastolla tai terveyskeskuksen saattohoitopaikoilla. Perustason palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa (A-taso) toteutetaan kaikissa terveyden- ja sosiaalihuollon yksiköissä.

HYKS Palliatiivinen keskus

HYKS Palliatiivisessa keskuksessa on kokopäiväinen lähetepoliklinikka (arkipäivisin klo 8-16.00), jossa toimii useita lääkäreitä ja sairaanhoitajia. Vuosittain vastaanotolla käy 3000 palliatiivisen hoidon potilasta. Meilahden klinikoita palvelee konsultoiva lääkäri ja sairaanhoitaja, jotka käyvät auttamassa palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa eri vuodeosastoilla.

Palliatiiviseen keskukseen kuuluu Suomen ainoa kokopäiväinen psykososiaalisen tuen yksikkö, missä työskentelee psykiatri, psykologeja ja psykoterapeutteja.

Vuonna 2022 uuteen Syöpäsairaalaan on suunnitteilla palliatiivinen vuodeosasto.

Keskuksen toiminta on moniammatillista. Erityistyöntekijät osallistuvat tarvittaessa potilaan hoitoon ja keskus toimii kiinteässä yhteistyössä Meilahden kipuklinikan ja eri erikoisalojen kanssa.

Potilat ohjautuvat HYKS Palliatiiviseen keskukseen lääkärin lähetteellä koko HUS sairaanhoitopiirin alueelta. Lähettämisen aiheita ovat oireita lievittävän hoidon tai psykososiaalisen tuen tarve perussairauden kuten esimerkiksi syövän tai ALS sairauden hoitojen ohessa (varhainen palliatiivinen hoito) tai siirryttäessä palliatiiviseen hoitolinjaan, milloin oirehoidon ja psykososiaalisen tuen lisäksi suunnitellaan yhdessä palliatiivisesta hoidosta ja saattohoidosta vastaava taho hoitoketjun mukaisesti.

Terhokoti

HYKS sairaanhoitoalueella ja harkinnan mukaan koko HUS alueen vaativan erityistason saattohoitoa toteutetaan Terhokodissa. Terhokoti tarjoaa myös vaativan erityistason kotisairaanhoitoa ja päiväsairaala palveluita. Terhokotiin potilaat ohjautuvat maksusitoumuksilla. Terhokotiin on keksitetty vaativan erityistason hoitoa tarvitsevat potilaat.

Palliatiivisen hoidon poliklinikat

Raaseporin, Hyvinkään, Porvoon, Peijaksen, Espoon ja Helsingin Suursuon sairaaloissa toimii erityistason palliatiivisen hoidon poliklinikat, jonne potilaita voidaan lähettää kyseisen sairaanhoitoalueelta tai kaupungista. Poliklinikat toimivat samoin periaattein kuin HYKS Palliatiivisen keskuksen lähetepoliklinikka. Poliklinikoilta tehdään myös konsultaatiokäyntejä sairaalan vuodeosastoille.

Kotisairaalat ja kotisaattohoito

Kotisairaalat tarjoavat kotiin palliatiivista hoitoa ja kotisaattohoitoa kaikkina viikonpäivinä ja kaikkina vuorokaudenaikoina. Kotisairaalatoimintaa on suurimmassa osassa kuntia: kaikissa Hyvinkään, Länsi-Uudenmaan ja HYKS:n sairaanhoitoalueen kunnissa, Porvoon ja Loviisan kunnissa, sekä Lohjan sairaanhoitoalueella käynnistyy kotisairaalatoiminta kevättalvella 2018. Muissa kunnissa kotisairaanhoito toteuttaa kotisaattohoitoa. Kotisairaalan ja kotisairaanhoidon tukena ovat saattohoito-osastot tai terveyskeskussairaaloiden tukivuodepaikat, joissa saattohoitoa on kehitetty muun toiminnan ohella.

Saattohoito-osastot

Helsingin Suursuon, Espoon ja Vantaalla sairaaloissa on saattohoito-osastot. Useassa muussa kunnissa terveyskeskussairaalassa on saattohoitoon varattuja paikkoja. 

Päivitetty  15.8.2018