Mitä saattohoito on?

Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa. Saattohoito tarkoittaa hoitoa ja tukea sairauden viime vaiheissa, viimeisillä elinpäivillä tai -viikoilla ennen kuolemaa sekä kuoleman jälkeen.

​​

Saattohoidon tavoite on hyvä kuolema ja kuolemaa edeltävän kärsimyksen lieventäminen. Hoidon lähtökohtana on potilaan etenevä parantumaton sairaus, jonka vuoksi hänen jäljellä olevan elinaikansa arvioidaan olevan lyhyt.

Saattohoidossa kuolemaa lähestyvälle pyritään takamaan mahdollisimman aktiivinen, arvokas ja oireeton loppuelämä sekä mahdollistetaan kuolevan läheisille heidän tarvitsemansa tuki.

Kokonaisvaltaisen oirehoidon ja hyvän elämänlaadun tukemisen ohella saattohoidossa kiinnitetään huomiota ihmisen olemassaoloon liittyvän kärsimyksen lievittämiseen.


Seuraava sivu

 


 

Päivitetty  19.2.2018