Mitä palliatiivinen hoito on?

Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan parantumatonta, etenevää sairautta sairastavan potilaan ja hänen läheistensä aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa.

​​​​​​​

Palliatiivisella hoidolla eli oireita lievittävällä hoidolla tarkoitetaan parantumatonta, etenevää sairautta sairastavan potilaan ja hänen läheistensä aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa silloin, kun sairaus aiheuttaa potilaalle ja hänen läheisilleen kärsimystä ja heikentää heidän elämänlaatuaan. Palliatiivinen hoito voidaan aloittaa jo varhain tautiin kohdistuvan hoidon rinnalla.​

Päämäärä

Palliatiivisen hoidon päämääränä on lievittää kipua ja muuta fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja eksistentiaalista eli henkistä ja hengellistä kärsimystä sekä tarjota mahdollisimman hyvä elämänlaatu potilaalle ja hänen läheisilleen.

Palliatiivisella hoidolla autetaan potilasta elämään mahdollisimman aktiivista elämää ja sopeutumaan sairauteen, luopumiseen ja lähestyvään kuolemaan sekä autetaan läheisiä heidän surussaan.

Hoitoaika

Vaikka määritelmän mukaan palliatiivinen hoito ei ole ajallisesti rajattu mihinkään tiettyyn sairauden vaiheeseen, kasvaa sen tarve parantumattomien sairauksien edetessä ja kuoleman lähestyessä. Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa ajoittuen potilaan viimeisille elinviikoille tai -päiville.

Palliatiivinen hoito on hyvä aloittaa jo kroonisen kuolemaan johtavan sairauden varhaisemmassa vaiheessa sairauden hoidon rinnalla helpottamaan sairauden tai hoitojen aiheuttamia oireita ja henkistä kuormaa.

Suhtautuminen kuolemaan

Palliatiivisessa hoidossa pitkälle edennyttä sairautta sairastavan potilaan kuolemaa pidetään luonnollisena asiana. Tarkoituksena ei ole pidentää eikä lyhentää elämää.

Seuraava sivu

 


Palliatiivinen hoito

Päivitetty  26.4.2019