Siirry sivun sisältöön

Mikä on Palliatiivinen talo?

Palliatiivisen talon tarkoituksena on tukea potilasta, hänen läheisiä ja ammattilaisia aikuisten palliatiivisen hoidon kokonaisvaltaisessa toteuttamisessa ja lisätä mahdollisuuksia tasavertaiseen palliatiiviseen hoitoon asuinpaikasta riippumatta.

Palliatiiviseen taloon on tuotettu kattava sisältö aikuisten palliatiivisesta hoidosta ja siihen liittyvistä teemoista. Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan parantumattomasti sairaan potilaan ja hänen läheistensä aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa. Sisällössä on otettu huomioon potilaiden ja läheisten tiedon ja tuen tarpeet moniammatillisella lähestymistavalla. Verkkopalvelu palvelee käyttäjiä kansallisesti.

Palliatiivista taloa on ollut rakentamassa palliatiivisen hoidon ja saattohoidon asiantuntijat ympäri Suomen. Sisällön tuotossa on tehty yhteistyötä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sekä kolmannen sektorin kanssa. Sisällön kehittäjinä ja tuottajina on ollut palliatiivisen hoidon ja saattohoidon asiantuntijalääkäreitä ja - hoitajia, erikoisalojen asiantuntijoita, tutkijoita, pappeja, sosiaalityöntekijöitä ja Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeen työntekijöitä. Palvelun kehittämisessä ja verkkosivuston tuottamisessa on ollut mukana palliatiivisia potilaita, läheisiä, vertaistukijoita ja vapaaehtoisia.

Tavoitteena on jatkokehittää verkkopalvelua saadun palautteen mukaan vastaamaan potilaiden, läheisten ja ammattilaisten tarpeita.

Päivitetty 1.11.2021