Ajankohtainen

Suositus palliatiivisen hoidon palveluiden tuottamisesta ja laadun parantamisesta julkaistu!

Julkaistu 3.1.2020 11.30

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema suositus korostaa jokaisen oikeutta tarpeenmukaiseen palliatiiviseen hoitoon.

Suositus palliatiivisen hoidon palveluiden tuottamisesta ja laadun parantamisesta Suomessa: Palliatiivisen hoidon asiantuntijaryhmän loppuraportti on julkaistu joulukuussa 2019. Suosituksen lähtökohtana on, että palliatiivinen hoito turvataan jokaiselle sitä tarvitsevalle.

Palliatiivinen hoito ja saattohoito integroidaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään siten, että palveluketju kattaa kaikki elämän loppuvaiheen hoitoa tarjoavat terveyden- ja sosiaalihuollon yksiköt.

Työryhmän keskeinen suositus on, että jokaiseen sairaanhoitopiiriin perustetaan palliatiivinen keskus. Keskukset ovat avainasemassa palliatiivisessa hoitoketjussa. Ne koordinoivat toimintaa ja huolehtivat siitä, että jokaisella sairaanhoitopiirillä on palliatiivisen hoidon suunnitelma ja palveluketju.

Erityistason palliatiivisen hoidon saatavuutta parannetaan tuomalla palliatiivisen kotisairaalan palvelut kotiin ja asumispalveluyksiköihin kaikkien ulottuville sekä vahvistamalla yhteistyötä eri palveluntuottajien välillä.

Suosituksissa kiinnitetään huomiota myös iäkkäiden ihmisten palveluihin, palvelujen kilpailutukseen, ulkoistettuihin palveluihin sekä palliatiivisen hoidon osaamiseen, opetukseen ja koulutukseen.

Lue lisää: