Ajankohtainen

STM raportti - Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon tila Suomessa

Julkaistu 1.3.2019 12.50

Selvityksen mukaan Suomessa palliatiivisen hoidon ja saattohoidon palveluissa on suurta vaihtelua alueellisesti. Hoidon saatavuutta ja laatua parannetaan Sosiaali- ja terveysministeriön hankkeella.

​​STM väliraportti kehittämisha​​nkkeesta​

Sosiaali- ja tervey​s​ministeriön palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kehittämishankkeen väliraportti julkaistiin 26.2.2019.​


Nykytila

Raportissa todetaan, että selvityksen mukaan palliatiivisen hoidon ja saattohoidon tila vaihtelee alueellisesti suuresti. Saattohoito toteutuu pääasiallisesti perustason yksiköissä, joissa henkilökunnan osaaminen vaihtelee. Erityistason palveluja ei ole tarjolla tasa-arvoisesti. Paras tilanne on Etelä-Suomessa. 

Laatukriteerit​

Raportissa on myös kuvattu palliatiivisen hoidon ja saattohoidon laatukriteerit terveydenhuollon yksiköille potilaiden ja läheisten tarpeisiin perustuvan hoidon porrastuksen mukaisesti.

Jatkokehittäminen

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon saatavuuden ja laadun parantamisen tarpeet on nyt tunnistettu. Valtakunnallinen kehittämistyö jatkuu kehittämissuunnitelmien ja palveluketjujen laadinnalla erityisvastuualueittain pitäen sisällään myös sosiaalihuollon yksiköt.

Lue lisää: 

Alueellinen kartoitus ja ehdotuksia laadun ja saatavuuden parantamiseksi - Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon tila Suomessa (STM)