Ajankohtainen

Palliatiivisessa hoidossa ajankohtaista

Julkaistu 7.2.2019 19.00

Palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa tutkitaan ja kehitetään Suomessa aktiivisesti. Tutustu ajankohtaisiin tutkimuksiin ja hankkeisiin.


Ammattil​​aisille mahdollisuus kertoa osaamistarpeista

Erityistason (B) saattohoidossa työskentelevien sairaanhoitajien ja lähi- ja perushoitajien on mahdollista osallistua pro gradu – tutkielmaan, jossa selvitetään millaista osaamista ja koulutusta he kokevat tarvitsevansa. 

Lisätietoa ja yhteystiedot: 

Erityistason saattohoidossa työskentelevä hoitaja (Super)


PACE-juhlas​eminaari

Ikääntyneiden elämän loppuvaiheen hoitoa vertaileva tutkimus- ja kehittäm​ishanke PACE:n juhlaseminaari pidetiin 28.1.2019. Hanke on seitsemän Euroopan maan yhteinen ja toteutettiin maiden pitkäaikaishoidon yksiköissä 2014 - 2019. Suomesta mukana oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja 12 ympärivuorokautisen hoidon toimintayksikköä. Yhteensä osallistujina oli 72 iäkkäiden pitkäaikaishoidon toimintayksikköä Alankomaista, Belgiasta, Englannista, Italiasta, Puolasta, Suomesta ja Sveitsistä.

Juhlaseminaarissa kerrottiin palliatiivisen hoidon tilasta Euroopassa ja miten sitä on hankkeessa kehitetty. Tilaisuudessa lanseerat​tiin tutkimustuloksia, kuuden askeleen palliatiivisen hoidon koulutusohjelma, maailmanlaajuinen verkkokoulutus (PACE MOOC) ja Eurooppalaiset palliatiivisen hoidon suositukset.

Lue lisää:

PACE-juhlaseminaari (THL)​


Saattohoit​opalvelujen saatavuus

Lääkäriliitto selvitti saattohoitopalvelujen saatavuutta osana Terv​eysk​eskusten lääkäritilanne 2018 -tutkimusta. Tarkoituksena oli arvioida eritasoisten (perustaso, erityistaso ja vaativa erityistaso) saattohoitopalvelujen saatavuutta ja riittävyyttä. 

Tulosten mukaan kohtuullisen hyvin saatavilla on perustason palveluja mutta erityistason ja vaativan erityistason palveluja on tarjolla vain reilussa puolessa terveyskeskuksista. Vastaajien mukaan erityisesti erityistason ja vaativan erityistason palvelut vaativat vielä kehittämistä erityisesti mm. kotiin tuotavien saattohoitopalveluiden ja henkilökunnan koulutuksen osalta. 

Lue lisää: 

Saattohoidon saatavuus (Lääkäriliitto)​