Ajankohtainen

Palliatiivisen talon kuulumisia

Julkaistu 10.4.2019 14.40

Palliatiivinen talo on ehtinyt reilun vuoden ikään! Kuluneen vuoden aikana talo on vakiinnuttanut asemaansa osana hyvää palliatiivista hoitoa.

​​​​​​​Palliatiivisen talon ensimmäiseen vuoteen on kuulunut sekä onnistumisia että haasteita. Isoja ilon aiheita on ollut talon käyttäjätilastojen tasainen nousu, uudet sisällöt ja alkanut yhteistyö ​​​EduPal – hankkeen kanssa. Talon ylläpito ja jatkokehittäminen vaatii työtä mutta alkutaival on lupaava.​​​​Käytt​​äjätilastot nousussa​​

Palliatiivisella talolla oli nyt maaliskuussa jo 14 700 käyttäjää ja kuukauden kävijämäärä on yli kolminkertaistunut viimeisessä puolessa vuodessa. Maaliskuussa sivuista eniten katseluja sai Nesteen kertyminen kehoon, Kuoleman lähestyminen, Maksasairaudet ja Mitä saattohoito on. Suurin osa talossa käyvistä käyttää mobiililaitetta ja tulee sivustolle hakupalvelun kautta. Tilastoissa näkyy myös oppilaitosten löytäneen Palliatiivisen talon osaksi opetusta ja tästä olemme hyvin iloisia!

Uusia sisältö​​​jä

Talon aukeamisen jälkeen taloon on tullut artikkelit ALS – taudista ja sydämen vajaatoiminnasta. Videoina on julkaistu sekä Astrid Swanin tuottamat hienot palliatiiviset vertaisvideot että Jenny Timosen Saattoh​oitajat kertovat – videosarja. Myös viime vuoden puolella julkaistut Puhetta elämästä – kortit on otettu hyvin vastaan. Kehittämisehdotuksena on tullut mahdollistaa käyttäjille myös konkreettisten korttien saatavuus.

Yhteistyö EduPal – h​​​ankkeen kanssa

Palliatiivinen talo ja EduPal hanke ovat alkaneet selvittämään yhteistyömahdollisuuksia ​​sekä olemassa olevan materiaalin käytössä mutta myös uusien sisältöjen tuottamisessa. EduPal on Opetus- ja kultturiministeriön rahoittam​a palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialainen ja työelämälähtöinen kehittämishanke. 

Sekä Palliatiivisen talon että EduPalin toiminnan keskiössä on tiedon lisääminen, hyvän hoidon varmistaminen ja osaamisen kehittäminen. Palliatiiv​inen talon avoin puoli on suunnattu potilaille ja läheisille mutta ammattilaiset ja opiskelijat voivat hyötyä talon materiaalista sekä tiedollisesti että työkaluna potilas- ja läheisohjauksen tukena. Palliatiivisen talon käyttäjät hyötyvät tehtävästä yhteistyöstä osaavina ammattilaisina ja uusina sisältöinä.

Kehittämistyön haa​​steet

Palliatiivinen talo projektin tavoitteena oli avata viime vuoden puolella sekä ammattilaisten osio (nykyinen TerveyskyläPRO) ja ruotsinkielinen talo Palliativa hus. Teknisistä ja toiminnallisista syistä molemmat ovat ​harmillisesti viivästyneet mutta ei unohtuneet! Rakentaminen etenee haasteista huolimatta, pienin mutta varmoin askelin. Palliatiivisten potilaiden digihoitopolun kehittämiseen on haettu jatkoprojektia mutta sen tilanne ei ole vielä ratkennut.

Palliatiivisen talon rakentamisen projektin ja Terveyskylän kehittämisen taustalla ollut Virtuaalisairaala 2.0 hanke ja Palliatiivinen talo - projekti päättyivät​​ loppukesästä 2018. Talojen ylläpito ja jatkokehittäminen​​ on siirtynyt yliopistosairaaloiden vastuulle Terveyskylän toimijoiden mahdollistaessa toiminnan jatkumisen ja tuen.​

Lue lisää:

Anna palautetta: