Ajankohtainen

Palliatiivisen hoidon koulutuksen kehittäminen

Julkaistu 16.5.2019 19.30

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon toteuttaminen edellyttää osaavia ammattilaisia.

​​​​​

Ministeriöt tukemassa osaamisen kehittämistä

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialaisessa ja työelämälähtöisessä korkeakoulutuksen kärkihankkeessa (EduPal) kehitetään palliatiivisen hoidon ja saattohoidon ammattilaisten koulutusta. Hankkeessa suunnitellut koulutukset ja opetussuunnitelmasuositukset vastaavat Sosiaali- ja terveysministeriön suosituksiin ja työelämän tarpeisiin. Sosiaali- ja terveysministeriön palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kehittämisen hankkeessa puolestaan valmistellaan parhaillaan suunnitelmallisen täydennyskoulutuksen toteuttamista.

Erikoistumiskoulutus​

Sosiaali- ja terveysministeriön 2017 ja 2019 julkaisemien suositusten mukaan ​palliatiivisen hoidon ja saattohoidon B ja C erityistason yksiköiden henkilökunnalla ja A perustason vastuuhenkilöillä tulee olla erikoistumiskoulutus. Erikoistumiskoulutuksella varmistetaan potilaiden ja läheisten tarpeiden mukainen  hyvä hoito.

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille on alkamassa tammikuussa 2020 18:ssa ammattikorkeakoulussa Palliatiivisen hoidon asiantuntija – erikoistumiskoulutus. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon palliatiivisen hoidon pilotti alkaa syksyllä 2019.

Lääkäreiden on mahdollista suorittaa palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys, johon koulutusta järjestää Suomen palliatiivisen lääketieteen yhdistys ja pohjoismaisena yhteistyönä Associations for Palliative Medicine in the five Nordic countries. 


Lue lisä​ä: