Ajankohtainen

Palliatiivinen hoito ja COVID-19 koronavirus

Julkaistu 20.3.2020 13.30

Palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa olevat potilaat usein ovat sairautensa tai sen hoidon vuoksi muita alttiimpia saamaan vakavan COVID-19 koronavirusinfektion.


Tämänhetkisen tiedon (THL 15.3.2020) perusteella riskiryhmään kuuluvat

  • Yli 70-vuotiaat henkilöt

Lisäksi vakavan koronavirusinfektion vaaraa erityisesti iäkkäillä voivat lisätä sellaiset sairaudet, jotka merkittävästi huonontavat keuhkojen tai sydämen toimintaa tai elimistön vastustuskykyä. Tällaisia ovat esimerkiksi seuraavat pitkäaikaissairaudet:

  • Vaikea-asteinen sydänsairaus
  • Huonossa hoitotasapainossa oleva keuhkosairaus
  • Diabetes, johon liittyy elinvaurioita
  • Krooninen maksan tai munuaisen vajaatoiminta
  • Vastustuskykyä heikentävä tauti, esim. leukemia tai lymfooma
  • Tauti, johon saat vastustuskykyä heikentävää hoitoa (esim. elinsiirto, solunsalpaajat)

Palliatiivisen hoidon toteutus

Potilaiden hoitoa tai hoitokontakteja ei katkaista. 

Jos potilas kuuluu riskiryhmään, on hyvä arvioida tilannekohtaisesti esimerkiksi terveydenhuollossa tapahtuvien avovastaanottojen toteuttamisen tarve ja kiireellisyys. 

Tarvittaessa vastaanottoja voidaan muuttaa etävastaanotoiksi tai puhelinkontakteiksi.

Palliatiivisessa hoidossa tai saattohoidossa sairaalassa tai hoivayksikössä

Sairaala- tai hoivayksikössä hoidossa olevien palliatiivisten- tai saattohoitopotilaiden hoidossa noudatetaan yksikköjen antamia ohjeita hoidosta ja vierailuista.

Useissa yksiköissä on tällä hetkellä vierailukielto ja Suomen hallitus on linjannut, että vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä sekä ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa kielletään. Vierailukieltoihin voidaan tehdä poikkeuksia tapauskohtaisesti painavista syistä, kuten mikäli kyseessä on saattohoidossa olevan tai muuten vakavasti sairaan potilaan omainen eikä vierailijalla ole hengitysinfektio-oireita.

Saat tietoja vierailuohjeista hoitavasta yksiköstä.

Palliatiivisen- tai saattohoitopotilaan läheisenä

Jos sinulla on hengitystieoireita, vältä kontaktia palliatiiviseen- ja saattohoitopotilaaseen.

Yhteydenpidon ja sosiaalisten yhteyksien ylläpitäminen on tärkeää kaikissa tilanteissa. Palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa olevan ihmisen suojaamiseksi yhteydenpidossa häneen voi pohtia myös muita mahdollisuuksia kuin fyysinen kohtaaminen. Näitä voivat olla ääniviestit ja videot, videoyhteydet, puhelut, kirjeet ja muut kommunikaation sekä välittämisen osoittamisen keinot.

Jos hoidat vakavasti sairasta läheistäsi, on hyvä tehdä suunnitelma hoidon toteutuksesta oman sairastumisesi varalle.

Läheisten on hyvä yhdessä sopia vierailujen ja hoidon toteutuksesta huomioiden potilaan suojaaminen ja hoidon turvaaminen.

Tarkkaile sairastuneen vointia ja ota tarvittaessa puhelimitse yhteyttä hoitavaan yksikköön.


Lue lisää: Ohje käsien pesusta ja yskimisestä

Lue lisää: THL tietoa koronaviruksesta

Lue lisää: Valtioneuvoston tiedote 16.2.2020


Lähde: Sisältö on koottu yliopistosairaaloissa työskentelevien palliatiiviseen hoitoon erikoistuneiden ammattilaisten yhteistyössä.