Ajankohtainen

Käypä hoito: Oikeus palliatiiviseen hoitoon kuuluu kaikille kuolemaan johtavaa sairautta sairastaville

Julkaistu 22.3.2018 17.00

Duodecim on julkaissut päivitetyn Käypä hoito – suosituksen koskien palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa.

​​​​​​​​

Käypä hoito - suositus Palliatiivinen hoito ja saattohoito​

Suositukseen on päivitetty viimeisin näyttö palliatiivisen hoidon käytänteistä ammattilaisten tueksi hoidettaessa vakavasti sairaita ja kuolevia potilaita. Suosituksessa todetaan, että palliatiivinen hoito kuuluu kaikille ja kaikenikäisille kuolemaan johtavaa tai henkeä uhkaavaa sairautta sairastaville potilaille ilman diagnoosirajauksia ja potilaan läheisten huomioiminen ja tukeminen olevan osa palliatiivista hoitoa. Edellytys hyvälle elämän loppuvaiheelle on lähestyvän kuoleman ja palliatiivisen hoidon tarpeen tunnistaminen sekä ajoissa tehdyt hoitolinjaus ja hoitosuunnitelma.

Suosituksen keskeisessä sanomassa todetaan mm.

  • Palliatiivisessa hoidossa tulee paneutua potilaan fyysisiin, psyykkisiin, sosiaalisiin ja eksistentiaalisiin tarpeisiin.
  • Saattohoitopotilaan kivun lääkehoidossa käytetään ensisijaisesti vahvoja opioideja. Tarvittaessa tulee vaihtaa antoreittiä ja käyttää muita erikoismenetelmiä.
  • Vahvoja opioideja voidaan käyttää myös hengenahdistuksen lievittämiseen.
  • Saattohoitopotilaan suonensisäinen nesteytys tai suonensisäinen ravitsemus ei pidennä elinajanodotetta eikä paranna elämänlaatua.
  • Saattohoidossa antibioottihoitoja tulee käyttää vain, jos sillä on merkitystä potilasta haittaavien oireiden kannalta.
  • Lääkkeettömillä hoidoilla, psykososiaalisin keinoin, voidaan helpottaa saattohoitopotilaan ahdistus- ja masennusoireita.
  • Delirium (akuutti sekavuustila) on saattohoitopotilailla yleinen oire, joka tulee pyrkiä hoitamaan pääasiassa lääkkeettömin keinoin.
  • Palliatiivisella sedaatiolla voidaan lievittää saattohoitopotilaan muihin hoitoihin reagoimatonta sietämätöntä kärsimystä.

Lähde: Palliatiivinen hoito ja saattohoito. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Palliatiivisen Lääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2018 (viitattu 22.2.2018). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi