Siirry sivun sisältöön

Päivystyssanasto

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Päivystyssanastoon on kerätty tavallisimpia päivystyksessä käytettäviä sanoja ja termejä.​ Päivystyksessä ja sairaalassa hoidon ja tutkimuksien aikana käytetty lääketieteellinen puhe saattaa joskus hämmentää. Päivystyssanastoon on kerätty sanoja ja termejä, jotka auttavat ymmärtämään omaan hoitoon liittyviä asioita.

Puuttuuko sanastosta jotain tai kaipaako jokin sanaston selitys lisäselvitystä? Voit lähettää meille ideoita palautelomakkeen avulla:


 • A

  • Akuutti

   ​Akuutti tarkoittaa äkillistä, yleensä lyhytkestoista tilaa. Myös akuutteihin vaivoihin liittyviä päivystysvastaanottoja voidaan kutsua akuuttiv​astaanotoiksi​.

   Avainsanat: äkillinen, nopeasti alkava

  • Alusastia

   ​Alusastia on vuodepotilaiden käyttämä väline virtsaamista varten​.​

   Avainsanat: portatiivi, virtsa-astia

  • Amanuenssi

   ​Amanuenssi on lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittava opiskelija. Opiskelijalla ei ole vielä lääkärinoikeuksia ja hän voi osallistua potilaan hoitoon vain toisen, itsenäisesti ammattiaa​n harjoittamaan oikeutetun lääkärin ohjauksessa ja vastuulla.

   Avainsanat: opiskelija, lääketieteen opiskelija

  • Ambulanssi

   ​Ambulanssi eli ensihoitoyksikkö, jolla ensihoitohenkilökunta kulkee potilaan luokse. Sillä voidaan myös kuljettaa potilas terveydenhuollon yksikköön, jos se on tarpeellista potilaalle kotona annetun ensihoidon jälkeen​.​

   Avainsanat: ensihoito, sairaankuljetus

  • Anafylaksia

   ​Nopeasti kehittyvä allerginen reaktio, jossa ilmenee voimakkaita, jopa henkeä uhkaavia oireita, kuten hengitysv​aikeutta​.

   Avainsanat: anafylaktinen reaktio, allergia

  • Anestesia

   ​Anestesia tarkoittaa nukutuksella, puudutuksella tai muutoin lääkityksellä aikaansaatua kivuttomuutta leikkauksen ajaksi mahdollistaen samalla elintoimintojen v​akauden​.

   Avainsanat: nukutus, puudutus, kivunhoito

  • Anestesialääkäri

   Anestesialääkärin toi​​menkuvaa​n kuuluu anestesia, kivunhoito, tehohoito sekä ensihoito​.

   Avainsanat: anestesiologi, anestesiologia, anestesia, nukutus, nukutuslääkäri

  • Anti-inflammatori

   ​Lääkeaine, jolla on tulehdusta rauhoittava, kipua lievittävä ja kuumetta alentava vaikutus. Lääkeaineryhmään kuuluu useita erilaisia lääkkeitä, joista kuitenkin voidaan käyttää vain yhtä kerrallaan. Tulehduskipulääkkeitä ovat esimerkiksi ibuprofeiini, ketoprofeeni ja diklofenaakki. Koksibi on uuden sukupolven tulehduskipulääke, jonka vatsaa ärsyttävä vaikutus on perinteisiä valmisteita vähäisempi eikä se lisää verenvuotoriskiä. Koksibin tuotta​man kivun lievitys on samankaltainen perinteisten tulehduskipulääkkeiden kanssa​.​

   Avainsanat: tulehduskipulääke, NSAID, NSAID-lääke, non-steroidal anti-inflammatory drug

  • Apulaisosastonhoitaja

   ​Apulaisosastonhoitaja toimii osaston osastonhoitajan työparina ja vastaa muun muassa päivittäisen toiminnan suunnittelusta, työjaosta​ ja työvuorojen suunnittelusta sekä sijaistaa tarvittaessa omaa esimiestään​.

   Avainsanat: aoh, lähiesimies

  • Asystole

   ​Sydämen pysähdyttyä ja sähköisen toiminnan loputt​ua, sydämen sähköinen käyrä on suora viiva. Tätä kutsutaan asystoleksi. Jos elvytystoimissa todetaan potilaan ensirytmiksi asystole, on välittömästi aloitettava peruselvytys. Asystole ei ole defibrilloitava rytmi​.

   Avainsanat: asy, sydämen pysähdys

  • Atulat

   Atulat ovat terveydenhuollossa käytetty instrumentti, jota käytetään esimerkiksi haavojen ompelussa tai vierasesineen poistossa. Atulat ovat muovisia kertakäyttöisiä tai metallisia monikäyttöisiä​.​

   Avainsanat: pinsetit

 • B

  • Bakteeriviljely

   Bakteeriviljely on laboratoriomenetelmä, jonka avulla saadaan selville mahdolliset infektioita aiheuttavat bakteerit. Bakteeriviljelynäytteitä voidaan ottaa esimerkiksi nielusta, h​aavoista tai verestä. Laboratorio tunnistaa bakteerit ja määrittää niiden mikrobilääkeherkkyyden, jolloin tiedetään, mikä lääke kuhunkin bakteeriin tehoaa. Bakteeriviljelynäytteiden vastaukset kestävät muutamasta päivästä jopa useaan viikkoon​.​

   Avainsanat: laboratoriokoe, verikoe, verinäyte

  • Benigni

   Benigni tarkoittaa hyvänlaatuista sairautta. Kasvainten yhteydessä benigni tarkoittaa kasvainta, joka ei lähetä etäpesäkkeitä. Sanan vastakohta on maligni, jolla viitataan syöpäsairauteen tai – kasvaimeen.

   Avainsanat: hyvänlaatuinen

  • Bradykardia

   Sydämen harvalyöntisyys. Sydän lyö vähemmän kuin 60 lyöntiä minuutissa.

   Avainsanat: hidaslyöntisyys, sydämen rytmihäiriö

 • C

  • C-PAP

   Naamarin tai hengitysputken avulla ylläpidettävä jatkuva positiivinen hengitystiepaine spontaanihengityksen aikana.

   C-PAP-maskia käytetään hengityksen tukemiseen leikkauksen jälkeen. Uniapneapotilailla on usein kotikäytössä C-PAP, jolloin oma laite suositellaan otettavaksi mukaan sairaalaan leikkaukseen tultaessa.

   Avainsanat: naamari, continuous positive airway pressure

  • CRP

   C-reaktiivinen proteiini (CRP) on akuutin infektiovaiheen proteiini ja sen pitoisuuden mittaamista käytetään arvioitaessa elimistön tulehdusreaktion voimakkuutta.

   Avainsanat: serppi, tulehdusarvo, verikoe, C-reaktiivinen proteiini

  • Cystofix

   Cystofix on muovinen letku, joka asennetaan vatsapeitteiden läpi suoraan virtsarakkoon. Virtsa kertyy suoraan virtsarakosta letkun toisessa päässä olevaan pussiin.

   Avainsanat: subrapubinen katetri, letku, onteloputki

 • D

  • Defibrillaatio

   Defibrillaatiossa kehoon johdetaan metallisten elektrodien avulla lyhyt ja voimakas sähkövirta. Sen tarkoituksena on lopettaa sydämessä vallitseva kammiovärinä ja saada sydämen oma tahdistusjärjestelmä toimimaan normaalisti.

   Avainsanat: elvytys, sähköisku, deffa, defibrillointi, sydäniskuri

  • Defibrillaattori

   Defibrillaattoria eli sydäniskuria käytetään henkeä uhkaavien rytmihäiriöiden hoitoon. Sen avulla johdetaan sähkövirtaa sydänlihakseen. Defbrillaattori voi toimia täysin automaattisesti, puoliautomaattisesti tai manuaalisesti. Laitetta käytettäessä defibrillaatio aiheuttaa sydänlihassolujen sähköisen toiminnan laantumisen ja tavoitteena on, että sydämen oma sähköinen toiminta pysähtyy. Asystolen (sydänpysähdyksen) aikana sydämen oma sinussolmuke tai jokin muu sydämen sähköisen johtoradan osa voi alkaa tahdistaa sydänlihasta uudelleen ja näin ollen sydämen normaali sinusrytmi palaa.

   Avainsanat: Elvytys, sähkövirta, deffa, defibrillaatio, sähkövirta, sydäniskuri

  • Dialyysi

   Munuaisten vaikeaa vajaatoimintaa sairastavalla potilaalla dialyysihoito korvaa potilaan omien munuaisten toiminnan. Dialyysihoidossa potilaan veri ohjataan kulkemaan dialyysikoneen läpi, jolloin potilaan verestä puhdistetaan pois kuona-aineet ja ylimääräinen neste.

   Avainsanat: kalvoerottelu, liukeneminen, dialyysihoito, puhdistus

  • Diatermia

   Diatermialaitteella voidaan leikata kudosta tai polttaa pieniä verisuonia. Laitteen toiminta perustuu kudosten lämpötilan kohottamiseen suuritaajuuksisella sähkövirralla.

   Avainsanat: polttolaite

  • Distaalinen

   Erillään, kaukana, kauempana keskustasta (vartalo), etäisempi. Vastakohta proksimaalinen.

   Avainsanat: erillään, kaukana

  • DNR

   DNR – lyhenne tulee englannin kielen sanoista Do not resuscitate. DNR päätös tarkoittaa, että sydänpysähdyksen yhteydessä elvytystoimia ei aloiteta. Elvytyskiellon voi potilas asettaa myös itse hoitotestamentissaan.

   Avainsanat: elvytyskielto, ei saa elvyttää, do not resuscitate

  • Dreeni

   Dreeni on yleensä tilapäinen putki, jonka avulla eritteitä poistuu kehon ulkopuolelle.

   Avainsanat: laskuputki

 • E

  • EKG

   EKG eli elektrokardiogrammi eli sydänfilmi tarkoittaa sydämen sähköisen toiminnan rekisteröintiä paperille. EKG otetaan kiinnittämällä elektrodit tiettyihin paikkoihin rintakehällä ja raajoissa.

   Avainsanat: sydänfilmi

  • Ekskoriaatio

   Ekskoriaatio on raapaisun tai muun sellaisen aiheuttama pinnallinen ihovaurio, jossa verinahka on paljastunut.

   Avainsanat: ihovaurio

  • Elvytys

   Elintoimintojen palauttaminen ylläpitämällä keinotekoisesti verenkiertoa ja hengitystä.

   Avainsanat: resuskitaatio

  • Endokrinologi

   Endokrinologi on umpieritysoppiin erikoistunut lääkäri. Endokrinologia tutkii umpirauhasia (esimerkiksi kilpirauhanen) ja niiden toimintaa ja sairauksia.

   Avainsanat: umpieritys, erikoislääkäri, sisätaudit

  • Ensiarvio

   Ensiarvio tarkoittaa terveydenhuollon ammattilaisen tekemää hoidon kiireellisyyden arviota.

   Avainsanat: hoidontarpeen arvio, triage

  • Ensihoitaja

   Ensihoidon asiantuntijahoitaja, hoitaa kentällä tai sairaalassa äkillisesti sairastuneita tai vammautuneita potilaita.

   Avainsanat: sairaankuljettaja, ensihoito, sairaankuljetus, akuutti

  • Ensihoito

   Ensihoito vastaa potilaan kiireellisestä tilanarviosta ja tarvittaessa ensihoidosta paikan päällä, esimerkiksi potilaan kotona tai työpaikalla.

   Avainsanat: ambulanssi, sairaankuljetus, akuutti, ensihoitaja

  • Ensihoitohuone

   Ensihoitohuoneella tarkoitetaan tilaa, jossa hoidetaan esimerkiksi kriittisesti loukkaantunutta potilasta.

   Avainsanat: traumahuone, elvytyshuone

  • Enteraalinen

   Ruoansulatuskanavan kautta annosteltu ravinto, neste tai lääke. Annostelu tapahtuu joko nenä-mahaletkulla tai avanteen kautta.

   Avainsanat: suun kautta, peräsuolen kautta

  • Epikriisi

   Epikriisi tarkoittaa hoitoyhteenvetoa, loppuarviointia tai lausuntoa hoidon päättyessä esimerkiksi sairaalan vuodeosastolla tai poliklinikalla. Lääkäri kirjoittaa epikriisissä kertomuksen taudin kulusta ja hoidosta sekä jatkohoitosuunnitelmasta.

   Avainsanat: hoitotiivistelmä

  • Erikoissairaanhoito

   Erikoissairaanhoito eli esh tarkoittaa sairaalassa annettavaa erikoislääkärien tekemää tutkimusta ja hoitoa, esimerkiksi kirurgista leikkausta.

   Avainsanat: esh

  • Etu- ja takatamponaatio

   Nenäverenvuodon tyrehdyttämiseksi tehtävä toimenpide. Etutamponaatiossa viedään sieraimen kautta nenään vuotoa tyrehdyttävä tamponi. Takatamponaatiossa nenänieluaukko tukitaan myös suunkautta asetettavalla harsosykeröllä.

   Avainsanat: nenäverenvuodon tyrehdyttäminen, nenätamponi, tamponaatio

 • G

  • Gastroskopia

   Gastroskopia on mahalaukun ja samalla ruokatorven ja pohjukaissuolen tarkastelututkimus. Se tehdään suun kautta viedyn mahantähystimen (gastroskooppi) avulla.

   Avainsanat: tähystys, skopia, gastroskooppi

  • Gynekologi

   Gynekologi on naistentautien erikoislääkäri, joka on erikoistunut naisten sukupuolielinten sairauksiin ja hoitoon.

   Avainsanat: Naistentaudit, gyne

 • H

  • Happi

   Happea tarvitaan kudosten normaaliin aineenvaihduntaan. Veren punasolut saavat happea keuhkoista ja kuljettavat sen mukanaan kaikkialle kudoksiin. Happea annetaan happimaskilla eli –naamarilla tai happiviiksillä.

   Avainsanat: lisähappi, happimaski, happinaamari, happiviikset

  • Happinaamari

   Happinaamari on hapenpuutteesta kärsivälle henkilölle asetettava naamari, jonka avulla voi hengittää lisähappea.

   Avainsanat: maski, naamari, happi, hapenpuute

  • Happiviikset

   Happiviikset ovat nenään kiinnitettävä happiletkun lisäosa.

   Avainsanat: happimaski, happi, hapen puute

  • HB

   Hemoglobiini eli verenpuna on happea sitova rautapitoinen proteiini punasoluissa. Matala hemoglobiini tarkoittaa anemiaa, se aiheutuu usein kehon raudanpuutteesta.

   Avainsanat: hemoglobiini, B-Hb, verinäyte, laboratoriokoe

  • Hematooma

   Ihonalainen verenpurkauma, mustelma.

   Avainsanat: mustelma

  • Hematuria

   Silminnähden tai mikroskoopilla havaittava veren esiintyminen virtsassa.

   Avainsanat: verivirtsaisuus

  • Hemothorax

   Hemothorax tarkoittaa veren esiintymistä keuhkopussin ontelossa. Hemothorax syntyy tyypillisesti suurienergisen vamman seurauksena.

   Avainsanat: veririnta

  • Hengityskone

   Hengityskone huolehtii kehon tarpeellisesta kaasujenvaihdosta eli hapen saannista ja hiilidioksidin poistumisesta nukutuksen aikana.

   Avainsanat: respiraattori, ventilaattori

  • Heräämö

   Leikkaussalien yhteydessä sijaitseva jälkivalvontatila, jossa potilaan vointia seurataan heti leikkauksen jälkeen. Heräämössä tehdään myös esivalmisteluja leikkausta varten ja suoritetaan toimenpiteitä.

   Avainsanat: jälkivalvontatila, leikkauksen jälkeinen tarkkailu, postoperatiivinen hoito

  • Hoidon tarpeen arvio

   Hoidon tarpeen arvio tarkoittaa terveydenhuollon ammattilaisen tekemää hoidon kiireellisyyden arviota.

   Avainsanat: ensiarvio, triage

  • Humautus

   Humautus on nopea ja lyhytkestoinen nukutus, jonka aikana potilaalle voidaan tehdä esimerkiksi päivystyksellisiä toimenpiteitä, kuten sähköinen rytminsiirto.

   Avainsanat: nukutus, anestesia

  • Hyperglykemia

   Hyperglykemia tarkoittaa veren tavallista korkeampaa glukoosipitoisuutta. Normaalin verensokerin yläraja on 6.0 mmol/l. (millimoolia litrassa).

   Avainsanat: sokeritauti, DM, diabetes, liikasokerisuus

  • Hypertensio

   Hypertensio tarkoittaa kohonnutta verenpainetta. Verenpaine on koholla, kun yläarvo eli systolinen paine on yli 140 tai ala-arvo eli diastolinen paine yli 90 tai näitä korkeampi. Pitkän ajan kuluessa kohonnut verenpaine vaurioittaa valtimoverisuonia ja aiheuttaa aivohalvauksia ja sydäninfarkteja.

   Avainsanat: verenpaine, kohonnut verenpaine

  • Hypoglykemia

   Hypoglykemia tarkoittaa veren tavallista alhaisempaa glukoosipitoisuutta. Terveillä ihmisillä verensokeripitoisuus ei laske vaarallisen alas, vaikka erilaisia oireita voikin olla. Diabetespotilailla matala verensokeri aiheuttaa erilaisia oireita, kuten hikoilu, sekavuus, tajuttomuus ja on hoitamattomana se voi aiheuttaa hengenvaarallisen tilan.

   Avainsanat: sokeritauti, DM, diabetes, sokerin vähyys

  • Hypotermia

   Hypotermialla tarkoitetaan elimistön vaarallista vajaalämpöisyyttä, joka voi olla seurausta esimerkiksi veden varaan joutumisesta. Lievässä hypotermiassa kehon lämpö on alle 35 astetta, kohtalaisessa hypotermiassa ruumiinlämpö 30- 34 astetta ja vaikeassa hypotermiassa alle 30 astetta. Normaalioloissa esiintyvää alilämpöä ei lääketiede tunne lainkaan.

   Avainsanat: matalalämpöisyys, alilämpö

  • Hypovolemia

   Hypovolemia tarkoittaa kudosten nestepitoisuuden pienemistä esimerkiksi haihtumisen tai verenvuodon seurauksena. Tästä seuraa matala verenpaine, kudosjänteyden vähenemistä, elektrolyyttitasapainon häiriöitä ja vaikeissa tapauksissa sokki.

   Avainsanat: veren vähyys

 • I

  • ICH

   ICH tarkoittaa aivoverenvuotoa (intracerebraalinen hemorrhagia). Se tarkoittaa veren vuotamista aivokudokseen tai johonkin muuhun kallonsisäiseen tilaan.

   Avainsanat: Aivoverenvuoto

  • Ikteria

   Sappiväriaineista johtuva ihon, limakalvojen ja silmänvalkuaisten keltaisuus. Tyypillisesti keltaisuus aiheutuu maksan ja haiman ongelmista.

   Avainsanat: keltaisuus, ikteerisuus, ikterus

  • Infuusio

   Nesteensiirto elimistöön kanyylin tai katetrin kautta.

   Avainsanat: tiputus, tippa, nesteensiirto

  • Infuusiolaite

   Infuusiolaitteella tai mittarilla tarkoitetaan laitetta, jonka avulla voidaan annostella tarkasti tippa tai millilitra kerrallaan jotakin nestettä elimistöön.

   Avainsanat: mittari, nesteensiirtolaite

  • INR

   INR eli international normalized ratio -arvo tarkoittaa WHO:n suosittelemaa suhdelukua antikoagulanttihoidon (varfariini, Marevan) seuraamiseksi. INR:n normaaliarvo on 1,0. Mitä suurempi INR-arvo on, sitä hitaammin veri hyytyy.

   Avainsanat: antikoagulanttihoito, marevan, varfariini

  • Internaalinen

   Sisäpuolinen, sisällä sijaitseva, sisäinen

   Avainsanat: sisäpuolinen, sisällä

  • Intubaatio

   Hengitysputken asettaminen henkitorveen.

   Avainsanat: hengitysputki, endotrakeaaliputki, orotrakeaaliputki, keinotekoinen ilmatie, keinoilmatie

  • Intubaatioputki

   Hengitysteiden aukipitoa varten kurkunpäähän tai henkitorveen viety putki hapen ja nukutuskaasujen kulkua varten. Hengitysputki laitetaan nukutetulle potilaalle.

   Avainsanat: hengitysputki, endotrakeaaliputki, orotrakeaaliputki, keinotekoinen ilmatie, keinoilmatie

  • Invasiivinen

   Elimistön sisälle ulottuva ja ihmiseen kajoava toimenpide tai tutkimus. Vastakohta noninvasiivinen.

   Avainsanat: kajoava

  • Iskemia

   Iskemia tarkoittaa paikallista verenpuutetta ja näin ollen hapenpuutetta. Tavallisimmin iskemiasta puhutaan sydämen hapenpuutteen yhteydessä.

   Avainsanat: hapenpuute

  • IV

   Iv eli intravenöösinen (laskimonsisäinen) tarkoittaa suoraan suoneen annettavaa nesteytystä tai lääkettä. Suonensisäistä nesteytystä ja lääkitystä käytetään silloin, kun oraalinen eli suun kautta otettava nesteytys ja lääkitys ei ole riittävä ja/tai tarvitaan nopeaa vastetta tai potilas ei pysty nauttimaan nestettä tai lääkettä suun kautta.

   Avainsanat: suonensisäinen, laskimonsisäinen, intravenöösi

  • IV-AB

   Iv-ab eli intravenöösinen (laskimonsisäinen) antibiootti tarkoittaa suoraan suoneen annosteltavaa antibioottia. Suonensisäistä lääkitystä käytetään esimerkiksi infektiossa, joissa oraalinen eli suunkautta otettava lääkitys ei ole riittävä hoito.

   Avainsanat: suonensisäinen, laskimonsisäinen, antibiootti

 • J

  • Johtumishäiriö

   Impulssikulun häiriintyminen sydämen johtoratajärjestelmässä.

   Avainsanat: sydänkatkos

  • Jäykkäkouristus

   Jäykkäkouristus on bakteerin aiheuttama tauti. Sen oireita ovat päänsärky, lihasjäykkyys ja rajut lihaskouristukset. Bakteeri on tavallinen maaperässä. Rokote kuluu kansalliseen rokotusohjelmaan, sen uusiminen on maksutonta. Rokote tulee uusia 10 vuoden välein.

   Avainsanat: tetanus

 • K

  • Kaarimalja

   Kaarimalja on selluloosasta/kierrätetystä paperista tai metallista valmistettu astia, joita käytetään terveydenhuollossa potilaalla oksennusastiana tai erilaisissa toimenpiteissä apuvälineenä.

   Avainsanat: oksennusastia

  • Kardioversio

   Kardioversio tarkoittaa sydämen rytmihäiriön joko lääkkeellistä tai sähköistä rytminsiirtoa.

   Avainsanat: rytminsiirto, CV

  • Katetri

   Taipuisa putki, jota käytetään nesteenantoon tai jolla johdetaan nestettä elimistöstä. Näitä ovat esimerkiksi keskuslaskimokatetri ja virtsakatetri.

   Avainsanat: johtoputki, onteloputki, pissaletku

  • Kertakatetri

   Kertakatetri on ontelomainen putki, joka viedään virtsarakkoon virtsaputkea pitkin. Kertakatetrilla potilaan virtsarakko tyhjennetään kertaluontoisesti.

   Avainsanat: virtsatiekatetri, katetrointi

  • Keskuslaskimokatetri

   Suurten nestemäärien antamiseen tai suonensisäiseen ravitsemushoitoon tarkoitettu katetri. Keskuslaskimokatetreja käytetään potilailla, joille tavanomainen laskimokanyylin käyttö ei sovellu tai potilas tarvitsee useita viikkoja suonensisäistä ravitsemusta. Keskuslaskimokatetri asetetaan yleensä kaula- tai solislaskimoon.

   Avainsanat: CVK, sentraalinen venakatetri, ravitsemuskatetri, nestehoitokatetri, mittauskatetri

  • Kestokatetri

   Kestokatetri on ontelomainen putki, joka viedään virtsarakkoon virtsaputkea pitkin. Kestokatetria voidaan käyttää tarpeen mukaan pidempään, aina muutamasta tunnista pysyvään ratkaisuun.

   Avainsanat: virtsatiekatetri, katetrointi

  • Kiireellisyysjärjestys

   Päivystyksessä potilaat hoidetaan aina kiireellisyysjärjestyksessä, ei saapumisjärjestyksessä. Ilmoittautumisen yhteydessä kokenut sairaanhoitaja tekee arvion hoidon kiireellisyysluokituksesta triage-ohjeiden (kiireellisyysjärjestysohjeistus, jonka ovat terveydenhuoltoalan ammattilaiset, mm. lääkärit laatineet) mukaan. Hätätilapotilaat hoidetaan aina ensin.

   Avainsanat: triage, hoitojärjestys

  • Kipumittari

   Kivun voimakkuutta arvioidaan kipumittareilla. Hoitajan opastamana potilas voi valita itselleen sopivimman mittarin.

   Avainsanat: VAS, visual analogue scale, VRS, visual rating scale, NRS, numeral rating scale

  • Kirurgi

   Kirurgi on kirurgian erikoislääkäri. Kirurgia on lääketieteen alue, jolla sairauksia hoidetaan leikkauksilla ja muilla ihmiseen kajoavilla hoitomenetelmillä.

   Avainsanat: kirurgia

  • Kotihoito

   Kotihoidon palveluiden tarkoituksena on tukea kotona asuvaa asiakasta erilaisissa päivittäisissä toiminnoissa, joista asiakas ei itse kykene suoriutumaan. Kotihoidon tavoitteena on vanhusten, toipilaiden ja pitkäaikaissairaiden sekä yli 18-vuotiaiden vammaisten hoito ja palvelut niin, että turvallinen elämä kotona on mahdollista myös silloin, kun toimintakyky heikkenee.

   Avainsanat: koti, kotona tapahtuva hoito, tukeva hoito, KH, KOHO

  • Kotisairaala

   Kotisairaala hoitaa sairaalatasoista hoitoa tarvitsevia potilaita heidän kotonaan. Kotisairaala toimii ympärivuorokautisesti ja siellä annetaan potilaille esimerkiksi IV-antibioottihoitoja, veritiputuksia sekä hoidetaan saattohoitopotilaita.

   Avainsanat: sairaanhoito, koti, kotona tapahtuva hoito

  • Kotisairaanhoito

   Kotisairaanhoito on potilaan kotiin vietyä tai kotona annettavaa sairaanhoitoa. Sen tarkoituksena on helpottaa sairaalasta kotiutumista, sairaan henkilön kotona selviytymistä ja tukea omaisia sairaan henkilön kotihoidossa.

   Avainsanat: kotisairaanhoito, kotona tapahtuva hoito

  • Kuntouttava sairaala/osasto

   Kuntouttava sairaala/osasto keskittyy ihmisten toimintakyvyn ylläpitämiseen, parantamiseen tai palauttamiseen. Usein potilaat ovat iäkkäitä. Kuntouttava sairaala tekee laajasti yhteistyötä terveyskeskusten, sosiaalipalvelujen ja kotipalvelujen kanssa. Sairaala tarjoaa palveluita yleislääketieteen, geriatrian, neurologian ja sisätautien sekä fysiatrian erikoisaloilla.

   Avainsanat: kuntoutus, toimintakyvyn ylläpitäminen ja tukeminen

  • Käypä hoito-ohjeet

   Käypä hoito-suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia suosituksia, joissa käsitellään suomalaisten terveyteen ja sairauksien hoitoon sekä ennaltaehkäisyyn liittyviä tärkeitä kysymyksiä.

   Avainsanat: käypä hoito-suositukset, käypä hoito

 • L

  • Laapistus

   Tyypillisesti nenäveren vuodon tyrehdyttämiseen käytettävä hoitomenetelmä, laapis eli hopeanitraatti. Laapistus ei auta aktiivivuotoon. Vuotokohta pintapuudutetaan kevyesti. Valmiilla laapistikulla sivellään vuotokohtaa ja käsitelty kohta neutralisoidaan keittosuolalla. Sen jälkeen vuotokohta poltetaan umpeen diatermialaitteella.

   Avainsanat: verenvuodon tyrehdytys, hopeanitraatti, laapis

  • Laparoskopia

   Vatsan alueen leikkaustoimenpide, jotka tehdään skoopin avustuksella.

   Avainsanat: tähystysleikkaus, skooppi, reikä ihossa

  • Laparotomia

   Vatsan alueen leikkaustoimenpide, jossa tehdään leikkausviilto. Avoleikkaus.

   Avainsanat: avoleikkaus, leikkausviilto

  • Laryngoskooppi

   Hengitysputken asettamisessa käytettävä kurkunpään tähystin.

   Avainsanat: kurkunpääntähystin, tähystin, valaiseva tähystin

  • Laryngoskopia

   Laryngoskopia tarkoittaa kurkunpään tähystystä siihen käytettävällä instrumentilla, laryngoskoopilla. Laryngoskooppia käytetään muun muassa hengitysputkea paikalleen asennettaessa esimerkiksi leikkaussalissa.

   Avainsanat: kurkunpään tähystys

  • Laskimokanyyli

   Ohut johtoputki, joka asetetaan yleensä yläraajan laskimoon leikkaussalissa lääkkeenantoa tai nesteensiirtoa varten.

   Avainsanat: suonikanyyli, kanyyli, viggo, tippakanyyli

  • Lateraalinen

   Kaukana keskitasosta tai sivulla sijaitseva, sivunpuoleinen. Lateraalisen vastakohta on mediaalinen.

   Avainsanat: kaukana, etäällä oleva

  • Lihasrelaksantti

   Yleisanestesiassa käytettävä lihaksia lamaava, yleisanestesia-aine.

   Avainsanat: luustolihaksen jännitystä vähentävä, lihaksistoa lamaava, yleisanestesia-aine

  • Likvor -tila

   Selkäydintä ympäröivä nestetila, jonne voidaan annostella puuduteaineita ja kipulääkkeitä.

   Avainsanat: spinaalitila, nestetila

  • Lämpöpeitto

   Lämpöpeitolla pyritään ylläpitämään potilaan normaali kehon lämpötila, apuna käytetään muun muassa erilaisia lämpöpatjoja, lämpöpuhallinpeittoja sekä lämmitettyjä nesteitä.

   Avainsanat: lämpöpatja, lämpöpuhallinpatja, lämmitys, lämmitetyt nesteet

 • M

  • Maligni

   Pahanlaatuinen kasvain, joka tunkeutuu kudoksiin ja lähettää etäpesäkkeitä. Termiä käytetään puhuttaessa syöpäkasvaimista.

   Avainsanat: pahanlaatuinen

  • Maski

   Happea, ilmaa tai anestesiakaasuja annetaan potilaalle erilaisten maskien avulla.

   Avainsanat: naamari, viikset

  • Mediaalinen

   Keskitason puolella tai keskitasossa sijaitseva, sisäpuolinen. Lateraalisen vastakohta.

   Avainsanat: sisäpuolinen

  • MET

   Sairaalan sisäisiin hätätilanteisiin tarkoitettu hoitoryhmä.

   Avainsanat: Medical emergency team, hätätilanteiden hoitoryhmä

  • Monitorointi

   Potilaan tilan seuranta ja valvonta. Monitorointi tarkoittaa verenpaineen, pulssin, sydänkäyrän sekä veren happipitoisuuden seurantaa.

   Avainsanat: potilasseuranta, potilastarkkailu

 • N

  • Nasaalinen

   Nasaalinen tarkoittaa nenään liittyvää/nenän kautta annettavaa.

   Avainsanat: nenä, nenän kautta

  • Neurologi

   Neurologian erikoislääkäri. Erikoistunut keskushermoston, ääreishermoston ja lihaksiston oireiden ja sairauksien tutkimiseen ja hoitoon.

   Avainsanat: neurologia, erikoislääkäri

  • NML

   Sieraimen kautta mahalaukkuun työnnettävä kumi- tai muoviletku. Käytetään esimerkiksi ravinnon antamiseen tai toisinpäin mahalaukun/suoliston sisällön tyhjentämiseen.

   Avainsanat: nenämahaletku

  • Nostolaite

   Sähköllä toimiva laite, jolla potilas voidaan siirtää esimerkiksi sängystä suihkutiloihin turvallisesti.

   Avainsanat: siirtolaite

  • Nostolakana

   Potilaan siirtoihin vuoteesta ja kääntämiseen vuoteessa tarkoitettu vahva lakana, jonka keskellä liukuvaa kangasta.

   Avainsanat: siirtolakana, siirtoliina, liukulakana

  • NTP

   Kalium, Natrium ja Kreatiini – laboratoriokoearvot.

   Avainsanat: nestetasapaino, verikoe, laskimonäyte, laboratorionäyte

  • Nukutus

   Nukutus eli yleisanestesia tarkoittaa lääkkeillä aikaansaatua tilaa, jossa potilas ei tunne, reagoi eikä muista toimenpiteistä johtuvia kipuja eikä tiedosta toimenpiteen aikaisia tapahtumia. Yleisanestesia koostuu unesta, kivuttomuudesta sekä usein myös lihastoiminnan lamaannuttamisesta.

   Avainsanat: anestesia

 • O

  • Opioidi

   Vahva keskushermoston kautta vaikuttava kipulääke. Vahvoja opioideja ovat esimerkiksi morfiini ja oksikodoni, heikkoja opioideja ovat tramadoli ja kodeiini.

   Avainsanat: kipulääke, voimakas kipulääke, vahva kipulääke, keskushermosto

  • Ortopedi

   Ortopedi on erikoislääkäri, joka on erikoistunut erilaisiin tukielin- ja luusairauksiin sekä erilaisten vammojen hoitamiseen.

   Avainsanat: ortopedia, tukielin - ja luusairaudet

  • Osastonhoitaja

   Osastonhoitaja on osaston hallinnollinen johtaja, joka vastaa työyksikön töiden sujuvuudesta, riittävästä ja osaavasta henkilökunnasta ja näin edistää potilaan laadukasta ja turvallista hoitoa.

   Avainsanat: oh, esimies, lähiesimies, johtaja

 • P

  • Palliatiivinen hoito

   Syöpäpotilaan tai muusta etenevästä, parantumattomasta sairaudesta kärsivän potilaan oireita lievittävä hoito.

   Avainsanat: oireenmukainen hoito, oirehoito

  • Parenteeralinen

   Annostelureitti muun kuin ruoansulatuskanavan kautta. Tarkoittaa yleensä suonensisäistä annostelua.

   Avainsanat: suoliston ulkopuolinen, annostelureitti, lääkereitti, nestereitti

  • PEA

   PEA (pulseless electrical activity) on ns. monitorilla näkyvä, sydämen pulssiton rytmi. Monitorissa on nähtävissä QRS-komplekseja, mutta potilaan pulssi ei ole tunnettavissa. Syynä pulssittomaan rytmiin on tavallisesti laaja sydämen hapenpuute.

   Avainsanat: pulssiton rytmi, elvytys

  • PEG-letku

   PEG eli perkutaaninen endoskooppinen gastrostooma mahdollistaa ravinnon saannin, mikäli suun kautta annettavan ravinnon nauttiminen ei onnistu. PEG-letku asennetaan paikallispuudutuksessa vatsanpeitteiden läpi.

   Avainsanat: syöttöletku

  • Peräruiske

   Ulostuksen käynnistämiseksi tai lääkkeiden viemiseksi elimistöön peräsuoleen ruiskutettava neste.

   Avainsanat: rektaalinen, rectum, peräsuoleen annettava

  • Pikanäyte

   Osassa terveydenhuollon päivystyksiä on käytössä pikatestejä varsinaisten laboratoriokokeiden sijaan. Esimerkiksi pika- CRP. Pikatestin tulos valmistuu laboratorionäytteitä nopeammin. Tulokset ovat suuntaa antavia, eivät yhtä tarkkoja, kuin laboratorio-olosuhteissa tehnyt näytteet.

   Avainsanat: pikatesti

  • Pintapuudutus

   Ihon tai limakalvon pintapuudutus suihkeena, tippana, voiteena tai geelinä.

   Avainsanat: ihopuudutus, limakalvopuudutus

  • Pleuradreeni

   Keuhkopussiin liitettävä dreeni eli yleensä tilapäinen putki, jonka avulla eritteitä poistuu kehon ulkopuolelle.

   Avainsanat: pleura, pleuraneste, putki, ilmarinta, pneumothorax

  • PLV

   PLV eli puhtaasti laskettu virtsanäyte. Näyte annetaan siten, että virtsaputken suulta ei tulisi mukaan liikaa bakteereita sotkemaan tulosta. Ennen näytteen antoa kädet ja alapää pestään huolellisesti, virtsaa lasketaan vähän ensin WC-pyttyyn, sen jälkeen näyteastiaan kerätään virtsasuihkua katkaisematta noin puoli dl.

   Avainsanat: pissanäyte, PLV, virtsanäyte, keskisuihkunäyte

  • Pneumothorax

   Pneumothorax eli ilmarinta tarkoittaa, että keuhkopussin sisällä on ilmaa. Ilma keuhkopussissa aiheuttaa keuhkon kasaan painumisen. Tämä estää keuhkoa toimimasta normaalisti. Mikä tahansa rintakehän läpäisevä vamma aiheuttaa ilmarinnan. Läpäisevän vamman kautta syntyy yhteys keuhkopussin ja ulkoilman välillä.

   Avainsanat: ilmarinta

  • Poikkilakana

   Poikkilakana on sairaalasängyssä poikittainen vahvasta kankaasta tehty lakana, jonka avulla voidaan potilasta tarvittaessa siirtää ja nostaa.

   Avainsanat: lakana, sairaalavuode

  • post

   Jonkun jälkeen, esimerkiksi postoperatiivinen infektio eli leikkauksen jälkeinen infektio tai post partum, synnytyksen jälkeen.

   Avainsanat: jälkeen

  • Postspinaalipäänsärky

   Spinaalipuudutuksen jälkeinen päänsärky aiheutuu alhaisesta aivo-selkäydinnesteen paineesta. Päänsärky tuntuu tyypillisesti pystyasennossa ja helpottuu makuuasennossa. Päänsärkyä voidaan hoitaa veripaikalla.

   Avainsanat: lannepiston jälkeinen päänsärky, spinaalipuudutus, päänsärky pystyasennossa

  • PPE

   Puhalluspaineluelvytys hengityksen ja verenkierron elvyttämiseksi vuorottaisilla puhalluksissa ja painalluksilla. Painalluksia on 30 kappaletta suhteessa 2 puhallukseen (30:2).

   Avainsanat: puhalluspaineluelvytys, elvytys, resuskitaatio

  • Pre

   Pre eli ennen jotain. Esimerkiksi preoperatiivinen käynti leikkausosastolla ennen leikkausta.

   Avainsanat: ennen

  • Pritsi

   Päivystyksissä osa sängyistä on kapeita ja kovia pritsejä, jotka on tarkoitettu vain tilapäiseen potilaskäyttöön esimerkiksi päivystyksessä oleskeluajan lepopaikaksi.

   Avainsanat: sänky, sairaalasänky, paarit

  • Proksimaalinen

   Läheinen, lähellä keskustaa (vartaloa) sijaitseva. Vastakohta distaalinen.

   Avainsanat: läheinen, lähellä

  • Psykiatri

   Psykiatria on lääketieteen ala, jonka piiriin kuuluu mielenterveydenhäiriöiden ehkäiseminen, tutkiminen ja hoitaminen.

   Psykiatri on mielenterveyshäiriöiden tutkimukseen ja hoitoon erikoistunut lääkäri.

   Avainsanat: psykiatria, mielenterveys

  • Psykologi

   Psykologia on ihmisten käyttäytymistä, ajattelua ja tunne-elämää tutkiva tiede.

   Psykologi on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka tutkii käyttäytymiseen, ajatteluun ja tunne-elämään liittyviä ilmiöitä sekä hoitaa näihin liittyviä ongelmia tai häiriöitä.

   Avainsanat: psykologia, mielenterveys

  • Pulssioksimetri

   Laite, joka mittaa veren happipitoisuutta. Laitteen avulla arvioidaan hengitystoiminnan riittävyyttä. Anturi kiinnitetään yleensä sormeen tai korvalehteen.

   Avainsanat: veren happipitoisuus, happisaturaatio, hapetuksen seuranta, saturaatiomittari

  • Puuduteaine

   Lääke, joka estää hermoimpulssien syntyä ja kulkua hermoissa.

   Avainsanat: kivunesto, kipua lievittävä

  • Puudutus

   Puudutus on tunnottomuuden ja kivuttomuuden luomista puuduteaineella.

   Avainsanat: tunnottumuus, kivuttomuus

  • PVK

   Pieni verenkuva on laboratoriotutkimus, josta ilmenevät verenpuna, punasolujen tilavuusosuus, punasolujen kokonaismäärä ja valkosolujen kokonaismäärä.

   Avainsanat: pieni verenkuva

  • Pyelostoma

   Ihon läpi suoraan munuaiseen asennettava katetri. Jos virtsan eritys munuaisesta virtsarakkoon on jostain syystä estynyt, asennetaan pyelostoma. Virtsa poistuu tällöin munuaisesta esteettä ja munuaiskudoksen vauriot voidaan välttää.

   Avainsanat: munuaiskatetri, nefrostoma

  • Päivystys

   Päivystyksessä annetaan potilaalle kiireellistä hoitoa vaativaa hoitoa hänen asuinpaikastaan riippumatta. Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista. Ympärivuorokautinen päivystystä järjestetään sairaaloiden yhteydessä.

   Avainsanat: kiireellinen hoito, hätäpäivystys, akuutti, ensiapu, päivystys, sairaalapäivystys, terveyskeskuspäivystys

 • R

  • ROSC

   ROSC eli return of spontaneous circulation tarkoittaa spontaanin verenkierron palautumista.

   Avainsanat: verenkierto, verenkierron palautuminen

  • RR

   RR eli riva rocci tulee ensimmäisen kliiniseen käyttöön soveltuvan verenpainemittarin kehittäjän, italialaisen Scipione Riva-Roccin nimestä. Verenpaineella tarkoitetaan verenkiertojärjestelmän eri osissa vallitsevaa hydrostaattista painetta. Alapaine eli diastolinen paine on ison verenkierron suurten valtimoiden matalin paine lepovaiheessa. Yläpaine eli systoolinen paine on ison verenkierron suurten valtimoiden korkein paine aktiivivaiheessa.

   Avainsanat: verenpaine

 • S

  • Saattohoito

   Kuolevan potilaan oireita lievittävä hoito.

   Avainsanat: palliatiivinen hoito, kuoleman lähestyminen

  • Sairaalainfektio

   Sairaalasta saatu infektio, jonka aiheuttaja on usein vastustuskykyinen mikrobilääkkeille.

   Avainsanat: infektio, bakteeri, sairaala

  • Sairaalapappi

   Sairaalapapit työskentelevät sairaaloissa potilaiden, omaisten ja henkilökunnan keskuudessa. Sairaalapapin työnkuvaan kuuluvat henkilökohtaiset keskustelut, sielunhoidollisten ryhmien vetäminen, kirkolliset toimitukset ja hartaushetket.

   Avainsanat: sairaalasielunhoito, pappi, sielunhoito

  • Sairaskertomus

   Potilaan terveydenhuollon tietojärjestelmässä oleva sairaskertomus, missä näkyy terveydenhuollon ammattilaisten kirjoittamat tekstit potilaasta, tiedot potilaan sairauksista, hänelle tehdyistä tutkimuksista ja niiden tuloksista sekä annetuista hoidosta.

   Avainsanat: hoitokertomus

  • Sedaatio

   Rauhoitus. Sedaatiossa suoneen annetaan rauhoittavaa lääkettä ja/tai vahvaa kipulääkettä. Tarkoituksena on lievittää kipua, pelkoa ja ahdistusta. Sedaatiota käytetään esimerkiksi erilaisten puudutuksessa tehtävien toimenpiteiden yhteydessä.

   Avainsanat: kivunlievitys, pelonlievitys, leikkauspelko, puudutusleikkaus

  • Sisätautilääkäri

   Sisätautien erikoislääkäri

   Sisätautien erikoisalaan kuuluvat sydän- ja verisuonitaudit, ruuansulatuselimistön taudit, umpieritys ja aineenvaihduntasairaudet kuten diabetes, munuaistaudit, reumataudit, veritaudit, infektiotaudit- eli tulehdussairaudet ja osa syöpätaudeista.

   Avainsanat: sisätaudit, medisiininen

  • Sokki

   Elimistön reagointi äkilliseen ympäristötekijöiden muutokseen. Psyykkinen reagointi äkilliseen henkiseen järkytykseen. Verenkiertosokki tarkoittaa tilaa, jossa kiertävän veren määrä on riittämätön verisuoniston kulloiseenkin tilavuuteen verrattuna. Tämä johtaa kudosten riittämättömään veriperfuusioon (läpivirtaukseen) ja heikentyneeseen hapensaantiin. Verenkiertosokki on hoitamattomana hengenvaarallinen.

   Avainsanat: elimistön reagointi

  • Sorsa

   Miehille tarkoitettu virtsapullo.

   Avainsanat: virtsapullo

  • Steriili

   Täysin puhdas, bakteeriton. Leikkausalueen ja -peittelyn sekä tarvikkeiden vaatimustaso.

   Avainsanat: puhdas, bakteeriton

  • Stooma

   Avanne. Keinotekoinen yhdystie onteloelimestä toiseen tai elimistöstä ulos.

   Avainsanat: avanne

  • Sugillaatio

   Silmän sidekalvonalainen verenvuoto, mustelma, pienehkö verenpurkauma.

   Avainsanat: silmän verenvuoto

  • Suturaatio

   Haavan ompelu ompelulangalla. Ompelussa voidaan käyttää erilaisia ompeleita riippuen ommeltavan haavan sijainnista ja syvyydestä.

   Avainsanat: haavan ompelu, tikkaus

  • Syanoosi

   Happeutumattoman verenpunan runsaudesta aiheutuva ihon tai limakalvojen sinipunerva värisävy. Syynä syanoosiin on yleensä joko yleinen happeutumishäiriö esimerkiksi sydämen vajaatoiminnasta johtuva tai paikallinen happeutumishäiriö esimerkiksi huulten sinertyminen kylmästä ilmasta johtuen.

   Avainsanat: sinisyys, sinistely

  • Sydänasema

   Sydänasema on toimenpideyksikkö, jossa tehdään kajoavia eli invasiivisia ja ei-kajoavia eli noninvasiivisia diagnostisia ja hoidollisia toimenpiteitä. Tyypillisimpiä kajoavia toimenpiteitä ovat sepelvaltimoiden varjoainekuvaukset, sepelvaltimoahtaumien pallolaajennukset, tahdistinasennukset ym.

   Avainsanat: sydänosasto, sydänvalvonta

 • T

  • Tahdistin

   Sähköimpulsseja tuottava pattereilla toimiva, etäluettava laite, jolla säädellään sydämen, pallean tai muun lihaksen supistustoimintaa.

   Avainsanat: pacemaker

  • Takykardia

   Sydämen nopea tai tiheälyöntisyys, pulssinopeus on 120 – 280 kertaa minuutissa.

   Avainsanat: nopealyöntisyys

  • Tarkistuslista

   Työkalu eli lista tarkistuksia, joiden avulla edistetään turvallisuutta. Niitä voidaan soveltaa missä tahansa terveydenhuollossa. Tarkistuslistan tavoite on tukea hyväksyttyjä turvallisuuskäytäntöjä, vahvistaa parempaa tiedotusta ja tiimityötä.

   Avainsanat: checklist, turvallisuuskäytäntö, turvallisuus

  • Tehohoito

   Teho- tai tehovalvontaosastolla toteutettava vaativampi hoito. Vaativampi hoito tarkoittaa esimerkiksi potilaan hengityksen avustamista hengityskoneen avulla.

   Avainsanat: vaativa hoito, vaativa potilashoito

  • Thorax

   Kaulan ja vatsaontelon välinen vartalon osa, jonka luusto koostuu rintanikamista, kylkiluista sekä rintalastasta. Puhuttaessa thoraxista, viitataan usein keuhkoröntgenkuvaan.

   Avainsanat: rintakehä, keuhkot

  • TT

   TT eli tietokonetomografia eli viipalekuvaus on tutkimus, jossa röntgensäteiden avulla otetaan halutulta alueelta poikkileikekuvia. Tutkimuksen avulla saadaan eroteltua yksityiskohtia, esimerkiksi luita, rasvaa, sisäelimiä, ilmaa ja verisuonia.

   Avainsanat: tietokonetomografia

  • Tunnistusranneke

   Potilaalle käteen laitettava tunnistusranneke, jonka avulla henkilökunta tunnistaa potilaan oikeaksi kaikissa hoidon eri vaiheissa. Tunnistusrannekkeen laittamisesta vastaa se yksikkö, joka ottaa potilaan vastaan.

   Avainsanat: potilasranneke, tunnistaminen

 • V

  • Valtimokanyyli

   Verenpaineen mittausta tai verinäytteiden ottamista varten valtimoon eli verta sydämestä poispäin kuljettavaan verisuoneen viety ohut kanyyli.

   Avainsanat: arteriakanyyli, artsikka

  • Varotoimet

   Tavanomaiset varotoimet ovat terveydenhuollossa toimintatapoja, joiden tarkoitus on katkaista mikrobien tartuntatiet. Tavanomaisiin varotoimiin kuuluu huolellinen käsihygienia, tarvittessa suojainten käyttö sekä oikeat työtavat. Tavanomaisia varotoimia on suositeltavaa käyttää kaikessa hoitotyössä.

   Potilaan hoitoon voidaan tavanomaisten varotoimien lisäksi asettaa kosketusvarotoimet, pisaravarotoimet tai ilmaeristys. Useampi varotoimi voi olla myös yhtäaikaa käytössä. Varotoimet valitaan mikrobien tartuntareittien mukaan.

   Avainsanat: Tavanomaiset varotoimet, kosketusvarotoimet, pisaravarotoimet, ilmaeristys, eristys

  • Verenohennuslääke

   Joukko erilaisia lääkeaineita, jotka estävät normaalia veren hyytymistä. Lääkkeitä käytetään estämään ja/tai hoitamaan erilaisia verisuonitukoksia. Näillä lääkkeillä voi olla haitallisia yhteisvaikutuksia kipulääkkeiden kanssa tai ne voivat olla este osalle puudutuksia.

   Avainsanat: verenohennuslääke, varfariini, Marevan, Pradaxa, hepariini

  • Verensiirto

   Verensiirto tarkoittaa veren tai sen eri osien siirtämistä. Se on hoitotoimenpide, jossa potilaalle annetaan sitä verenosaa, mitä potilas sillä hetkellä tarvitsee. Suomessa kaikki siirrettävät veret tulevat Suomen Punaisen Ristin veripalvelukeskuksesta. Verensiirrossa on elintärkeää se, että potilaalle annetaan oikeaa verta suhteessa hänen omaan veriryhmäänsä.

   Avainsanat: veritiputus

  • Veripaikka

   Veripaikalla hoidetaan lannepiston jälkeistä pitkittynyttä päänsärkyä ottamalla potilaan omaa verta ja ruiskuttamalla sitä selkäydinkanavan viereiseen tilaan. Veri puristaa aivo-selkäydinkanavaa, jolloin piston aiheuttama alhainen paine palautuu normaaliksi.

   Avainsanat: pitkittynyt päänsärky, selkäpuudutuksen haittavaikutus

  • Veritutkimus

   Verellä on keskeinen tehtävä elimistössä eri aineiden kuljettajana, siksi suurin osa laboratoriokokeista tehdään verestä. Veressä kulkee mm. happea, ravintoaineita, suoloja, valkuaisaineita ja monia solujen toimintaa sääteleviä hormoneja. Vastaavasti siellä kulkee myös aineita, joista elimistön tulee päästä eroon ja veri kuljettaa niitä munuaisiin poistettaviksi ja joskus kierrätykseen muihin kudoksiin.

   Verinäyte otetaan yleensä laskimosta. Hyviä näytteenottosuonia on mm. kyynärtaipeissa.

   Avainsanat: verikoe, verinäyte, laboratoriokoe

  • Verityhjiö

   Menetelmä, jossa laskimot tyhjennetään verestä kireän sidoksen ja mansetin avulla. Laskimoiden tyhjentäminen parantaa leikkausolosuhteita. Menetelmää käytetään jalan ja käden leikkauksissa.

   Avainsanat: verisuonten tyhjennys, leikkausolosuhteen parantaminen

  • Virtsatiekatetri

   Virtsaputken kautta virtsarakkoon laitettava taipuisa ohut letku, jonka avulla rakko tyhjenee. Käytetään virtsamäärän seurantaan tai tilanteessa, jolloin potilas ei saa virtsattua.

   Avainsanat: onteloletku, taipuisa letku, ohut letku, virtsaus

  • Viskeraalinen

   Sisäelinperäinen, esimerkiksi viskeraalinen rasva tai viskeraalinen kipu.

   Avainsanat: sisäinen, sisäelinperäinen

  • Vuodeosasto

   Terveyskeskuksessa tai sairaalassa vuodeosastolla hoidetaan potilaita, jotka jäävät vähintään yön yli seurattavaksi ja hoidettavaksi. Osasto voi olla erikoistunut vain tietyntyyppisten sairauksien hoitoon, esimerkiksi syöpäosastot.

   Avainsanat: osasto, hoito-osasto

  • Vuorovastaava

   Vuorovastaava sairaanhoitaja on työvuoronsa vastuuhoitaja, joka toimii vuoronsa asiantuntijasairaanhoitajana ja tekee esimerkiksi haastavissa tilanteissa päätökset. Virka-ajan ulkopuolella vuorovastaava vastaa mm. sijaisten hankinnasta ja henkilökunnan siirroista.

   Avainsanat: vastaava sairaanhoitaja

 • Y

  • Yleisanestesia

   Yleisanestesia eli nukutus on lääkkeillä aikaansaatu tila, jossa potilas ei tunne, reagoi tai muista toimenpiteestä johtuvaa kipua eikä tiedosta nukutuksenaikaisia tapahtumia. Yleisanestesiaan voidaan liittää myös lihastoiminnan lamaannuttaminen.

   Avainsanat: nukutus, lääkkeellinen uni

Päivitetty 1.5.2021