Siirry sivun sisältöön

Päivystyshoitoa koskevat usein kysytyt kysymykset

Sanastotyökaluun on koottu päivystykseen ja päivystyksessä asiointiin liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä.

 • Miksi häiriötä aiheuttavat potilaat hoidetaan joskus muita potilaita nopeammin?

  ​Päihtyneet ja levottomat potilaat aiheuttavat usein häiriöitä ja ​turvattomuutta muissa potilaissa ja saattajissa. Hen​kilökunnan tulee pystyä turvaamaan kaikkien potilaiden turvallisuus. Tilanteen rauhoittam​​iseks​i on joskus tarpeen hoitaa häiritsevä potilas mahdollisimman nopeasti eteenpäin päivystysalueelta.

  Päivystyksissä ei hyväksytä väkivaltaa tai minkäänlaista häiriökäyttäytymistä. Asiaton käytös, uhkailu tai väkivalta on ehdottomasti kiellettyä, ja näistä voi koitua rikosoikeudellisia seuraamuksia. Useissa päivystyksissä on vartijoita turvaamassa niin potilaiden kuin henkilökunnankin turvallisuutta.​

 • Miksi joudun jonottamaan?

  ​Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvion ​jälkeen odotat pääsyä hoitajan tai lääkärin vastaanotolle.

  Ruuhkaisina päivinä odotusaika päivystyksessä voi venyä useisiin tunteihin. Odotusaikasi riippuu sairautesi tai vammasi vaatimasta kiireellisyydestä sekä muiden potilaiden määrästä ja heidän sairautensa tai vammansa vaatimasta kiireellisyydestä. Toivomme sinulta kärsivällisyyttä.​​

  Odotusaikaan vaikuttavat myös seuraavat tekijät:​

  • Useimmilta potilailta otetaan laboratoriokokeita, joiden valmistuminen kestää puolesta tunnista kahteen tuntiin. Huomioithan, että kaikki laboratoriotulokset eivät valmistu päivystysaikana, vaan voivat kestää useita päiviä. Näiden tulosten kuulemiseen saat ohjeet päivystyksestä.

  • Röntgentutkimukset ovat usein tarpeellisia. Röntgenosasto on erillinen yksikkö, jossa odottamiseen vaikuttaa siellä vallitseva tilanne. Myös röntgentutkimukseen voi olla jonoa, koska yleensä röntgenosasto hoitaa myös muiden osastojen potilaita. Kaikissa päivystyspisteissä ei ole radiologia paikalla ympäri vuorokauden, joten saattaa olla, että joudut odottamaan röntgenlausuntoa toisesta päivystyspisteestä.

  • Tutkimustulosten valmistuttua lääkäri pyytää sinut uudelleen vastaanotolle ja suunnittelee jatkohoidon tutkimustulosten ja vointisi perusteella.

  • On mahdollista, että tarvitaan lisää tutkimuksia ja tämä lisää päivystyksessä oloaikaasi.

  • Päivystyksen lääkärit hoitavat odottavien asiakkaiden lisäksi tarkkailuissa olevia potilaita.​

  • Kriittisesti sairaat potilaat voivat sitoa henkilökuntaa useiksi tunneiksi.

 • Miksi joudun kertomaan tulosyyni sairaanhoitajalle, jos haluan keskustella lääkärin kanssa?

  Päivystyksen sairaanhoitaja tekee sinulle oireittesi perusteella hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvion, jotta sinut voidaan ohjata saamaan oikea-aikaista hoitoa oikeassa paikassa.

  Avainsanat: sairaanhoitaja, haastattelu, tulosyy, hoidon tarpeen arvio, hoidon kiireellisyyden arvio, päivystys, terveyskeskuspäivystys, sairaalapäivystys

 • Miksi joudun odottamaan tutkimustuloksia paikan päällä?

  Päivystyksissä henkilökunta keskittyy hoitamaan paikan päällä olevia potilaita. Puhelimitse annettavaan jatkohoito-ohjaukseen ei välttämättä ole resursseja. Tutkimustulokset voivat myös vaatia lisätutkimuksia tai hoitoa sairaalassa, jolloin on mahdollista, että joudut joka tapauksessa palaamaan.

  Paikan päällä odottaessasi vointiasi voidaan seurata ja tarpeen vaatiessa sinua voidaan esimerkiksi lääkitä.

  Avainsanat: odotus, tutkimustulokset, voinnin seuranta, päivystys, terveyskeskuspäivystys, sairaalapäivystys

 • Miksi lääkäri ei ole ottanut pitkään aikaan ketään vastaan?

  Potilaan sairaudesta tai vammasta riippuen tutkimiseen kuluu aina yksilöllinen aika. Muun muassa vanhuspotilaiden, monisairaiden ja kriittisesti sairaiden potilaiden hoito vie lääkäriltä paljon aikaa. Lääkärit myös kirjaavat edellisen potilaskäynnin tiedot tietojärjestelmään, määräävät tutkimuksia ja kirjoittavat uusia tutkimus- tai jatkohoitolähetteitä. Joskus on tarpeen myös konsultoida toista lääkäriä.

  Usein samat lääkärit hoitavat sekä aulassa odottavia että tarkkailuissa olevia potilaita. Sen vuoksi voi ajoittain kulua aikaa, ettei vastaanottohuoneisiin ole kutsuttu potilaita.

  Avainsanat: vastaanotto, jono, odotus, hoito, lääkärin vastaanotto, vastaanottohuone, päivystys, terveyskeskuspäivystys, sairaalapäivystys

 • Miksi myöhemmin ilmoittautunut pääsee lääkärille aiemmin?

  Päivystyksissä potilaita ei hoideta tulo- vaan kiireellisyysjärjestyksessä. Kiireellisyysjärjestys vaihtelee vamman tai sairauden vakavuuden perusteella. Arvio potilaan hoidon kiireellisyydestä tehdään potilaan ilmoittautuessa ja sitä voidaan muuttaa, jos vointi muuttuu.

  Osa potilaista on myös ollut jo aiemmin tutkimuksissa ja pääsee kuulemaan vastauksia uusien potilaiden lomassa.

  Avainsanat: kiireellisyysjärjestys, odotus, jono, vamma, sairaus, arvio, päivystys, vastaanotto

 • Miksi osa tutkimuksista tehdään ennen vastaanottoa ja osa vasta sen jälkeen?

  Osa tutkimuksista voidaan aloittaa jo hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviossa tai sairaanhoitajan vastaanotolla. Näin pyritään nopeuttamaan päivystyskäyntiäsi ja sairautesi tai vammasi hoitoa. Lisätutkimuksia voidaan joutua tekemään vielä lääkärin vastaanoton jälkeenkin.

  Avainsanat: tutkimus, lisätutkimus, vastaanotto, päivystyskäynti

 • Miksi puhelimeen vastaamiseen menee usein kauan tai se on koko ajan varattu?

  Useissa päivystyksissä ei ole erikseen puhelinpäivystystä. Päivystyksen henkilökunta hoitaa ensisijaisesti paikan päällä olevia potilaita. Jos päivystyksessä on ruuhkaa, voi olla, että puhelimeen vastaaminen kestää. Henkilökunta vastaa myös ensihoidon ja lääkärihelikoptereiden ennakkoilmoituksiin kriittisesti sairaista potilaista.

  Katso terveysneuvonnan yhteystiedot oman kuntasi internetsivuilta.

  Avainsanat: puhelin, soitto, päivystys, odotus

 • Miksi pääsin vain sairaanhoitajan enkä lääkärin vastaanotolle?

  Päivystyksessä hoitaja tekee sinulle ensin hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvion. Mikäli et tarvitse päivystyksellistä lääkärin vastaanottoa, sinut voidaan ohjata sairaanhoitajan vastaanotolle.

  Avainsanat: sairaanhoitaja, sairaanhoitajan vastaanotto, lääkäri, lääkärin vastaanotto, päivystys, terveyskeskuspäivystys, sairaalapäivystys

 • Miksi tutkimustulosten valmistuminen kestää?

  Osassa päivystyksissä on käytössä pikanäytteitä, mutta aina ne eivät riitä. Tällöin voidaan ottaa laboratoriokokeita, joiden analysointi vie aikaa puolesta tunnista kahteen tuntiin näytteestä riippuen.

  Päivystyspotilaista joudutaan usein ottamaan myös röntgenkuvia. Osan näistä tutkimuksista pystyy tulkitsemaan sinua hoitava lääkäri itse, mutta osa tutkimuksista vaatii radiologin eli röntgenlääkärin lausunnon. Riippuu päivystyksestä, miten radiologi on paikalla. Joskus lausunto joudutaan pyytämään sähköisesti toisesta sairaalasta.

  Avainsanat: tutkimus, lisätutkimus, vastaanotto, päivystyskäynti

 • Milloin päivystyksessä on vierailuaika?

  Päivystyksissä ei ole vierailuaikoja. Kun tulet tiedustelemaan päivystyksessä potilaana olevan läheisesi vointia, ota yhteyttä ilmoittautumispisteeseen. Henkilökunta ohjaa sinut läheisesi hoitopaikkaan.

  Avainsanat: vierailu, vierailuaika, omainen, läheinen, päivystys

 • Milloin päivystys on auki?

  Kotikuntasi alueelle on määritelty ne päivystykset, jotka ovat auki ympäri vuorokauden. Löydät tarkemmat tiedot alueesi päivystyspisteistä kotikuntasi internetsivuilta.

  Avainsanat: päivystys, terveyskeskuspäivystys, sairaalapäivystys, avoinna, virka-aika, päivystysaika

 • Missä voin antaa palautetta päivystyskäynnistäni?

  Päivystyskäyntiin liittyvät palautteen antokanavat löydät oman kuntasi internetsivustolta.

  Sosiaalisessa mediassa annetut palautteet ovat aina ongelmallisia. Salassapitovelvollisuuden vuoksi emme voi kommentoida tai käsitellä niitä julkisesti.

  Avainsanat: palaute, asiakaspalaute, päivystyskäynti, sosiaalinen media, salassapitovelvollisuus, päivystys

 • Mitä ohjeita saan päivystyksestä kotiin lähtiessäni?

  Kotiinlähtö, jatkohoito-ohjeet ja mahdolliset kontrolliajat käydään ennen kotiinlähtöä läpi henkilökunnan kanssa. Sinulle kerrotaan myös, mihin voit tarvittaessa ottaa yhteyttä. Kerro ennen lähtöäsi mitä mahdollisia todistuksia ja asiapapereita tarvitset, jotta ne voidaan tehdä ajoissa valmiiksi.

  Avainsanat: Kotiinlähtö, kotiutus, jatkohoito, kontrolli, ohjeet, päivystys, todistus

 • Mitä päivystyksessä tapahtuu?

  Tultuasi päivystykseen, sinulle tehdään ensin hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvio. Hoidon tarpeen arviossa terveydenhuollon ammattilainen arvioi, tarvitsetko vaivasti vuoksi päivystyksellistä hoitoa, ohjaudutko sairaanhoitajan vai lääkärin vastaanotolle ja kuinka nopeasti hoito on aloitettava. Sen jälkeen sinut ohjataan joko odotustilaan tai potilastarkkailuun. Saatat tavata toisen hoitajan, joka tutkii sinut tarkemmin. Hoidon tarpeen arvio ja kiireellisyys tarkennetaan. Osa tutkimuksista käynnistyy tarvittaessa jo tässä vaiheessa.

  Sairaanhoitajan tai lääkärin tutkimisen jälkeen ja löydösten tarkennettua päätetään mahdollisista lisätutkimuksista. Tutkimustulosten odottaminen vie oman aikansa. Samalla vointiasi seurataan ja tilanteen vaatiessa lääkitään. Lääkäri päättää jatkohoidosta tutkimustulosten ja vointisi perusteella. Sinut kotiuttaa joko lääkäri tai hoitaja. Saat suulliset ja/tai kirjalliset ohjeet jatkohoidosta ja tarvittaessa ohjeet kotihoidosta.

  Avainsanat: hoidon tarpeen arvio, hoidon kiireellisyyden arvio, terveydenhuollon ammattilainen, sairaanhoitajan vastaanotto, lääkärin vastaanotto, tutkimukset, hoito, kotiutus, jatkohoito

 • Mitä tarkoitetaan kiireellisellä hoidolla?

  Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arvioita ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista. Kiireellistä hoitoa on kaikille tarjolla kaikkina vuorokauden aikoina.

  Katso lisätietoa ympäri vuorokauden palvelevista terveydenhuollon palveluista oman kuntasi internetsivuilta.

  Avainsanat: kiireellinen hoito, hätäpäivystys, akuutti, ensiapu, päivystys, sairaalapäivystys, terveyskeskuspäivystys

 • Onko pysäköinti maksullista?

  Päivystyksissä on yleensä rajallisesti autopaikkoja. Oman kuntasi terveyspalveluiden sivuilta löydät ohjeet pysäköinnistä ja sen maksullisuudesta.

  Avainsanat: pysäköintimaksu, pysäköinti, hinta, päivystys

 • Onko päivystykseen suoraa numeroa?

  Ei välttämättä. Useimmiten sinut ohjataan soittamaan terveysneuvontaan.

  Tarkista paikkakuntakohtaiset ohjeistukset kuntasi kotisivuilta.

  Avainsanat: päivystys, puhelinnumero, soitto

 • Paljonko päivystyskäynti maksaa?

  Päivystysmaksu vaihtelee päivystyspisteittäin. Arkisin, viikonloppuisin ja pyhäpäivinä päivystysmaksu on yleensä korkeampi. Huomioithan, että myös hoitajan vastaanottokäynnistä saatetaan veloittaa. Päivystyksestä saatava lääkärintodistus on ilmainen sen liittyessä potilaan hoitoon.

  Avainsanat: päivystysmaksu, terveyskeskusmaksu, päivystys, sairaanhoitajan vastaanotto, maksukatto, erikoissairaanhoidon päivystys, lasku

 • Pääsevätkö lapset jonossa aikuisten edelle?

  Kiireellisyysjärjestyksessä huomioidaan kaikki potilaat, jolloin kiireellistä hoitoa vaativat potilaat hoidetaan ennen lapsipotilaita.

  Lapset pyritään kuitenkin hoitamaan mahdollisuuksien mukaan aina nopeasti.

  Avainsanat: kiireellisyysjärjestys, lapsi, potilas, jono, päivystys

 • Saako päivystyksessä käyttää omaa puhelintaan?

  Voit käyttää henkilökohtaista mobiililaitettasi päivystyksessä ohjeiden mukaisesti. Henkilökunta voi tarvittaessa asettaa rajoituksia tai kieltää käytön huone- tai tarkkailukohtaisesti.

  Avainsanat: matkapuhelin, mobiililaite, puhelin, rajoitus, päivystys

 • Saako päivystyksessä palvelua omalla äidinkielellä?

  Potilaalla on lain mukaan oikeus saada palvelua omalla äidinkielellä. Potilaan äidinkieli, yksilölliset tarpeet ja kulttuuri otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon hoidossa ja kohtelussa.

  Avainsanat: päivystys, äidinkieli, tulkki, tulkkaus, puhelintulkkaus, videotulkkaus, kulttuuri, palvelu, terveyskeskuspäivystys, sairaalapäivystys

 • Saako päivystyksessä syödä ja juoda vapaasti?

  Ennen ruokailua tarkista aina hoitajilta, saatko syödä tai juoda. Useat tutkimukset vaativat ravinnotta oloa ja hoitosi saattaa pitkittyä ruokailun takia.

  Avainsanat: ruokailu, ruoka, juoma, tutkimus, potilas, hoitaja, päivystys

 • Saako päivystyksessä valokuvata?

  Aulat, odotustilat ja kahvilat ovat sairaaloissa julkista tilaa. Niissä voi kuvata. Huomioi kuitenkin muut ihmiset, ettet loukkaa heidän yksityisyyttään. Toisten potilaiden kuvaaminen tai kuvien julkaisu ilman heidän lupaansa on kiellettyä.

  Erilaiset hoitotilat, kuten esimerkiksi vastaanotto-, toimenpide- ja potilashuoneet eivät ole julkisia tiloja ja niissä kuvaamista voidaan rajoittaa esimerkiksi muiden potilaiden yksityisyyden suojaamiseksi tai potilasturvallisuuden vuoksi.

  Henkilökunta ei välttämättä halua tulla kuvatuksi. Kysy siksi aina etukäteen lupa kuvaamiseen. Eri sairaaloiden välillä voi olla eroja, mutta lähtökohtaisesti potilaalla tai omaisella ei ole oikeutta kuvata henkilökunnan toimintaa.

  Ethän loukkaannu, jos henkilökunta ei halua tai ehdi toimia sinun valokuvaajanasi. Heillä on oikeus kieltäytyä kuvien ottamisesta.

  Avainsanat: valokuvaus, kuvaus, video, päivystys, potilas, henkilökunta

 • Saako saattaja olla potilaan mukana tarkkailupaikalla?

  Läheiset voivat olla läsnä potilaan seurantapaikalla rajoitetusti muiden potilaiden intimiteettisuojan ja tilojen ahtauden vuoksi. Toivomus on, että kullakin potilaalla on enintään yksi tai kaksi omaista vieraana kerrallaan.

  Vierailulupa tulee aina varmistaa henkilökunnalta. Vierailulupaan voivat vaikuttaa potilaan tai muiden samassa tilassa hoidettavien potilaiden vointi ja hoitotoimenpiteet sekä päivystyspoliklinikan tilanne.

  Avainsanat: saattaja, omainen, läheinen, intimiteettisuoja, läsnäolo, seuranta, tarkkailu, päivystys

 • Saanko nähdä omat potilastietoni?

  Henkilötietolain mukaan sinulla on oikeus tarkastaa omat tietosi. Voit tarkistaa oman kuntasi internetsivustolta, mistä saat tilattua oman sairauskertomuksesi. Täysi-ikäisenä näet tietosi myös Omakanta-portaalin kautta. Sinne kirjaudutaan joko henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla. Tarkemmat ohjeet tästä löydät KanTa – sivustolta.

  Avainsanat: potilastiedot, potilaskertomus, sairauskertomus, omat tiedot, henkilötietolaki, päivystyskäynti, päivystys, kanta, omakanta

 • Saanko päivystyksestä mukaan lääkkeitä, jos apteekit eivät ole avoinna?

  Kun lähin apteekkisi ei ole avoinna tai vointisi takia et voi käydä kotiutuessasi apteekissa juuri sillä hetkellä, voidaan päivystyksestä mahdollisesti antaa mukaan niin sanottu aloituspakkaus lääkkeestä. Näin saat lääkityksen aloitettua ja voit käydä seuraavana päivänä apteekissa.

  Avainsanat: apteekki, lääke, päivystys, lähin apteekki

 • Saanko päivystyskäynnistä matkatodistuksen vuorokauden ajasta riippumatta?

  Sinun tulee keskustella matkustustavasta henkilökunnan kanssa. Jos sairautesi, vammasi tai vuorokauden aika edellyttää sinua käyttämään muuta kuin julkista ajoneuvoa, saat mukaasi asianmukaiset todistukset siitä. Terveydenhuolto voi kirjoittaa SV67 – todistuksen vain, jos asiakas ei pysty terveydentilansa vuoksi matkustamaan edullisimmalla kulkuneuvoilla.

  Omaiselle, joka lähtee päivystyksestä kotiin, ei matkatodistusta voida kirjoittaa.

  Alla olevasta linkistä löydät eri alueiden Kela-taksien tilaustiedot sekä ohjeet.

  Avainsanat: matkatodistus, sairaus, vamma, vuorokauden aika, todistus, omainen, taksi, päivystys

 • Tarjotaanko potilaalle ruokaa päivystyksessä?

  Tyypillisesti päivystyksissä ei ole tarjolla ruokaa tai sitä on tarjolla rajoitetusti. Poliklinikkamaksuun ei sisälly ateriaa. Päivystyksestä riippuen tarjolla voi olla välipalaa. Joissakin päivystyksissä on välipala- ja virvoitusjuoma-automaatteja. Vuodepotilaina olevien potilaiden hoidon pitkittyessä hoitohenkilökunta huolehtii välipalojen tarjoamisesta.

  Ennen ruokailua on kysyttävä hoitajilta, saako potilas syödä tai juoda.

  Avainsanat: päivystys, ruoka, juoma, ateria, välipala, välipala-automaatti, ruokailu

 • Voiko ilmoittautua jonoon ja poistua asioille?

  Suositus on, että odotat vuoroasi paikan päällä päivystyksessä. Omalla vastuulla päivystyksestä voi poistua, mutta on kuitenkin mahdollista, että vuorosi menee silloin ohi. Odottaminen on samalla myös voinnin seurantaa.

  Avainsanat: odotus, vuoro, jono, päivystys, terveyskeskuspäivystys, sairaalapäivystys

 • Voiko lääkäriajan varata etukäteen puhelimella?

  Yleensä päivystykseen ei voi varata aikaa puhelimitse. Tarkista paikkakuntakohtaiset ohjeistukset kuntasi kotisivuilta.

  Avainsanat: ajanvaraus, lääkäri, päivystys, päivystysaika, ensiapu, sairaalapäivystys, terveyskeskuspäivystys

 • Voiko päivystykseen tulla ilman lähetettä?

  Kaikkiin terveyskeskus- ja yhteispäivystyksiin voi tulla ilman lähetettä.

  Avainsanat: päivystys, lähete, sairaalapäivystys, terveyskeskuspäivystys

 • Voiko päivystyksessä uusia reseptejä?

  Päivystyksissä ei uusita reseptejä. Nykyään sähköiset reseptit tulee uusia oman terveysaseman tai työterveyshoidon lääkärin kautta tai käyttää kanta.fi:n reseptin uusintamahdollisuutta.

  Avainsanat: resepti, päivystys, uusinta, terveyskeskuspäivystys, sairaalapäivystys

 • Voiko päivystyksestä saada lääkärintodistusta esimerkiksi ajokorttia varten?

  Päivystyksestä voi saada vain A-todistuksen eli sairauslomatodistuksen tarpeen mukaan. A-todistusta käytetään työkyvyttömyyden todistamiseen ennen kaikkea lyhytaikaisissa sairauksissa. Mikäli vaiva pitkittyy, sairausloman jatkosta päättää yleensä avoterveydenhuollon, työterveyshuollon tai jatkohoitopaikan, esimerkiksi erikoissairaanhoidon poliklinikan lääkäri. Päivystyksissä ei jatketa sairauslomia puhelimitse.

  Avainsanat: todistus, A-todistus, sairauslomatodistus, ajokortti, päivystys, terveyskeskuspäivystys, sairaalapäivystys, sairausloman jatkaminen

 • Voinko kieltäytyä jostakin toimenpiteestä päivystyksessä?

  Hoidosta päätettäessä sinulla on potilaana itsemääräämisoikeus. Se tarkoittaa oikeutta kieltäytyä hoidosta, tietystä hoidon osasta tai toimenpiteestä. Jos kieltäydyt jostain hoidosta tai hoitotoimenpiteestä, tulee teidän yhdessä lääkärin kanssa löytää mahdollisuuksien mukaan jokin muu lääketieteellisesti hyväksyttävä tapa hoitaa sairauttasi tai vammaasi. Kieltäytyminen hoidosta tai hoitotoimenpiteestä voi vaikuttaa diagnoosiin löytämiseen ja sairautesi tai vammasi hoitamiseen.

  Itsemääräämisoikeus ei tarkoita oikeutta saada mitä tahansa hoitoa, vaan lääkäri päättää hoidosta asiantuntemuksensa perusteella sinun kanssasi neuvotellen.

  Avainsanat: itsemääräämisoikeus, hoito, toimenpide, hoitotoimenpide, kieltäytyminen, päivystys

Puuttuuko usein kysytyistä kysymyksistä jokin mieltäsi askarruttava asia? Voit lähettää meille uusia kysymyksiä palautelomakkeen avulla.

Päivitetty 1.5.2021