Siirry sivun sisältöön

Miksi päivystyksessä pitää odottaa?

Odotusajan kestoon vaikuttavat hoidon kiireellisyyden lisäksi myös tarvittavien tutkimusten ja toimenpiteiden määrä sekä päivystyksen kokonaistilanne.

Potilaat hoidetaan päivystyksessä aina kiireellisyysjärjestyksessä. Kiireellisyysjärjestykseen ei vaikuta se onko potilas tullut kävellen vai ensihoidon saattamana.

Kiireellisyysjärjestys voi muuttua potilaiden voinnin muuttuessa. Myös uusien, mahdollisesti kiireellisesti hoidettavien potilaiden saapuminen päivystykseen vaikuttaa järjestykseen. Näistä syistä päivystyksen jonotilanne elää koko ajan. Odotusajan ennustaminen on kokeneellekin työntekijälle vaikeaa.

Odotusajan pitkittyessä

Hoitohenkilöstö pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan kertomaan hoidon etenemisestä. Potilas voi myös itse kysyä hoitoonsa liittyvistä asioista ja tutustua saatavilla olevaan tietoon ja opasteisiin. Hoitohenkilöstö seuraa potilaiden vointia ja hoidon etenemistä, vaikka potilas ei sitä aina itse huomaakaan. Kaikkien potilaiden turvallinen ja laadukas hoito varmistetaan myös ruuhkatilanteissa.

Omassa voinnissa tapahtuvista muutoksista kannattaa aina kertoa hoitohenkilöstölle, etenkin jos odotusaika pitkittyy.

Päivystyskäynnin aikaisille tapahtumille, kuten vastaanotolle, tutkimuksille tai tarvittaville toimenpiteille ei ole olemassa yhtä oikeaa järjestystä. Joskus vaivan selvittäminen voi vaatia enemmän tutkimuksia ja toimenpiteitä. Silloin luonnollisesti myös aikaa kuluu päivystyskäynnillä enemmän.

Päivitetty 1.5.2021