Siirry sivun sisältöön

Ilmoittautuminen päivystykseen

Päivystykseen ilmoittautumisessa otetaan vuoronumero ja jäädään odottamaan vuoroa hoidon tarpeen arvioon.

Useissa päivystyksissä on käytössä vuoronumerojärjestelmä. Ilmoittautuminen tapahtuu Kela-kortin, muun viivakoodillisen henkilökortin tai henkilötunnuksen avulla. Järjestelmästä riippuen laite voi pyytää tarkistamaan yhteystiedot ilmoittautumisen yhteydessä. Tietojen tarkistaminen etukäteen nopeuttaa asiointia.

Kiireellistä hoitoa vaativat oireet, kuten rintakipu, hengitysvaikeus, tajunnan tason häiriöt tai aivoverenkiertohäiriöön sopivat oireet edellyttävät nopeaa hoidon aloitusta.

Jos päivystykseen saapuu itsenäisesti kiireellistä hoitoa tarvitseva potilas, on hoitohenkilöstöön otettava yhteyttä viivyttelemättä.

Päivitetty 1.5.2021