Siirry sivun sisältöön

Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi päivystyksessä

Sairaanhoitaja kutsuu asiakkaan hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioon, jossa terveysongelma arvioidaan ja asiakkaalle tehdään hoitosuunnitelma.

Ilmoittautumisen jälkeen sairaanhoitaja arvioi asiakkaan hoidon tarvetta. Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioinnin tueksi voidaan tehdä erialaisia mittauksia kuten kuumeen, hengitystaajuuden ja sydämen sykkeen mittaus. Tietojen avulla sairaanhoitaja määrittää hoidon tarpeen ja kiireellisyyden. Jos hoidon tarpeen arvioinnissa todetaan, ettei asiakkaalla ole päivystyksellisen hoidon tarvetta, voidaan hänet ohjata hoitoon muualle tai antaa ohjeita kotihoidon tueksi.

Päivystykseen hoitoon jääville asiakkaille laitetaan nimiranneke henkilöllisyyden varmistamiseksi. Sairaanhoitaja myös ohjaa asiakasta päivystyskäyntiin liittyvissä asioissa ja kertoo, mitä seuraavaksi tapahtuu.

Hoidon kiireellisyyden arviointi

Päivystysasiakkaiden hoidon kiireellisyyttä arvioidaan ja kuvataan kiireellisyysluokittelun avulla. Erilaisia järjestelmiä kiireellisyyden arviointiin on useita ja hoidon kiireellisyyttä kuvataan niissä usein kirjaimin tai numeroin.

Kiireellisyysluokittelua tarvitaan potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Kaikkia asiakkaita ei voida päivystyksessä koskaan hoitaa yhtä aikaa.

Päivitetty 1.5.2021