Siirry sivun sisältöön

Kuka minua ensihoidossa hoitaa?

Ensihoitopalvelussa potilasta hoitavat useat ensihoidon ammattilaiset sekä ensivastetoiminnan ensiauttajat.

Ensihoitopalvelu ja siihen liittyvä sairaanhoito on osa terveydenhuoltoa. Ensihoitopalvelusta löytyy useita eritasoisia yksiköitä, joiden tehtävänkuvat ja henkilöstön ammatillinen osaaminen on tarkkaan määritelty. Hätäkeskus arvioi hätäilmoituksen mukaan sen, minkä tasoisia yksiköitä ensihoitotehtävälle hälytetään. Kaikilla ensihoitotehtävään liitetyillä yksiköillä ei kuljeteta potilaita, vaan osalla yksiköistä siirretään kohteeseen ensihoidon henkilöstöä.

Ensihoitopalvelun tehtäviin eivät kuulu kiireettömät avunannot eikä potilaiden kotiin kuljetukset.

Ensihoitopalvelun yksiköt::

Ensivastetoiminnan tavoite on hätätilapotilaan nopea tavoittaminen ja välitön ensiavun aloitus. Ensivasteyksiköissä on ensivastevälineistö ja sen miehistönä toimivat ensiauttajat, jotka ovat käyneet ensivastetoimintaan koulutuksen.

Ensivasteyksikkönä toimii yleensä paloauto, mutta siinä voi toimia myös esimerkiksi rajavartioston yksikkö.

Ensiauttajalta ei edellytetä terveydenhuoltoalan koulutusta.

Perustason ensihoitoyksikössä toimii usein ensihoitoon suuntautuneita lähihoitajia tai erityispätevyyden omaavia pelastajia.

Perustason yksikkö hoitaa yleisimmät ensihoitotilanteet.

Hoitotason ensihoitoyksikössä voi toimia ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita ensihoitajia sekä ensihoidon lisäkoulutuksen suorittaneita sairaanhoitajia.

Hoitotason yksiköissä on tavallista laajempi lääkevalikoima sekä varustus myös harvinaisempia ja vaativampia tilanteita varten.

Kenttäjohtaja on johtamisen- ja muun lisäkoulutuksen käynyt, kokenut hoitotason ensihoitaja. Hänen tehtävänään on olla operatiivisen toiminnan esimies, osallistua vaativimpien tilanteiden hoitoon sekä toimia ensihoidon johtajana erityistilanteissa kentällä.

Lääkäriyksiköissä, jotka liikkuvat autolla tai helikopterilla, työskentelee ensihoitolääkäreitä ensihoitotiimeineen. Lääkäriyksiköt osallistuvat vaativimpien tilanteiden ja sairaustapausten hoitoon. Heillä on osaamista ja välineistöä harvinaistilanteiden hoitamiseen sekä tehohoidon aloittamiseen jo sairaalan ulkopuolella. Yksikössä päivystävät lääkärit hoitavat kenttätyön ohella myös ensihoitoyksiköiden konsultaatiot sekä niiden lisäksi muut sairaalan ulkopuolisia, akuutteja ensihoitotilanteita koskevat konsultaatiot.

Päivitetty 1.5.2021