Siirry sivun sisältöön

Hätäkeskus arvioi avun tarpeen

Hätäkeskus toimii avun saamisen ensimmäisenä viranomaislinkkinä ja se vastaanottaa ilmoitukset, antaa toimintaohjeita sekä lähettää paikalle tarvittaessa ammattiapua.

Hätänumeroon 112 tulee soittaa aina kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna tai vaarassa, tai jos on syytä epäillä näin olevan.

Suomessa on käytössä vain yksi hätänumero, 112.

Hätänumeroon 112 voi soittaa myös ulkomaisesta matkapuhelinliittymästä. Erillistä suuntanumeroa ei tarvita. Yleinen hätänumero toimii maksutta ilman suuntanumeroa myös kaikissa EU-maissa.

Hätänumeroon soittaminen

Jos hätänumero on hetkellisesti ruuhkautunut, älä sulje puhelinta! Kuulet nauhoitteen, jossa kehotetaan odottamaan hetki linjalla. Hätäpuheluihin vastataan mahdollisimman nopeasti ja aina soittamisjärjestyksessä.

Kun soitat hätänumeroon:

  • Vastaa kysymyksiin

  • Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti

  • Lopeta puhelu vasta luvan saatuasi

Hätäkeskuspäivystäjä tekee puhelun aikana arvion avun tarpeen kiireellisyydestä saamiensa tietojen perusteella ja lähettää oikean sekä tarkoituksenmukaisen avun paikalle. Hätäkeskuksella ei ole yleistä velvoitetta lähettää ensihoitoyksikköä kohteeseen aina kun sitä pyydetään, vaan päätös avun lähettämisestä tehdään riskinarvion perusteella.

Ensihoitotehtävien kiireellisyysluokat:

Korkeariskiseksi arvioitu ensihoitotehtävä, jossa esi- tai tapahtumatietojen perusteella on syytä epäillä, että avuntarvitsijan peruselintoiminnot ovat välittömästi uhattuna.

Tämä on kiireellinen tehtävä ja avuntarvitsija pyritään tavoittamaan välittömästi. Ajo suoritetaan hälytysajona.

Todennäköisesti korkeariskinen ensihoitotehtävä, jossa avuntarvitsijan peruselintoimintojen häiriön tasosta ei kuitenkaan ole varmuutta.

Tämä on kiireellinen tehtävä ja avuntarvitsija pyritään tavoittamaan välittömästi. Ajo suoritetaan hälytysajona.

Avuntarvitsijan peruselintoimintojen tila on arvioitu vakaaksi tai häiriö lieväksi, mutta tila vaatii ensihoidon nopeaa arviointia.

Tämä luokitellaan muuksi kiireelliseksi tehtäväksi ja avuntarvitsija pyritään tavoittamaan 30 minuutin sisään hätäilmoituksen vastaanottamisesta. Ajoa ei suoriteta hälytysajona.

Avuntarvitsijan tila on vakaa, eikä hänellä ole peruselintoimintojen häiriötä, mutta ensihoidon tulee tehdä hoidontarpeen arviointi.

Tämä ei ole kiireellinen ensihoidon tehtävä. Avuntarvitsija pyritään tavoittamaan kahden tunnin sisään hätäilmoituksen vastaanottamisesta. Ajoa ei suoriteta hälytysajona.

Aina hätäilmoitus ei johda ensihoitotehtävään. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun avuntarvitsijan tila on vakaa, hänellä ei ole peruselintoimintojen häiriötä ja hän voi siirtyä omalla kyydillä lähimpään päivystykseen hoidon tarpeen arviointiin.

Päivitetty 1.5.2021