Siirry sivun sisältöön

Ensihoito hoitaa potilasta kohteessa

Hätäkeskus lähettää ensihoitoyksikölle tiedon ensihoitotehtävästä ja ensihoitajat valmistautuvat potilaan kohtaamiseen ja ensihoitoon.

Ensihoitoa on äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellisen hoidon antaminen ja tarvittaessa potilaan kuljettaminen hoitoyksikköön.

Ensihoitoyksiköllä on mukanaan laaja hoitovälineistö, joka antaa valmiudet korkeatasoiselle potilaan hoidolle siitä huolimatta, että hoito tapahtuu sairaalan ulkopuolella. Pääsääntöisesti ensihoitajat työskentelevät pareittain ja ensihoitotehtävällä toinen ensihoitaja tutkii ja hoitaa potilaan ja toinen haastattelee ja kirjaa tärkeät hoitoon liittyvät asiat ensihoitokertomukseen. Tilanteen vaatiessa molemmat ensihoitajat voivat kiinnittyä potilaan hoitoon.

Ensihoitajat tekevät kohteeseen saapuessaan tilanteesta ja potilaan voinnista ensiarvion. Tässä varmistetaan nopeasti, että potilaan peruselintoiminnot, eli hengitys ja verenkierto ovat kunnossa. Mikäli peruselintoiminnoissa on häiriötä, niin ensihoidolla on hoitovälineet hengityksen sekä verenkierron tukemiseen.

Tarkennetussa tilanarviossa ensihoito syventyy tehtävän kokonaiskuvaan, johon kuuluu tarkempi potilaan haastattelu, tutkiminen ja ensihoito. Mikäli ensiarvio on edellyttänyt toimenpiteitä, niin niiden hoito tässä vaiheessa jatkuu.

Hätäkeskus ja ensihoito tekevät tiivistä yhteistyötä ja tilanteen vaatiessa hätäkeskuslaitos lähettää kohteeseen lisäapua. Lisäapu voi esimerkiksi olla kohdennettua eri viranomaiselle, kuten sosiaalitoimelle tai poliisille.

Ensihoito tekee jokaiselle potilaalle hoidon tarpeen arvion, joka voi johtaa siihen, että potilas kuljetetaan ambulanssilla sairaalaan. Mikäli potilaan oirekuva ei vaadi kuljetusta sairaalaan, mutta vaatii hoitoa päivystyksessä, voi ensihoitaja ohjata potilaan omalla kyydillä lähimpään päivystykseen tai seuraavana päivänä omalle terveysasemalle virka-aikana.

Ensihoitajat ovat ammattitaitoisia terveydenhuollon ammattilaisia. Osa kansalaisten terveyteen liittyvistä ongelmista voidaan hoitaa kotona ensihoidon antamilla kotihoito-ohjeilla.

Päivitetty 1.5.2021