Siirry sivun sisältöön

Ensihoidon ja muun terveydenhuollon yhteistyö

Ensihoidon etukäteen lähettämät tiedot auttavat sairaalaa valmistautumaan uuden potilaan vastaanottamiseen.

Ensihoidossa voi olla käytössä sähköinen potilastietojärjestelmä, jolloin ensihoitokertomukseen kirjatut tiedot siirtyvät reaaliajassa potilaan vastaanottavaan hoitoyksikköön. Vastaanottava hoitoyksikkö voi olla esimerkiksi päivystys tai terveysasema. Ellei sähköistä ensihoitokertomusta ole käytössä kirjataan potilaan tiedot paperisiin ensihoitokertomuksiin. Muutaman vuoden sisällä sähköisen ensihoitokertomuksen käytön on tarkoitus laajentua koko maahan.

Ensihoito tekee moniammatillista yhteistyötä

Ensihoitajan tekemä hoidon tarpeen arviointi tai potilaan jatkohoitosuunnitelma voi vaatia yhteydenottoa päivystävään lääkäriin tai muuhun terveydenhuollon asiantuntijaan, kuten esimerkiksi sosiaalityöntekijään. Ensihoidon ja muun terveydenhuollon yhteistyön tavoite on, että potilas saa parhaan mahdollisen hoidon oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Hätätilapotilaan hoito vaatii usein erikoisjärjestelyjä vastaanottavalta hoitoyksiköltä ennen potilaan saapumista sairaalaan. Hoidon jatkuvuuden takaamisiksi ensihoitaja ilmoittaa sairaalan sairaanhoitajalle kuvauksen hätätilapotilaan voinnista sekä arvion ensihoitoyksikön saapumisajasta. Näin sairaalan henkilökunta osaa valmistautua oikealla tavalla potilaan vastaanottamiseen.

Päivitetty 1.5.2021