Kuka minua päivystyksessä hoitaa?

Päivystyksessä hoitaa moniammatillinen henkilöstö.

​​​​

Päivystyksessä potilasta hoitava moniammatillinen työryhmä koostuu lääkäreistä, sairaanhoitajista, lääkintävahtimestareista, lähihoitajista ja osastosihteereistä. Päivystyksessä hoitoon ja sen toteutukseen voi osallistua myös muita ammattilaisia, kuten farmaseutti, välinehuoltaja, laitoshuoltaja ja potilaskuljettaja. Usein päivystyksessä työskentelee myös vartijoita.

päivystyspoliklinikka; Päivystys; moniammatillisuus; ammattihenkilöstö

Kyllä

Päivitetty  1.5.2021