Kuka minua ensihoidossa hoitaa?

Ensihoitopalvelussa potilasta hoitavat useat ensihoidon ammattilaiset sekä ensivastetoiminnan ensiauttajat.

Ensihoitopalvelu ja siihen liittyvä sairaanhoito on osa terveydenhuoltoa. Ensihoitopalvelusta löytyy useita eritasoisia yksiköitä, joiden tehtävänkuvat ja henkilöstön ammatillinen osaaminen on tarkkaan määritelty. Hätäkeskus arvioi hätäilmoituksen mukaan sen, minkä tasoisia yksiköitä ensihoitotehtävälle hälytetään. Kaikilla ensihoitotehtävään liitetyillä yksiköillä ei kuljeteta potilaita, vaan osalla yksiköistä siirretään kohteeseen ensihoidon henkilöstöä.

Ensihoitopalvelun tehtäviin eivät kuulu kiireettömät avunannot eikä potilaiden kotiin kuljetukset.

Ensihoitopalvelun yksiköt:

ensihoito; ensivaste; ensiauttaja; ensihoitoyksikkö; kiireellisyys

Kyllä

Päivitetty  1.5.2021