Hätäkeskus arvioi avun tarpeen

Hätäkeskus toimii avun saamisen ensimmäisenä viranomaislinkkinä ja se vastaanottaa ilmoitukset, antaa toimintaohjeita sekä lähettää paikalle tarvittaessa ammattiapua.

Hätänumeroon 112 tulee soittaa aina kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna tai vaarassa, tai jos on syytä epäillä näin olevan.

Suomessa on käytössä vain yksi hätänumero, 112.

Hätänumeroon 112 voi soittaa myös ulkomaisesta matkapuhelinliittymästä. Erillistä suuntanumeroa ei tarvita. Yleinen hätänumero toimii maksutta ilman suuntanumeroa myös kaikissa EU-maissa.

Hätänumeroon soittaminen

Jos hätänumero on hetkellisesti ruuhkautunut, älä sulje puhelinta! Kuulet nauhoitteen, jossa kehotetaan odottamaan hetki linjalla. Hätäpuheluihin vastataan mahdollisimman nopeasti ja aina soittamisjärjestyksessä.

Kun soitat hätänumeroon:
  • Vastaa kysymyksiin
  • Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti
  • Lopeta puhelu vasta luvan saatuasi

Hätäkeskuspäivystäjä tekee puhelun aikana arvion avun tarpeen kiireellisyydestä saamiensa tietojen perusteella ja lähettää oikean sekä tarkoituksenmukaisen avun paikalle. Hätäkeskuksella ei ole yleistä velvoitetta lähettää ensihoitoyksikköä kohteeseen aina kun sitä pyydetään, vaan päätös avun lähettämisestä tehdään riskinarvion perusteella.

Ensihoitotehtävien kiireellisyysluokat

riskiarvio; hätänumero; hälyttäminen; ensihoito; kiireellisyys; hätätilanne; avuntarve

Kyllä

Päivitetty  1.5.2021