Ensihoito kuljettaa jatkohoitoon

Kuljetukseen päätyneessä tilanteissa ensihoitoyksikkö kuljettaa potilaan tarkoituksenmukaiseen jatkohoitopaikkaan.

Ensihoidon tekemä hoidon tarpeen arviointi ohjaa potilaan jatkohoidon. Mikäli potilaan tila vaatii hoitoa ja seurantaa matkalla, kuljetetaan hänet jatkohoitopaikkaan ambulanssilla.

Kuljetuskoodit ja varausasteet

Yksiköt ilmoittavat hätäkeskukselle kuljetuskoodin ja varausasteen. Ilmoitettu kuljetuskoodi palvelee hätäkeskuksen ja ensihoidon laadunvalvontaa ja kehittämistä. Kuljetuskoodi perustuu sairastumisen ensisijaiseen oireeseen tai vammautumisen/onnettomuuden tapahtuma- tai syntymekanismiin. Ilmoitetun varausasteen avulla hätäkeskus kykenee priorisoimaan yksiköiden käytettävyyttä päällekkäistehtäviin.

ensihoitoyksikkö; ambulanssi; ensihoito; varausaste; kuljetuskoodi; kuljetus

Kyllä

Päivitetty  1.5.2021