Ensihoito kuljettaa jatkohoitoon

Kuljetukseen päätyneessä tilanteissa ensihoitoyksikkö kuljettaa potilaan tarkoituksenmukaiseen jatkohoitopaikkaan.

Ensihoidon tekemä hoidon tarpeen arviointi ohjaa potilaan jatkohoidon. Mikäli potilaan tila vaatii hoitoa ja seurantaa matkalla, kuljetetaan hänet jatkohoitopaikkaan ambulanssilla.

Kuljetuskoodit ja varausasteet

Yksiköt ilmoittavat hätäkeskukselle kuljetuskoodin ja varausasteen. Ilmoitettu kuljetuskoodi palvelee hätäkeskuksen ja ensihoidon laadunvalvontaa ja kehittämistä. Kuljetuskoodi perustuu sairastumisen ensisijaiseen oireeseen tai vammautumisen/onnettomuuden tapahtuma- tai syntymekanismiin. Ilmoitetun varausasteen avulla hätäkeskus kykenee priorisoimaan yksiköiden käytettävyyttä päällekkäistehtäviin.

Haitarin otsikkotaso2
A-varausaste

Potilaan tila on epävakaa ensihoidosta huolimatta ja potilas vaatii jatkuvan seurannan ja nopean kuljetuksen sairaalahoitoon. Ensihoitoyksikköä ei voida hälyttää muihin tehtäviin.

B-varausaste

Potilas vaatii nopean kuljetuksen sairaalahoitoon ja peruselintoimintojen häiriö on riskitasolla. Ensihoitoyksikköä voidaan erityistapauksissa mahdollisesti käyttää kuljetusmatkan varrella olevan korkeariskisen tehtävän tarkistamiseen, jolloin toinen yksikön hoitajista voi käydä tekemässä tilannetarkistuksen. Yksiköllä ei kuitenkaan ole mahdollisuutta ottaa hoitovastuuta tehtävästä.

C-varausaste

Potilaan tila on vakaa, mutta vaatii seurantaa. Yksikkö voidaan hälyttää lähimpänä/tarkoituksenmukaisimpana yksikkönä A- ja B-kiireellisyysluokan tehtäviin.

D-varausaste

Potilaan tila on vakaa eikä vaadi jatkuvaa seurantaa. Yksikkö voidaan hälyttää A- ja B-kiireellisyysluokan tehtäviin, ja kuljetettava potilas voi tarvittaessa jäädä odottamaan yksin ensihoitoyksikköön.

 

Kyllä

Päivitetty  25.2.2019