Ensihoito hoitaa potilasta kohteessa

Hätäkeskus lähettää ensihoitoyksikölle tiedon ensihoitotehtävästä ja ensihoitajat valmistautuvat potilaan kohtaamiseen ja ensihoitoon.

Ensihoitoa on äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellisen hoidon antaminen ja tarvittaessa potilaan kuljettaminen hoitoyksikköön.

Ensihoitoyksiköllä on mukanaan laaja hoitovälineistö, joka antaa valmiudet korkeatasoiselle potilaan hoidolle siitä huolimatta, että hoito tapahtuu sairaalan ulkopuolella. Pääsääntöisesti ensihoitajat työskentelevät pareittain ja ensihoitotehtävällä toinen ensihoitaja tutkii ja hoitaa potilaan ja toinen haastattelee ja kirjaa tärkeät hoitoon liittyvät asiat ensihoitokertomukseen. Tilanteen vaatiessa molemmat ensihoitajat voivat kiinnittyä potilaan hoitoon.

hätätoimenpide; ensiarvio; ensihoitotehtävä; hätäkeskukset; ensiauttaja; kiireellisyys; ensihoitoyksikkö; ensihoito

Kyllä

Päivitetty  1.5.2021