Paljonko päivystyskäynti maksaa?

Valtio ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksupolitiikkaa lainsäädännöllä. Tavoitteena on, että maksut ovat kohtuullisia, eivätkä ole esteenä palveluiden käyttämiselle.

Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden enimmäismaksut määritellään laissa ja asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Kunta voi itse päättää antaako palvelut kansalaisille pienemmällä maksulla tai kokonaan maksutta. Lain mukaan kunta ei saa kuitenkaan periä palveluista niiden tuotantokustannuksia suurempaa maksua.

Julkisten terveyspalveluiden maksuilla on kalenterivuosittainen maksukatto. Sen täyttymisen jälkeen asiakasmaksuja ei enää peritä niistä palveluista, jotka kuuluvat maksukaton piiriin.

Vuonna 2018 – 2019 maksukatto on 683 euroa vuodessa. Maksukattoon tehdään indeksitarkistus joka toinen vuosi.

Alle 18-vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut lasketaan yhteen hänen huoltajansa maksujen kanssa. Maksukaton ylittyessä palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa.

Terveydenhuollon maksukatto (stm.fi)

Yliopistosairaanhoitopiirien asiakasmaksut

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Potilasmaksut

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Asiakasmaksut

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Asiakasmaksut

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Potilasmaksut

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Asiakasmaksut

Oman alueesi potilasmaksuista löydät tietoa oman kuntasi internetsivuilta.


 

Päivystys; Maksu

Päivitetty  2.10.2018