Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi

Päivystykseen saapuvalle asiakkaalle tehdään aina hoidon tarpeen ja kiireellisyyden ensiarvio.

​Ensiarviossa selvitetään päivystyksellisen hoidon tarpeellisuutta sekä hoidon aloituksen kiireellisyyttä. Arvio tehdään usein ilman sen kummempia apuvälineitä.

Sairaanhoitaja haastattelee asiakasta ja arvioi hengitystä ja verenkiertoa katsomalla ja koskettamalla. Tarvittaessa mitataan kuume tai veren happipitoisuus.

Hoidon tarpeen arviointi tehdään päivystyksessä uudelleen, vaikka asiakas olisi soittanut terveysneuvontaan ennen päivystykseen hakeutumista. Näin toimitaan siksi, että asiakkaan voinnissa mahdollisesti tapahtuneet muutokset huomataan ajoissa. On myös olemassa vaivoja, joita ei voida täysin luotettavasti arvioida puhelimessa potilasta näkemättä. Tällaisia vaivoja ovat esimerkiksi haavat tai ihon oireet. Hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen asiakas kirjataan sisään päivystykseen tai joissain tapauksissa todetaan, ettei päivystyksellisen hoidon tarvetta ole ja asiakas pääsee kotiutumaan. Asiakas voidaan ohjata hoitoon myös muualle hänen vaivaansa paremmin sopivaan hoitopaikkaan.

Hoidon tarpeen arvioinnin lisäksi päivystyksessä käytetään kiireellisyysluokittelua. Luokittelun avulla pyritään varmistamaan, että jokainen saa tarvitsemansa hoidon vaivansa vakavuuteen nähden riittävän nopeasti. Kiireellisyysluokittelun tekemiseen on olemassa erilaisia luokittelujärjestelmiä, joissa käytetään numeroita tai kirjaimia kuvamaan kiireellisyyttä. Kiireellisyysluokittelua tarvitaan potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Kaikkia asiakkaita ei voida päivystyksessä koskaan hoitaa yhtä aikaa.

Mikon mukana päivystyksessä

Mikon vuoro tulee, ja hän pääsee hoidon tarpeen arvioon sairaanhoitajan haastateltavaksi. Mikko kertoo soittaneensa terveysneuvontaan, josta hänet ohjattiin tulemaan päivystykseen.

Sairaanhoitaja kertoo ystävällisesti, että Mikon oireiden perusteella päivystykselliset tutkimukset ja hoito ovat Mikon tilanteessa tarpeen. Samalla sairaanhoitaja kyselee oireista ja muusta terveydentilasta ja selittää tekevänsä hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviota, jotta Mikko ohjautuu oikeaan hoitoon päivystyksen sisällä.

Sairaanhoitaja tarkastaa vielä Mikon henkilötiedot ja laittaa ranteeseen tunnistusrannekkeen, josta käy ilmi nimi ja henkilöturvatunnus. Sairaanhoitaja informoi Mikkoa päivystyksessä käytössä olevasta kiireellisyysluokituksesta. Mikko kuuluu oireidensa ja vointinsa perusteella D- kiireellisyysluokkaan. Sairaanhoitaja varmistaa vielä, jaksaako Mikko odottaa vuoroaan istuen ja myönteisen vastauksen saatuaan ohjaa hänet odotusaulaan.


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


Päivystyshoito; kiireellisyys; tarvearviot

Päivitetty  15.8.2018