Ennen päivystyskäyntiä

Päivystyshoitoon hakeutumisen yhteydessä tai sitä ennen tehdään hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvio. Arvion avulla määritetään missä ja milloin tarvittava päivystyshoito toteutetaan.​

​​Vuorokauden ajasta ja viikonpäivästä riippuen päivystyksellinen hoito tapahtuu oman alueen terveyskeskuksessa tai sairaalan päivystyspoliklinikalla. Päivystyksellinen hoito voidaan jakaa välittömästi, seuraavana päivänä tai myöhemmin, 2-3 päivän kuluessa, annettavaan hoitoon.

Hätäkeskuksen riskiarvion pohjalta tapahtumapaikalle hälytetty ensihoitoyksikkö tekee asiakkaan tutkittuaan arvion siitä, tarvitseeko asiakas päivystyksellistä hoitoa. Hoidon tarpeen arvioinnin pohjalta ensihoitoyksikkö arvioi myös, tarvitseeko asiakas ambulanssikuljetuksen päivystykseen vai ohjataanko asiakas hakeutumaan päivystykseen muita kulkuneuvoja apuna käyttäen.

Terveysneuvontaan soitettaessa terveydenhuollon ammattilainen arvioi hoidon tarpeen puhelimessa ja ohjaa asiakkaan päivystys- tai muuhun hoitoon tai antaa tarvittavat itsehoito- ja seurantaohjeet kotiin.

Päivystystalon hoidon tarpeen arvioinnin -työkalun avulla on mahdollista aloittaa arvion tekeminen jo ennen kontaktia terveydenhuollon ammattilaiseen.

Terveyskeskukseen tai sairaalaan vastaanotolle hakeutuvalle asiakkaalle hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvio tehdään paikan päällä.​Seuraava sivu