Kuljetus

Tarvittaessa ensihoitoyksiköt kuljettavat potilaan tarkoituksenmukaisimpaan hoitoyksikköön.

Kuljetuskoodit ja varausasteet

Yksiköt ilmoittavat hätäkeskukselle kuljetuskoodin ja varausasteen. Ilmoitettu kuljetuskoodi palvelee hätäkeskuksen ja ensihoidon laadunvalvontaa ja kehittämistä. Kuljetuskoodi perustuu sairastumisen ensisijaiseen oireeseen tai vammautumisen/onnettomuuden tapahtuma- tai syntymekanismiin. Ilmoitetun varausasteen avulla hätäkeskus kykenee priorisoimaan yksiköiden käytettävyyttä päällekkäistehtäviin.

A-varausaste: potilaan tila epävakaa ensihoidosta huolimatta ja potilas vaatii jatkuvan seurannan ja nopean kuljetuksen sairaalahoitoon. Ensihoitoyksikköä ei voida hälyttää muihin tehtäviin.

B-varausaste: potilas vaatii nopean kuljetuksen sairaalahoitoon ja peruselintoimintojen häiriö on riskitasolla. Ensihoitoyksikköä voidaan erityistapauksissa mahdollisesti käyttää kuljetusmatkan varrella olevan korkeariskisen tehtävän tarkistamiseen, jolloin toinen yksikön hoitajista voi käydä tekemässä tilannetarkistuksen, mutta yksiköllä ei kuitenkaan ole mahdollisuutta ottaa hoitovastuuta tehtävästä.

C-varausaste: potilaan tila vakaa, mutta vaatii seurantaa. Yksikkö voidaan hälyttää lähimpänä/tarkoituksenmukaisimpana yksikkönä A- ja B-kiireellisyysluokan tehtäviin.

D-varausaste: potilaan tila on vakaa eikä vaadi jatkuvaa seurantaa. Yksikkö voidaan hälyttää A- ja B-kiireellisyysluokan tehtäviin ja kuljetettava potilas voi tarvittaessa jäädä odottamaan yksin ensihoitoyksikköön.

Potilasta ei ole aina tarpeen kuljettaa hoitoyksikköön saamaan jatkohoitoa ja/tai -seurantaa. Ensihoitajien ja tarvittaessa päivystävän lääkärin yhdessä tekemä arvio siitä, ettei potilasta kuljeteta, perustuu huolelliseen haastatteluun ja paikalla tehtyihin tutkimuksiin. Jos ensihoitajat päätyvät kuljettamatta jättämiseen, esimerkiksi potilas on hoidettu paikan päällä tai jostakin muusta syystä saatu tehtävä ei johda kuljetukseen, ensihoitajat käyttävät tällöin X-koodia.

Jos ensihoitoyksikön saama tehtävä johtaa kuljetukseen, peritään potilaalta kuljetuksesta kuluja sairausvakuutuslain perusteella tai, jos paikan päällä potilaalle on tehty vaativia hoitotoimenpiteitä. Tällä hetkellä kuljetuksen tai annetun vaativan hoidon omavastuuosuus on 25 €, joka laskutetaan potilaalta jälkikäteen. Lisätietoa ensihoitopalveluun liittyvistä kuljetuskustannuksista löytyy mm. Kela.fi-sivuilta.​​

Maijan mukana ensihoitopalvelussa

Toinen ensihoitajista lähtee hakemaan ambulanssista kuljetuspaareja. Sillä aikaa toinen ensihoitajista ottaa Maijan ystävän yhteystiedot ensihoitokertomukseen, jos vaikka päivystyksen päivystävä lääkäri haluaa tietää tarkemmin Maijan kouristuskohtauksesta.

Toinen ensihoitajista tuo paarit paikalle ja Maija autetaan niiden kyytiin. Maija pyytää ystäväänsä ilmoittamaan Maijan poikaystävälle, että Maija on viety päivystykseen.

Maija hyvästelee ystävänsä ja ensihoitajat kiittävät ystävää esimerkillisestä toiminnasta ja ensiavusta. Ambulanssissa ensihoitajat asettavat Maijalle kädenselän laskimoon verisuonikanyylin ja avaavat suonensisäisen infuusion. Tämän reitin avulla ensihoitajat voivat tarvittaessa annostella suonensisäisesti lääkettä, jos Maijalle vaikka matkan aikana tulisi uudestaan kouristeluja.

Maijan vointi on vakaa ja kuljetusta päivystykseen ei tarvitse tehdä hälytysajona. Ensihoitaja ilmoittaa hätäkeskukselle kuljetuskoodin ja varausasteen. Hän ilmoittaa myös mihin hoitoyksikköön Maija kuljetetaan. Matkan aikana Maijan vointia seurataan. Potilas on edelleen väsynyt, mutta kokee voivansa jo huomattavasti paremmin…​

​​​​​

Edellinen sivuSeuraava sivu

 


​​
 

Päivitetty  25.2.2019