Jatkohoito

Kuljetukseen päätyneissä tilanteissa ensihoitoyksiköt kuljettavat potilaan lääketieteellisesti arvioiden tarkoituksenmukaisimpaan hoitoyksikköön saamaan jatkohoitoa ja/tai -seurantaa.

​​​

​​​Ensihoidon palvelu​ntuottajat voivat käyttää sähköistä potilastietojärjestelmää, jolloin ensihoitokertomukseen kirjatut tiedot siirtyvät sähköisesti tai reaaliajassa potilaan vastaanottavaan hoitoyksikköön. Kaikkialla ei sähköistä ensihoitokertomusta ole vielä käytössä ja käsin kirjoitettavia paperisia ensihoitokertomuksiakin käytetään. ​​

Muutaman vuoden sisällä on tarkoituksena, että sähköinen ensihoitokertomus olisi käytössä koko maassa. Jos kuljetettavan potilaan tila on kriittinen tai hän vaatii kiireellistä/välitöntä hoitoa hoitoyksikköön saapuessaan ensihoitajat tekevät potilaan vastaanottavaan yksikköön ennakkoilmoituksen saapuvasta potilaasta.

Ennakkoilmoituksessa kerrotaan yleensä potilaan henkilötiedot, mitä potilaalle tapahtunut, millaisia mahdollisia hoitotoimenpiteitä potilaalle on tehty, mikä potilaan tila sillä hetkellä on ja milloin ambulanssin arvioidaan olevan perillä hoitoyksikössä. Ennakkoilmoituksen perusteella vastaanottava hoitoyksikkö tekee oman ohjeistuksensa mukaan valmistelevat toimenpiteet, jotta potilaan hoidossa mahdollisesti tarvittavat välineet, tilat ja henkilökunta ovat valmiina, kun potilas saapuu.

Päivystystalon Tietoa päivystyksestä-osiosta löydät lisätietoa siitä, mitä vastaanottavassa hoitoyksikössä, esimerkiksi päivystyksessä tapahtuu kuljetuksen jälkeen. Kun ensihoitajat ovat luovuttaneet potilaan hoitoyksikköön, he tarvittaessa huoltavat ambulanssin, käytetyn välineistön ja itsensä. Huoltotoimenpiteiden jälkeen ensihoitajat ilmoittavat hätäkeskukselle, kun ovat taas valmiina vastaanottamaan uusia tehtäviä.

Tietoa päivystyksestä​

Maijan mukana ensihoitopalvelussa

Maijan vointi on pysynyt ennallaan ja vakaana koko kuljetusmatkan ajan. Maija siirretään ambulanssista kuljetuspaarien avulla sisälle päivystykseen sisäänmenoaulaan. Miltei heti Maijaa ja ensihoitajia tullaan haastattelemaan päivystyksen sairaanhoitajan toimesta ja hänelle tehdään hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvio.

Maija kirjataan sisälle päivystyksen potilastietojärjestelmään ja ensihoitajat kuljettavat Maijan päivystyksessä sijaitsevaan hoito- ja seurantayksikköön. Ensihoitajat auttavat Maijaa siirtymään päivystyksen sängylle ja raportoivat hoito- ja seurantayksikön vastaanottavalle sairaanhoitajalle tarkat tapahtumatiedot Maijan kouristuskohtauksesta. Ensihoitajat toivottavat Maijalle hyvää jatkoa ja Maija kiittää ensihoitajia hyvästä hoidosta. Ensihoitajat ​lähtevät kuljetuspaareineen pois ja sairaanhoitaja alkaa haastattelemaan Maijaa ja tekemään alkututkimuksia. Maijan jatkohoito päivystyksessä alkaa…

Edellinen sivu

  

Päivitetty  25.2.2019