Ensihoitopalvelu

Lain mukaisesti ensihoidon järjestämisestä on vastuussa sairaanhoitopiiri.

​​​​​​​​​​​​​​

Sairaanhoitopiiri voi järjestää ensihoitopalvelun omana toimintana tai hankkia sopimuksen mukaisesti sen muulta organisaatiolta. Tällöin ensihoidon tuottaja on yleensä pelastuslaitos tai yksityinen ambulanssiyhtiö. Sairaanhoitopiiri tekee palvelutasopäätöksen, joka määrittää ensihoitojärjestelmän rakenteen ja tavoitteet.

Koko ensihoidon järjestelmää johtavat sairaanhoitopiirit sekä alueelliset ensihoidon vastuulääkärit.

Ensihoitopalveluun eivät kuulu tilaustehtävät, kuten laitosten väliset potilassiirrot tai kotiinkuljetukset. Kiireettömät avunannot ja arvioiden tekeminen suoritetaan yleensä sopimuksen mukaisesti yksityisten palveluntuottajien toimesta.

Ensihoitojärjestelmä muodostuu asianmukaisesti varustelluista ambulansseista eli ensihoitoyksiköistä ja niiden henkilöstöstä. Järjestelmässä voi olla eri tason yksiköitä. Kentällä ensihoitoa johtavat kenttäjohtajat ja ensihoidon päällikkö. Kaikilla ensihoidon yksiköillä ei tarvitse kuljettaa potilaita. Osalla yksiköistä viedään ensihoitohenkilöstöä tapahtumapaikalle, eivätkä kaikki ensihoidon potilaat tarvitse terveydenhuollon ammattihenkilön hoidon tarpeen arvion jälkeen kuljetusta jatkohoitoon terveydenhuollon toimipisteeseen.

​Ensihoitojärjestelmän yksiköt eri tasoilla:

Ensivasteyksiköt

Välitöntä ensiapua ja hoidon aloittamista suorittavat lisäksi ensivasteyksiköt, eli pelastusyksiköt, joissa on ensihoitovälineistö ja miehistönä ensihoidon peruspätevyyden omaavat pelastajat. Ensivasteena toimivat myös muun muassa rajavartioston yksiköt sekä sopimuksen mukaiset VPK-yksiköt (vapaapalokunta) ja/tai muut vapaaehtoisjärjestöt.

Perustason ensihoitoyksikkö

Perustason ensihoitoyksikössä toimii usein ensihoitoon suuntautuneita lähihoitajia tai erityispätevyyden omaavia pelastajia. Perustason yksikkö hoitaa yleisimmät ensihoitotilanteet.

Hoitotason ensihoitoyksikkö

Hoitotason ensihoitoyksikössä voi toimia AMK- tutkinnon suorittaneita ensihoitajia sekä ensihoidon lisäkoulutuksen suorittaneita sairaanhoitajia. Hoitotason yksiköissä on tavallista laajempi lääkevalikoima sekä varustus myös harvinaisempia ja vaativampia tilanteita varten.

Kenttäjohtoyksikkö

Kenttäjohtaja on johtamis- ja muun lisäkoulutuksen käynyt kokenut hoitotason ensihoitaja. Hänen tehtävänään on olla operatiivisen toiminnan esimies, osallistua vaativimpien tilanteiden hoitoon sekä toimia ensihoidon johtajana erityistilanteissa kentällä.

Lääkäriyksikkö

Lääkäriyksiköissä, jotka liikkuvat maateitse autolla tai ilmateitse helikopterilla, työskentelee ensihoitolääkäreitä ensihoitotiimeineen. Lääkäriyksiköt osallistuvat vaativimpien tilanteiden ja sairaustapausten hoitoon. Heillä on osaamista ja välineistöä harvinaistilanteiden hoitamiseen sekä tehohoidon aloittamiseen jo sairaalan ulkopuolella.Lääkäriyksikössä päivystävät lääkärit hoitavat kenttätyön ohella myös ensihoitoyksiköiden konsultaatiot sekä niiden lisäksi muut sairaalan ulkopuolisia akuutteja ensihoitotilanteita koskevat konsultaatiot.

Maijan mukana ensihoitopalvelussa

Maija makaa kylkiasennossa ja hengittää rauhallisesti. Ensiapua antanut ystävä yrittää kysyä Maijan vointia, mutta tämä ei vastaa kysymyksiin ja on tokkurainen. Hetken kuluttua paikalle saapuvat ensihoitajat vartijan saattamana. He ottavat vastuun Maijasta ja kysyvät ystävältä tapahtumatietoja sekä henkilötietoja Maijasta.

Ystävä kertoo Maijan sairaudesta ja päivän kuluista.Keskustelun yhteydessä ensihoitajat tutkivat tarkemmin Maijan vointia mm. mittaamalla verenpaineen, verensokerin ja veren happipitoisuuden.

Maija alkaa herätä, mutta ei muista tapahtuneesta mitään. Pienen ajan kuluttua Maija on enemmän hereillä ja hänelle kerrotaan saamastaan kouristuskohtauksesta. Hän on selvästi voipunut, mutta nyt hän vastaa ensihoitajien kysymyksiin järkevästi. Maija kertoo ensihoitajille lääkityksestään ja aamulla kotona saamastaan muutaman minuutin mittaisesta kouristuskohtauksesta. Toinen ensihoitajista kirjaa huolellisesti tapahtuma- ja haastattelutiedot sekä tutkimustiedot ensihoitokertomukseen.

Ensihoitajat toimivat hoitosuositusten mukaan. He suosittelevat Maijalle kuljetusta jatkohoitoon ja/tai -seurantaan paikalliseen päivystykseen, koska hän on kouristanut saman päivän aikana jo kaksi kertaa. Maija itse kokee myös, että on hyvä käydä tarkastamassa tarkemmin tilannetta päivystyksessä…

​​​

Edellinen sivuSeuraava sivu

 


 

Päivitetty  25.2.2019