Ensiapu

Yleensä ensiapua tarvitaan arjen pienissä tapaturmissa tai sairauskohtauksen yllättäessä.

​​

Avun tarvitsijana voit olla itse, perheenjäsen, työtoveri tai satunnainen ohikulkija. ​Ensiaputaidot auttavat tunnistamaan tilanteen ja aloittamaan auttamisen. Henkeä uhkaavassa tilanteessa tai sitä epäiltäessä tulee aina nopeasti tehdä hätäilmoitus numeroon 112.

Mikäli auttajia on useita, tehtävät jaetaan: yksi aloittaa tilanteen selvittämisen ja ensiavun, toinen tekee tarvittaessa hätäilmoituksen ja varoittaa muita tilanteen niin vaatiessa esimerkiksi liikenneonnettomuustilanteessa.

Ensiapu on osa laajempaa auttamisen ketjua, jossa ei pidä unohtaa tapaturmien ehkäisyä ja sairauskohtausten varhaisoireiden tunnistamista. Kuka vain voi ja osaa antaa ensiapua.

Ensiapuohjeisiin kannattaa tutustua etukäteen ja ensiaputoimenpiteitä voi harjoitella omatoimisesti tai ensiapukursseilla. Voit esimerkiksi tutustua Päivystystalon keskeisimpiin ensiapuohjeisiin tai ensiapuverkkokursseihin. Aikaa on vähän, kun ensiapua tarvitaan! Ensiapua opettelemalla voit pelastaa ihmishenkiä!

Suomen Punaisen Ristin ensiaopuohjeet​

Ensiapuverkkokurssit​

​Maijan mukana ensihoitopalvelussa

Maijan ystävä suojelee edelleen Maijan päätä ja vartija lähtee tilanteesta hätäkeskuspäivystäjän ohjeiden mukaan järjestämään opastusta saapuvalle ensihoitohenkilöstölle.

Vaikuttaa siltä, että Maijan kouristukset eivät ole enää niin voimakkaita ja hätäkeskuspäivystäjä antaa Maijan ystävälle vielä puhelun lopuksi ohjeet soittaa uudestaan, jos tilanne muuttuu sekä jatkaa pään suojelua. Jos kouristukset lakkaavat niin Maija tulee asettaa kylkiasentoon sekä varmistaa esteetön hengitys. Maijan ystävä saa luvan lopettaa puhelu ja hetki puhelun päättymisen jälkeen Maijan kouristuskohtaus lakkaa. Ystävä asettaa ensiapukurssilla saamien oppiensa mukaan Maijan kylkiasentoon ja varmistaa, että Maijan hengitystiet ovat auki, jotta hän pystyy hengittämään vapaasti…​

​​

Edellinen sivuSeuraava sivu

  

Päivitetty  25.2.2019