Välkommen till webbkursen Stanna och hjälp på en olycksplats!

På Stanna och hjälp på en olycksplats-webbkursen berättar vi hur du går tillväga när du kommer till en olycksplats.

Webbkursen innehåller en undervisningsvideo och en teoridel. Vi visar hur du ska agera vid en trafikolycka, hur du tar hand om säkerheten och hjälper trafikolyckans offer innan hjälpen kommer. I slutet av kursen kan du testa dina kunskaper med ett kort flervalstest.

Webbkursen är gratis och är avsedd för alla som är intresserade av att veta hur man agerar på en olycksplats. Med hjälp av kursmaterialet kan du sätta dig in i hur du agerar rätt på en olycksplats eller repetera dina befintliga kunskaper och färdigheter. Det viktigaste är att du efter webbkursen vågar stanna och hjälpa till.

För att skaffa dig tillräckliga första hjälpen-färdigheter och uppehålla dem, lönar det sig också att delta i första hjälpen-kurser som innehåller praktiska övningar. Till exempel Finlands Röda Kors erbjuder kurser på olika orter.

Starta webbkursen

olycksplats; trafikolycka; webbkursen

Ei

Uppdaterad  21.6.2022