Livräddande åtgärder på en olycksplats

Livräddande åtgärder som vidtas innan hjälpen kommer är viktiga för offrets överlevnad.

Ett medvetslöst offer från en trafikolycka i bilens framsäte

Det är livsviktigt för offren i en trafikolycka att luftvägarna är öppna och att andning fungerar. Ett högljutt offer fångar lätt all uppmärksamhet, medan ett offer som sitter eller ligger tyst kan gå obemärkt förbi. Ljudligheten är ett tydligt tecken på att offret andas, men man måste säkerställa att det medvetslösa offret andas.

Att öppna luftvägarna

En hjälpare håller olycksoffrets luftvägar öppna via baksätet.Om offret i en trafikolycka sitter i fordonet, öppnar man offrets luftvägar genom att böja dess huvud lätt bakåt och höja hakan. Överdriven bakåtlutning bör undvikas när du rör på huvudet.

Kontrollera om personen andas normalt och om bröstkorgen rör sig regelbundet. Känn efter om luften strömmar till exempel med handryggen.

Snarkning eller ljudlig andning kan tyda på att det finns ett hinder i luftvägarna. Oftast blockeras luftvägarna av tungan som sjunkit ner i svalget och som lyfts upp när huvudet böjs bakåt. Om ett främmande föremål syns i halsen kan du försiktigt försöka ta bort det med handen.

När luftvägarna öppnas på ett offer som sitter i framsätet bör man beakta faran med krockkuddar som inte lösts ut, både för offret och hjälparen. För att garantera säkerheten hjälper man ett offer som sitter i framsätet alltid via baksätet, om möjligt.

Om offrets luftvägar inte kan öppnas inuti fordonet, gör en nödförflyttning till en säker plats.

Luftvägarna hos ett offer som ligger på marken öppnas genom att först vända offret på rygg och sedan försiktigt böja huvudet bakåt och lyfta upp hakan.

Om personen inte andas normalt efter att luftvägarna har öppnats, påbörja hjärträddning.

Ett offer som ligger på marken och andas normalt placeras alltid i sidoläge för att säkerställa att luftvägarna är öppna. Anvisningarna om hur man vänder en person i sidoläge finns i webbkursen Att träffa på en medvetslös person.

Stoppa blödningar

Blodflödet i sår kan stoppas genom att trycka på såret med till exempel den egna mössan, halsduken eller ett annat klädesplagg.

luftvägar; upphörande av blödning; offer; trafikolycka; sidoläge; andningen

Kyllä

Uppdaterad  22.6.2022