Att ta hand om säkerheten på olycksplatsen

Vid en trafikolycksplats är det viktigt att se till säkerheten för både sig själv och andra som rör sig i omgivningen.

Hjälparen har lagt en varningstriangel vid vägkanten för att förhindra ytterligare olyckor. Hjälparen bär en varselväst.

När man kommer till en olycksplats, lämnas det egna fordonet vid sidan av vägen på en säker och synlig plats, så att ytterligare olyckor undviks.

Sätt på varningsblinkers och parkeringsljusen i ditt eget fordon, så att den övriga trafiken kan förutse den farliga situationen som närmar sig.

Särskilt i mörker kan halvljusen och helljusen på ett fordon som parkerats bredvid vägen förhindra att varningsljusen syns.

Varselväst

Tänk på din egen säkerhet när du går ut ur bilen. Om du har en varselväst i din bil, sätt den på dig. Du kan också använda en ficklampa för att synas bättre i mörker.

Varningstriangel

För en varningstriangel till en synlig plats vid vägen cirka 200–300 meter från olycksplatsen. Varningstriangeln finns vanligtvis i bilens bagageutrymme. Se upp för annan trafik när du för varningstriangeln.

Bilen säkerhetsutrustning och brandrisken

Fäst uppmärksamhet på aktiveringen av säkerhetsutrustningen när du närmar dig en olycksbil. Om krockkuddarna inte har lösts ut, stäng av strömmen i bilen. Det säkraste sättet att stänga av strömmen är via baksätet.

Det finns skäl att akta sig för krockkuddar som inte lösts ut, eftersom de löses ut med stor kraft och kan orsaka ytterligare skador på offret eller den som hjälper.

Fäst också uppmärksamhet vid om det luktar rök runt olycksbilen och gör en bedömning om det finns möjlighet till att det börjar brinna.

Minneslista för säkerheten:
  • Ta hand om din egen och andras säkerhet
  • Sätt på varningsblinkers i ditt fordon
  • Ta på dig varselvästen
  • För varningstriangeln tillräckligt långt bort
  • Akta dig för säkerhetsutrustning som inte har lösts ut
  • Observera brandrisken
trafikolycka; säkerhet

Kyllä

Uppdaterad  22.6.2022